Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Lietuvos dailininkų sąjunga

 

Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS) yra savanoriška kūrybinė organizacija, vienijanti profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus. LDS skatina ir propaguoja sąjungos narių kūrybą, gina jų autorines teises, savarankiškai ir kartu su valstybinėmis institucijomis, kūrybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis rengia ir dalyvauja ruošiant profesionalaus dailės meno projektus, kūrybines programas.


LDS yra tarptautinės meno asociacijos (IAA), Europos meno tarybos (ECA) ir Meno kūrėjų asociacijos narė.


LDS sudaro teritoriniai skyriai Kaune (akvarelės, grafikos, tapybos, skulptūros, scenografijos, keramikų sekcijos, odininkų, juvelyrų, metalistų sekcija, monumentalistų, stiklininkų, tekstilės ir dailėtyros sekcijos), Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, kūrybinės grafikos, akvarelės, tapybos, dailėtyros, monumentalios dailės, scenografijos, skulptūros, tekstilės, keramikų, metalo meno, tarpdisciplininio meno, odos meno, rūbų modeliuotojų, neasocijuotų narių sekcijos, ir kūrybinė grupė "Individualistai".


LDS yra įkūrusi septynias dailės galerijas: "Arkos" galerija, "Šv. Jono galerija", "Dailininkų sąjungos galerija", galerija "Kairė-dešinė", galerija "Meno parkas", galerija "XX", "Klaipėdos galerija".

 

Taip pat kūrybinius padalinius: Všį "Dailininkų sąjungos leidykla "Artseria", Všį "Skulptūros ir vitražo centras", UAB "Vilniaus dailė", Všį "Vilniaus grafikos meno centras", Všį "Dailininkų namai".


LDS valdymo organai yra LDS Konferencija, turinti visas visuotinio LDS narių susirinkimo teises, Taryba.


Šiuo metu Lietuvos dailininkų sąjunga vienija 1481 narius.

 

Lietuvos dailininkų sąjungos taryba:

 

Eglė Ganda Bogdanienė (Lietuvos dailininkų sąjungos ir Tarybos pirmininkė)

Arvydas Šaltenis (Vilniaus tapytojų sekcija)

Linas Liandzbergis (Vilniaus tapytojų sekcija / pirmininkas)

Meda Norbutaitė (Vilniaus tapytojų sekcija)

Augustas Bidlauskas (Vilniaus grafikų sekcija / pirmininkas)

Karina Kazlauskaitė (Vilniaus metalo meno sekcija / pirmininkė)

Jaunius Ranonis (Vilniaus akvarelininkų sekcija / pirmininkas)
Laisvydė Šalčiūtė (Vilniaus grafikų skyrius)
Gintaras Gesevičius (Vilniaus grafikų skyrius)

Liuda Stankevičienė (Vilniaus monumentaliosios dailės sekcija / pirmininkė)

Vidas Simanavičius (Vilniaus skulptūros sekcija / pirmininkas)

Violeta Gaidamavičiūtė-Kiselienė (Vilniaus vizualiųjų menų grupė „Individualistai“ / pirmininkė)

Agnė Šemberaitė (Vilniaus keramikų sekcija / pirmininkė)

Solveiga Gutautė (Vilniaus keramikų sekcija)

Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė (Vilniaus tekstilininkų sekcija / pirmininkė)

Saulė Marija Mažeikaitė-Teiberė (Vilniaus dailėtyros sekcija / pirmininkė)

Kristina Ancutaitė (Kauno skyrius)

Eugenijus Nalevaika (Kaunos skyrius / pirmininkas)

Gediminas Šibonis (Kaunos skyrius)

Lukas Šiupšinskas (Kaunos skyrius)

Valda Verikaitė (Kauno skyrius stiklo sekcija / pirmininkė)
Dainius Trumpis (Šiaulių skyrius / pirmininkas)

Rūta Povilaitytė (Panevėžio skyrius)

Neringa Poškutė-Jukumienė (Klaipėdos skyrius / pirmininkė)

Daiva Ložytė (Klaipėdos skyrius)

 

 

LDS Garbės teismo nariai:

 

Pirmininkas - Rūtilis Algirdas Slavėnas

Pirm. pavaduotojas - Arvydas Pakalka

Sekretorė - Lina Kalinauskaitė

Artūras Aliukas

Arvydas Baltrūnas

Ričardas Bartkevičius

Živilė Bardzilauskaitė-Bergins

 

 

Kontrolės komisija

 

Rebeka Bruder
Gintaras Kušlys
Rūta Lipaitė-Vingrienė

 

 

Parodų komitetas

 

Pirmininkė - Evelina Januškaitė

Aleksandra Aleksandravičiūtė

Bronislovas Rudys

Gražina Gurnevičiūtė

Rūta Šipalytė

Severija Inčirauskaitė Kriaunevičienė

Eglė Ganda Bogdanienė

Kotryna Džilavjan

Jurga Minčiauskienė

Arvydas Žalpys

Neringa Poškutė Jukumienė

Tomas Rudokas