Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Eglė Marija Kučaitė *'

Gimė 1940 01 01 Kaune. 1968 m. baigė grafiką Valstybiniame dailės institute. Dailės parodose dalyvauja nuo 1970 m. Nuo 1974 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Dirba estampo, knygų iliustracijos, ekslibriso srityse. Daugiausia kuria oforto, linoraižinio bei skaitmeninės spaudos technika. Estampuose ir knygų (daugiausia poezijos) iliustracijose kuriamas lyrinis poetizuotas vaizdas, jautriai atskleidžiamos subjektyvios emocinės būsenos.
Bibliografija:
Lietuvių ekslibrisas, sud. Vincas Kisarauskas. Vilnius: Vaga, 1991, p. 141
Lietuvių grafika 1975–1980. Vilnius, 1983, repr. 145.
http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20120122194141/http:/www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3222&kas=straipsnis&st_id=14130
 
 
Lietuvių liaudies pasaka "Baltas vilkas". 1972, popierius, guašas
 
Lietuvių liaudies pasaka "Baltas vilkas". 1972, popierius, guašas
 
Lietuvių liaudies pasaka "Baltas vilkas". 1972, popierius, guašas
 
Ruduo. 1980, popierius, tušas, 29 x 42
 
Šventė. 1969, linoraižinys, 31 x 31,5
 
Improvizacija kaimo tema IV. 1973, ofortas, 38 x 31
 
ekslibrisas S. Kučui. 1969, linoraižinys, 5,6 x 8
 
ekslibrisas P. T. 1971, ofortas, 4,8 x 3,7
 
ekslibrisas Žilėnui. 1972, ofortas, 7 x 5,3