Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Jonas Kuzminskis (1906 12 14-1985 08 19) *

Jonas Kuzminskis (jaunesnysis) gimė  Vilniuje 1943-08-05. Mirė 1992-03-05 Vilniuje.

1961 baigė Vilniaus 16-ąją vidurinę mokyklą.

1961–1970 studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute, grafikos spec. Jam dėstė Jonas Kuzminkis, Vytautas Jurkūnas, Antanas Kučas ir kt.

Nuo 1971 dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Baigęs studijas, kurį laiką dirbo LDM grafikos skyriuje, vėliau „Pergalės” žurnalo redakcijoje meniniu redaktoriumi.

Dirbo estampo, knygų grafikos, ekslibriso srityse, dažniausiai rinkosi medžio raižinio techniką. Kūriniuose dominuoja tautosakos, žvejų gyvenimo temos, lietuviškos gamtos bei architektūriniai peizažai. Raižysena kruopšti, smulki ir meistriška, piešinys realistinis, detalus.  Bene ryškiausia dailininko kūrybos sritis – ekslibrisai, pasižymintys savita stilistika. Jie išraižyti itin smulkiu lanksčiu štrichu, o jo sukurtas dekoratyvus vaizdo ažūras, rodos, paneigia paties medžio raižinio technikos prigimtį („Laimos A.“, 1971; „Knyga G. D. K.“, 1976; „J. K. knyga“, 1976; „Knyga Drėmos Ž.“, 1978 ir kt.)

Bibliografija:

Lietuvių tarybinė grafika 1940–1970: Katalogas, sudarė Vladas Gasiūnas ir Jonas Kuzminskis (jaun.). Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1978.

Lietuvių ekslibrisas, sudarė Vincas Kisarauskas, Vilnius: Vaga, 1991, p. 149, 237.

 
Namas-muziejus... 1977, linoraižinys, 16,5 x 20
Vandens gyventojai. 1984, metalo raižinys, 15 x 15
Pievoje. 1976, metalo raižinys, 13,2 x 15,2
F. Dzeržinskio namas-muziejus. 1981, linoraižinys, 15,5 x 19
L. Stuoka-Gucevičius. 1984, medžio raižinys, 12,5 x 14
Žmogus ir paukščiai. 1979, medžio raižinys, 17,3 x 19,7
J. D. Černiachovskis prie Vilnios. 1974, medžio raižinys, 43 x 63,8
Vilnius statosi. 1977, medžio raižinys, 64 x 49,5
Lazdynai. 1972, medžio raižinys, 34,5 x 44
Ariau ariau ariau. 1974, linoraižinys, 41 x 49
Jokūbonienės portretas. 1972, medžio raižinys, 45 x 50,3
Žvenk žirgelis lankoj. 1978, medžio raižinys, 24,5 x 44,5
Ant krašto marės Palangos. 1971, medžio raižinys, 19 x 19
J. Paleckis. 1971, medžio raižinys, 19,4 x 19,7
lliustracija L. D. Temomis "Aš esu žmogus". 1966, medžio raižinys, 40 x 50
ekslibrisas Knyga O. B. 1972, medžio raižinys, 3.8 x 4.8
 
Vilnius. 1972, medžio raižinys, 40,7 x 103
V. Uljanovas Simbirske. 1966, medžio raižinys, 45,5 x 50