Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Lietuvos dailininkų sąjunga

Pirmininkė Edita Utarienė

Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS) yra savanoriška kūrybinė organizacija, vienijanti profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus. LDS skatina ir propaguoja sąjungos narių kūrybą, gina jų autorines teises, savarankiškai ir kartu su valstybinėmis institucijomis, kūrybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis rengia ir dalyvauja ruošiant profesionalaus dailės meno projektus, kūrybines programas.


LDS yra tarptautinės meno asociacijos (IAA), Europos meno tarybos (ECA) ir Meno kūrėjų asociacijos narė.


LDS sudaro teritoriniai skyriai Kaune (akvarelės, grafikos, tapybos, skulptūros, scenografijos, keramikų sekcijos, odininkų, juvelyrų, metalistų sekcija, monumentalistų, stiklininkų, tekstilės ir dailėtyros sekcijos), Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, kūrybinės grafikos, akvarelės, tapybos, dailėtyros, monumentalios dailės, scenografijos, skulptūros, tekstilės, keramikų, metalo meno, tarpdisciplininio meno, odos meno, rūbų modeliuotojų, neasocijuotų narių sekcijos, ir kūrybinė grupė "Individualistai".


LDS yra įkūrusi septynias dailės galerijas: "Arkos" galerija, "Šv. Jono galerija", "Dailininkų sąjungos galerija", galerija "Kairė-dešinė", galerija "Meno parkas", galerija "XX", "Klaipėdos galerija".

 

Taip pat kūrybinius padalinius: Všį "Dailininkų sąjungos leidykla "Artseria", Všį "Skulptūros ir vitražo centras", UAB "Vilniaus dailė", Všį "Vilniaus grafikos meno centras", Všį "Dailininkų namai".


LDS valdymo organai yra LDS Konferencija, turinti visas visuotinio LDS narių susirinkimo teises, Taryba.


Šiuo metu Lietuvos dailininkų sąjunga vienija 1453 narius.

 

Lietuvos dailininkų sąjungos taryba:

 

Edita Utarienė (Lietuvos dailininkų sąjungos ir Tarybos pirmininkė)

Arūnė Tornau (Vilniaus tapytojų sekcija)

Linas Liandzbergis (Vilniaus tapytojų sekcija / pirmininkas)

Bronius Gražys (Vilniaus tapytojų sekcija)

Kazimieras Paškauskas (Vilniaus grafikų skyrius / pirmininkas)
Birutė Zokaitytė (Vilniaus grafikų skyrius)
Ugnė Žilytė (Vilniaus grafikų skyrius)

Dalia Truskaitė (Vilniaus monumentaliosios dailės sekcija / pirmininkė)

Aušra Jasiukevičiūtė (Vilniaus skulptūros sekcija / pirmininkė)

Neringa Poškutė-Jukumienė (Klaipėdos skyrius / pirmininkė)

Gvidas Raudonius (Vilniaus keramikų sekcija / pirmininkas)

Žydrutė Ridulytė (Vilniaus tekstilininkų sekcija / pirmininkė)

Gintautas Vaičys (Kauno skyrius)

Valda Verikaitė (Kaunos skyrius)

Eugenijus Nalevaika (Kaunos skyrius / pirmininkas)

Gediminas Šibonis (Kaunos skyrius)

Lukas Šiupšinskas (Kaunos skyrius)
Dainius Trumpis (Šiaulių skyrius / pirmininkas)

Tomas Rudokas (Panevėžio skyrius / pirmininkas)

Daiva Ložytė (Klaipėdos skyrius)

Algimantas Kliauga (grupė "Individualistai" / pirmininkas)

 

 

LDS Garbės teismo nariai:

 

Rūtilis Algirdas Slavėnas (LDS Garbės teismo pirmininkas)

Arvydas Baltrūnas

Ričardas Bartkevičius

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Lina Kalinauskaitė

Arvydas Pakalka

Vytautas Švarlys