Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Ieva Erika Labutytė (1938 04 15-2003 09 17) *'

Gimė 1938 04 15 Šilutės r., Begėdžių k. 1961–1967 m. Valstybiniame dailės institute studijavo grafiką. Dailės parodose dalyvavo nuo 1968 m. Nuo 1974 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Kartu su prof. Domu Kaunu ir žurnalistu Bernardu Aleknavičiumi įkūrė Martyno Jankaus muziejų Bitėnuose, buvo uoli Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjų talkininkė. Viena iš lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ (rūpinasi istorinio Klaipėdos krašto tautinių ir evangeliškų tradicijų puoselėjimu) steigėjų. Kūryboje naudojo įvairias technikas, dažniausiai ofortą, autocinkografiją ir mišrią. Kūriniuose dominuoja istorijos, daugiausia Mažosios Lietuvos ir Prūsijos temos, piešiamos prūsų ir vakarinių lietuvių tradicinės kultūros motyvais. Dailininkės estampų plastinė kalba taupi, užkoduota, sumanymai atskleidžiami per apibendrintus simbolinius įvaizdžius (mėgiami varpo, laikrodžio, žemėlapio motyvai). Spalvinė gama dažnai prislopinta, santūri, didelis dėmesys skiriamas šviesos ir šešėlių slinkčiai. 1998 m. Vokietijos prūsų bičiulių draugija. „Tolkemita“ už darbus prūsų tema skyrė draugijos fondo premiją. 2001 m. Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo (Australija) premijos laureatė. Mirė 2003 m. rugsėjo 17 d. Vilniuje.Palaidota Klaipėdos r., Plikių liuteronų kapinėse.
Bibliografija:
Nijolė Tumėnienė. Prūsų dvasinio pasaulio rekonstrukcijos Ievos Labutytės grafikoje // Kultūros barai, 1998, Nr. 6, p. 29–31.
Ingrida Korsakaitė, Gyvybinga grafikos tradicija. Vilnius: Vaga, 1970, p. 146;153; 180;183.
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas. Vilnius: Vaga, 1991.
Birutė Baltrušaitytė. „Kaip šviesa iš paveikslų“. Literatūra ir menas, 1988 04 16, p. 7.
Danutė Zovienė. „Viso gyvenimo tema“/ Kultūros barai, 1988, Nr. 9, p. 21–23.
Lietuvių tarybinė grafika 1940–1970. Katalogas (sud. J. Kuzminskis jaunesnysis ir V. Gasiūnas). Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1978, p. 188.
Internetinės nuorodos:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ieva_Labutyt%C4%97
http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Asmenys/labutyte.lt.htm
 
ekslibrisas V. Miliui. 1969, linoraižinys, 5,4 x 5,6
J. Bretkūnas. 1974, mišri technika, 30 x 35
I. Simonaitytės atminimui II. 1981, linoraižinys
Malūnas. 1983, mišri technika, 50 x 35
Laikas III. 1985, ofortas, 110 x 80
Laikas I. 1985, ofortas, 107 x 80
Laikas IV. 1985, ofortas, 110 x 80
ekslibrisas Halinai Grigaitienei. 1983, ofortas, 10,8 x 7,5
ekslibrisas "Tauragės vaikų biblioteka". 1968, linoraižinys, 8,4 x 7,5
ekslibrisas Rūtai Staliliūnaitei. 1972, metalo raižinys, 7 x 7
ekslibrisas V. Kuzminckui. 1986, ofortas, 11 x 8,5
ekslibrisas N. Kitkauskui. 1996, ofortas, 11 x 8,5
ekslibrisas L. Gineičiui. 1986, ofortas, 11 x 8,5
Prūsų atminimui IV. 1988, mišri technika, 50 x 36
Krikštai IV. 1987, popierius, anglis, 31 x 24
Krikštai IX. 1987, popierius, anglis, 31 x 24
Prie jūros. 1983, popierius, 30 x 32,5