Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Stasys Krasauskas (1929 06 01-1977 02 10) *'

Gimė 1929 06 01 Kaune. Grafikas. 1948-1952 m. studijavo Valstybiniame kūno kultūros institute, 1952-1958 m. studijavo grafiką Valstybiniame dailės institute (dėstytoja – A. Kučas, V. Jurkūnas ir kt.). 1961-1977 m. dėstė šiame institute, nuo 1969 m. – docentas.
Nuo 1961 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1959 m. dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė arti 30 individualių parodų (1964, 1970 – Vilniuje, 1962 ir 1973 – Maskvoje, 1964 – Taline ir Kijeve, 1970 – Krokuvoje, Sofijoje ir Plovdive, 1971 – Leningrade, Belgrade, Magdeburge, 1972 – Rygoje, Liepojoje, 1974 – Berlyne, 1975 – Minske, Islamabade, 1976 – Bombėjuje ir kt.). Po mirties surengtos S. Krasausko kūrybos parodos Kaune – 1978, Vilniuje – 1979, 1984, 1989, 2000; Čikagoje – 1979, Leningrade – 1984, Paryžiuje – 2006 ir kt.
Išgarsėjo metaforiškais, filosofinių apmąstymų ir asociacijų kupinais estampais ir knygų (ypač poezijos) iliustracijomis. Sukūrė savitą poetinių įvaizdžių ir simbolių kupiną meninę kalbą, dažnai besiremiančią literatūrinėmis metaforomis, pasižyminčią nepriekaištingu piešiniu, muzikalia linijų ritmika ir specifiniu plonytės baltos linijos skambėjimu akliname juodame fone. Daugiausia kūrė lino bei medžio raižinių, litografijos ir cinkografijos technika. Sukūrė knygų iliustracijų: Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ (1958), Justino Marcinkevičiaus „Kraujas ir pelenai“ (1960), „Siena“ (1968), „Šešios poemos“ (1973), Eduardo Mieželaičio „Žmogus“ (1961, Tarptautinės knygų meno parodos Leipcige bronzos medalis, 1965), „Aviaetiudai“ (1966), „Era“ (1967), Roberto Roždestvenskio „Rekviem“ (1961), Mykolo Sluckio „Kelias suka pro mus“ (1963) bei „Uvertiūra ir 3 veiksmai“, Saliamono „Giesmių giesmė“ (1966), Viljamo Šekspyro „Sonetai“ (1967), Algimanto Baltakio „Pėsčias paukštis“ (1968–1969), Antano Jonyno „Žmogaus širdis – kareivio širdis“ (1974) ir kt. Už iliustracijas J. Marcinkevičiaus ir E. Mieželaičio kūriniams apdovanotas Valstybine premija.
Nusipelnęs meno veikėjas (1968), liaudies dailininkas (1977), apdovanotas Dailininkų sąjungos premija (1975), Valstybine premija (1976).
Mirė 1977 m. vasario 10 d. Maskvoje. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.
Bibliografija:
Stasys Krasauskas, sud. V. Grigienė, V., 1980
Gytis Vaitkūnas, Stasys Krasauskas, V., 1983
Stasys Krasauskas. Grafika. Piešiniai, kat., įž. str. M. Sluckio, V., 1989
Stasys Krasauskas, Moters gimimas, reprodukcijų aplankas, V., 1973
Stasys Krasauskas, Amžinai gyvi, reprodukcijų aplankas, V., 1975
Stasys Krasauskas, Amžinai gyvi, įž. str. E. Mieželaičio, V., 1977
Natalja Rozanova, Stasys Krasauskas, Maskva, 1985 (rusų kalba)
Knyga ir dailininkas, sud. A. Gedminas, R. Gibavičius, V., 1966, il. 260-277
Juoda ir balta /Prisiminimai apie Stasi Krasauską/ sud. Aistė Jurga Krasauskaitė. V., 2004
Stasys Krasauskas, Atspaudai, sud. Aistė Jurga Krasauskaitė. V., 2007
Internetinės nuorodos:
http://www.ausrosmuziejus.lt/Parodos-renginiai/Parodu-renginiu-archyvas/Linijos-muzika-Stasio-Krasausko-lakstuose
http://www.mmcentras.lt/index.php?id=2&lang=lt&Sid=237
 
iš ciklo „Langas rytas“. 1968, mišri technika, 32,5 x 50
iš ciklo „Muzika“. 1968, mišri technika, 32 x 50
 
 
iš ciklo „Iš kur eini, žmogau?“. 1973, litografija, 50 x 65
 
iliustracija Sluckio apsakymams. 1964, linoraižinys, 29,5 x 39
iš ciklo „Langas“. Vakaras. 1973, mišri technika, 30,5 x 50
Poilsis I. 1973, litografija, 73,5 x 54,5
Poilsis II. 1973, litografija
 
Poilsis III. 1973, litografija