Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Nijolė Meškauskaitė (1943 05 06-1990 04 19) *

Gimė 1943 05 06 Utenos r., Šeimaties kaime.
Mirė 1990 m. balandžio 19 d. Vilniuje, palaidota Karveliškių kapinėse.
1961-1967 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute studijavo grafiką, dėstė V. Jurkūnas, A. Kučas. Nuo 1968 m. dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir
užsienyje. Nuo 1971 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Daugiausia kūrė linoraižinius, litografijas, vėlesniuose kūriniuose dominavo oforto technika. Kūriniams būdingas emocionalumas, dramatiškas santykis su išoriniu pasauliu, metaforiškumas, ekspresyvus, kiek deformuotas piešinys, laužytos formos bei diagonalinės kompozicijos, kuriose sustiprintas aklinų juodų dėmių ir virpančių, raizgių plonyčių linijų kontrastas.
Kūrinių yra LDM, VU grafikos kabinete, privačiose kolekcijose.
1995 m. LDM surengta pomirtinė N. Meškauskaitės kūrybos paroda.
Bibliografija:
Nijolė Meškauskaitė, parodos kat., įž. str. R.Urbonienės. Vilnius, 1995.
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas. Vilnius, 1991, p.162;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1986, kat. Vilnius, 1987;
Respublikinės vaizduojamosios dailės parodos katalogas, sud. P. Valatka. Kaunas, 1983;
Jubiliejinė dailės paroda LTSR Valstybiniam dailės institutui-25, kat., sud. K. Bogdanas ir S. Jakštas. Vilnius, 1965.
Internetinė nuoroda:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nijol%C4%97_Me%C5%A1kauskait%C4%97
 
iš ciklo „Poetas ir mūza“ IV. A. Mickevičius. 1986, ofortas, 13 x 10,5
„Diemedžiu žydėsiu“. S. Neris. 1986, ofortas, 32 x 50
„Sesuo žydroji Vilija“, S. Neris. 1986, ofortas, 32 x 50
iš ciklo „Poetas ir mūza“ I. A. Mickevičius. 1986, ofortas, 13 x 10,5
R. Čarna. 1974, ofortas, 15,5 x 12
E. Kučaitė. 1973, ofortas, 17 x 11,5
B. Uogintas. 1974, ofortas, 16 x 12
iš ciklo „Poetas ir mūza“ VI. A. Mickevičius. 1986, ofortas, 13 x 10,5
iš ciklo „Poetas ir mūza“ III. A. Mickevičius. 1986, ofortas, 13 x 10,5
Paukštis. 1982, ofortas, 15,5 x 21,5
Pradžia. 1986, mišri technika, 39 x 49
Architektai I. 1984, ofortas, 64 x 49
Pavasario gėlės. 1982, ofortas, 49 x 64
ekslibrisas J. Kaminskui. 1968, linoraižinys, 3,5 x 5
ekslibrisas S. Gedai. 1970, litografija, 9 x 9
Palikti namai III. 1988, monotipija, 34 x 24
Atsitiko. 1988, monotipija, 34 x 24
Liūdna fantazija AIDS tema. 1989, ofortas, 65 x 100