Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Napoleonas Petrulis (1909 08 14-1985 03 24)

Napoleonas Petrulis gimė 1909 m. rugpjūčio 14 d. Eikiniškyje, Rokiškio rajone. Mirė 1985 m. kovo 24 d. Vilniuje. Skulptorius, pedagogas.

1925–1931 mokėsi Kauno meno mokykloje. Jam dėstė Justinas Vienožinskis, Kajetonas Sklėrius ir kt. Mokslus baigė Juozo Zikaro vadovaujamoje skulptūros studijoje.

1935–1937 dirbo Karo muziejuje. 1937–1940 mokytojavo Jurbarko, 1941–1944 Rokiškio gimnazijoje. 1944–1951 Vilniaus dailės instituto (dab. Vilniaus dailės akademija), 1951–1985 m. LSSR dailės instituto dėstytojas, nuo 1958 m. profesorius.

Dailės parodose dalyvavo nuo 1935.

LDS narys nuo 1935.

 

N. Petrulio kūrybai būdingas pilietiškumas, realistinis vaizdas, raiškus formų modeliavimas. Sukūrė skulptūrinių kompozicijų: „Pramonė ir statyba“ ant Žaliojo tilto Vilniuje, kartu su Bronium Vyšniausku (1952); „Keturi komunarai“ (Kaunas, kartu su B. Vyšniausku, 1973 m.), V. Lenino paminklų Kaune (1970) ir Druskininkuose, skulptūrinių portretų: Salomėja Nėris (1948 m.), Juozas Grybauskas (1951 m.), Augustinas Gricius (1952 m.), Kostas Korsakas (1953 m.), Petras Cvirka (1957 m.), Antanas Venclova (1967 m.) ir kt.; kamerinių skulptūrų: „Poilsio minutė“ (1957 m.), „Motina su vaiku“ (1965 m.) ir kt.; skulptūrinių šaržų: dailininkų A. Savicko, J. Kuzminskio, S. Krasausko, K. Bogdano, architekto V. Nasvyčio, dainininko R. Sipario ir kt.

 

Apdovanojimai:

1959 suteiktas LSSR nusipelniusio meno veikėjo vardas

1965 suteiktas LSSR liaudies dailininko vardas

1971 paskirta LSSR valstybinė premija

 

Kūrinių yra:

Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Grūto parke, privačiose kolekcijose.

 

Iš kolegų atsiminimų

Tarp jų ir senbuvis profesorius Napoleonas Petrulis. Jis taip tykiai vaikščiodavo, - kad net išgąsdindavo:

-Žvilgt atgal, – o ten stovi Petrulis, sakydavo skulptorius A. Dimžlys.

Kad Petrulis atėjo į dirbtuvę, galėjai suprasti tik girdėdamas už sienos stuksenant molį mentele.

Gediminas Jokūbonis

http://m.facebook.com/note.php?note_id=10150578785387055&_ft_=fbid.264180663676700

 

Bibliografija:

Napoleonas Petrulis, in: Tarybų Lietuvos enciklopedija, II t. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986, p. 368.

Napoleonas Petrulis, in: Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, VIII t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1981, p. 594.

Jovita Skolevičienė, Leonas Jasiulis. Napoleonas Petrulis. Vilnius: Vaga, 1975.

„Lietuvos skulptūra 1940 – 1990 muziejaus rinkiniuose“ 
(1998 m. Vilniuje išleisto katalogo elektroninė versija)

 

Vaizdo / garso įrašai:

K. Musnicko apybraiža

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/7023

 

Interneto nuorodos:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Napoleonas_Petrulis

http://lietuvai.lt/wiki/Napoleonas_Petrulis

http://www.menorinka.lt/authors.php?cid=837

http://www.vda.lt/index.php/pageid/1384

 

 

 
A. Gudaičio portretas. 1981, popierius, pieštukas
K. Korsako portretas. 1981, popierius, pieštukas
T. Kulakausko portretas. 1981, popierius, pieštukas