Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Dokumentai

Tarptautinės konferencijos „Žymusis vilnietis Stanislovas Moniuška“ dalyviai
Tarptautinės konferencijos „Žymusis vilnietis Stanislovas Moniuška“ programa
LDS narių asmens duomenų tvarkymo politika
Mokesčių pakeitimai 2019
LDS Strategija
LDS VšĮ DAILININKŲ NAMAI taisyklės
Parodų/projektų rengimo Lietuvos dailininkų sąjungos galerijose nuostatai
INFORMACINĖS SKLAIDOS INTERNETINIAIS LDS KANALAIS APRAŠAS / patvirtintas LDS Tarybos posėdyje 2017 m. balandžio 6 d.
LDS Auksinių ženkliukų skyrimo nuostatai / patvirtinta LDS Tarybos posėdyje 2017-11-16 / protokolo nr 11
REZOLIUCIJA DĖL PRIVALOMO ATSKAITYMO 1-2 PROC. MENO KŪRINIAMS NUO VALSTYBINIŲ VISUOMENINIŲ PASTATŲ STATYBOS SĄMATŲ
REZOLIUCIJA DĖL TEISINGO ATLYGIO VIZUALIESIEMS MENININKAMS UŽ KŪRYBINĮ DARBĄ
LDS automobilio naudojimosi tvarka
LDS rezoliucija dėl teisingo atlygio vizualiesiems menininkams už kūrybinį darbą
LDS rezoliucija dėl meno kūrėjų mokestinės sistemos
Dėl paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių
Dėl paramos gavėjo statuso suteikimo
Dėl teisės gauti teisingą atlygį už kūrinių kopijavimą
Dėl renovuojamų kūrybinių dirbtuvių
Dėl senatvės pencijos perskaičiavimo
Informacija dėl PSD įmokų
Dėl PSD įmokų, dirbantiems pagal verslo liudijimą, nuo 2016 m.
Dailininkų veiklos vykdymo formos ir mokestinės prievolės
Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai
Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Nuo 2012-ųjų meno kūrėjai privalomuoju sveikatos draudimu bus draudžiami valstybės lėšomis
Informacinis pranešimas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo 2011 m. ir vėlesniais metais
LR Vyriausybės nutarimas dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos programos
LR Meno kūrėjų ir jų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymas
Dėl meno kūrėjų statusą turinčių asmenų socialinio draudimo
VMI raštas dėl nekilnojamojo turto mokesčio
Dėl valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų
Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų kūrybine veikla užsiimantiems gyventojams, kurie autorinį atlyginimą gauna ne kiekvieną mėnesį
Autorinių sutarčių reikšmė verslui