Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Valentinas Ajauskas *

Gimė 1948 05 04 Kaune. Gyvena ir dirba Vilniuje.
1966-1973 studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute, įgijo grafiko specialybę. Nuo 1980 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1986 m. – Lietuvos ekslibrisininkų klubo narys, nuo 1994 m. – Vilniaus estampo klubo narys.
Dailininkas dirba beveik visose grafikos srityse: kuria estampus, plakatus, ekslibrisus, karikatūras, iliustruoja knygas. Daugiausia kuria oforto ir šilkografijos technika. Išskirtinis kūrinių bruožas – atlikimo precizika. Ofortai smulkaus, detalizuoto piešinio, daugiaplaniškos kompozicijos, praturtinti toninių niuansų ir pustonių gausa. Šilkografijos technika atlikti estampai pulsuoja gyvybe. Jie – laisvo, nevaržomo piešinio, dažnai asimetriškos, fragmentinės kompozicijos, švytintys šiltų rusvų, gelsvų, raudonų tonų deriniais. Dailininkas daug tapo aliejumi, lieja akvareles. Pastarosios subtilios, preciziškos, pasižymi meistriška skaidrios akvarelės liejimo technika. Tapybos drobėse didelis dėmesys skiriamas detalėms ir kompozicinei harmonijai. Čia atgyja poetiškos dailininko vizijos, romantizuoti, fantastiniai Vilniaus vaizdai.
Dailininkas apipavidalino ir iliustravo nemažai knygų, daugiausia vaikams. Iliustracijas daugiausia kurtos akvarelės bei spalvinto piešinio tušu technika. Jos gyvos, kupinos charakteringų laisvų, išraiškingų, labai ekspresyvių piešinių. Dominuoja šiltas rusvas koloritas, personažų ir daiktų siluetai dažnai paryškinami juodu kontūru. Dailininkas apipavidalino ir maketavo daugelį knygų, dailės ir fotoalbumų: seriją „Lietuvos fauna“ (1988), Č. Kontrimo „Lietuvos geležiniai kryžiai“ (1991), „Pasaulio dailė“ (1997), meno katalogų: „Alfonsas Būdvytis“, „Gintautas Trimakas“, „Snieguolė Michelkevičiūtė“, „Daugiakalbiai peizažai“ (visi 1997) ir kt.
Sukūrė nemažai plakatų gamtos apsaugos, sveikatos, dailės parodų temomis. Ekslibrisus dailininkas pradėjo kurti dar mokykloje, yra sukūręs jų beveik 100, daugiausia oforto ir šilkografijos technika.
V. Ajauskas dailės parodose dalyvauja nuo 1968 m. Pelnė daugybę apdovanojimų respublikiniuose ir sąjunginiuose knygos meno konkursuose, plakato bei ekslibriso parodose
Kūrinių yra LDM, Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Del Bello galerijoje Toronte (Kanada), Humoro ir satyros muziejuje Gabrove (Bulgarija), taip pat jų įsigiję privatūs kolekcionieriai.
Bibliografija:
Valentinas Ajauskas. Ex libris: parodos kat. Vilnius, 1994;
Valentinas Ajauskas. Parodos bukletas. Sudarė autorius. Vilnius, 2002;
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas. Vilnius, 1991, p. 26–27, 232;
7 ekslibrisų paroda, kat., įž. str. K. Ramono. Vilnius, 1975;
II respublikinė plakato paroda, kat., 1975;
8- oji ekslibrisų paroda, kat., įž. str. V. Kisarausko. Vilnius, 1977;
10-oji respublikinė ekslibriso paroda, kat., įž. str. V. Kisarausko. Vilnius, 1982; Respublikinės vaizduojamosios dailės parodos katalogas, sud. P. Valatka, Kaunas, 1983;
Knygos meno trienalė. 1984, kat. Vilnius, 1984;
4-oji respublikinė plakato paroda, kat. Vilnius, 1984;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1986, kat. Vilnius, 1987;
Nijolė Tumėnienė. Fantastinių regėjimų poezija. Dienovidis, Rugpjūtis, 2001;
Vytautas Žilius. Grafikas, tapytojas, Valentinas Ajauskas. Business and Exibitions. Vilnius, 2000, p. 34–35;
Lithuanian Book Plates, sud. Vitolis E. Vengris. Chicago, Illinois, 1980;
Birken Bernstein, Blaues Meer, Baltishe Karikaturen. Berlin, 1975;
Danutė Zovienė. Kaip sukasi ratas. Literatūra ir menas, 1993 04 24, p. 8;
Romualdas Alekna. Gyvenimas, telpantis į miniatiūrą, Diena, 1994 10 13.
Internetinės nuorodos:
http://www.artistsassociation.lt/index.php?cid=111&client_id=256
http://www.fructusartis.lt/goods/cat,3001/sub,3023/TAPYBA/Valentinas-Ajauskas-1948/
http://www.fructusartis.lt/goods/cat,3002/sub,3032/GRAFIKA/Valentinas-Ajauskas-1948/
http://lt.wikipedia.org/wiki/Valentinas_Ajauskas
http://www.kamane.lt/Spaudos-atgarsiai/2012-metai/Rugpjutis/Daile/VALENTINAS-AJAUSKAS.-SU-KUNCINU-IR-BE
 
R. Blažių ekslibrisas. 1985, šilkografija, 5 x 4
 
 
 I Atkeliavo Naujieji metai. Iliustracija. 1981, pop., guašas, 25,5 x 16

ekslibrisas K. Donelaičiui. 1988, linoraižinys, 10 x 10,5
 

ekslibrisas A. Strazdui. 1988, linoraižinys, 11 x 8

 
In memoriam O. Milašiui. 1988, cinkografija, 5,3 x 5
In memoriam J. T. Vaižgantui. 1988, cinkografija, 10,5 x 8,5
In memoriam J. Bretkūnui. 1988, cinkografija, 7,5 x 7