Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Albinas Načiulis (1933 04 08-2000 02 23) *'

Gimė 1933 04 06 Telšių r., Kuršų k. 1956–1962 m. Valstybiniame dailės institute studijavo grafiką (dėstytojai – A. Kučas, J. Kuzminskis). Dailės parodose dalyvavo nuo 1962 m. Nuo 1964 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Dirbo estampo, knygų grafikos, ekslibriso srityse, daugiausia oforto, sausosios adatos ir mecotintos technika. Kūryboje rinkosi skulptūrišką, apibendrintų monumentalizuotų formų traktuotę, siekė ekspresyvios, kartais dramatizuotos išraiškos. Ją sustiprindavo paryškinta kontrastinga šviesotamsa, kartais – neramiu smulkaus štricho virpėjimu. Mirė 2000 m. vasario 23 d. Vilniuje.
Bibliografija:
Albinas Načiulis. Grafikos paroda, kat., įž. str. Leonas Jasiulis. Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1983.
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas. Vilnius: Vaga, 1991.
Internetinės nuorodos:
http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/zemaiciu_ekslibriai.htm
http://81.7.100.18:8880/simpleSearch.do?pageSize=1&order=true&BI001=C185LNB075CCFC6
 
J. Biliūnas. 1972, litografija
L. Stuoka-Gucevičius. 1972, litografija, 61 x 48
Žvejo V. Toliušio portretas. 1971, litografija, 66 x 54
Žvejo M. Gelažiaus portretas. 1971, litografija, 66 x 54
 
Žvejo Šonoko portretas. 1971, litografija, 55 x 80
 
M. K. Čiurlionis. 1974, litografija, 69 x 39,5
 
A. Šiaučiūnaitės portretas. 1969, litografija, 72 x 54
 
V. Lenino portretas. 1969, litografija, 34 x 60
Žvilgsnis. 1982, mecotinta, 24 x 20
Vyro portretas. 1982, mišri technika, 30 x 30
Mažas senbernaras. 1980, sausa adata, 32 x 32
B. Sruoga. 1975, mišri technika, 73,5 x 49
Motinos portretas. 1981, mecotinta, 24 x 20
Portretas. 1984, popierius, anglis, 54 x 40