Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Ona Račkauskienė *

Ona Račkauskienė [Šimaitytė] gimė 1943 09 10 Vanagiškių kaime Panevėžio rajone.

1965–1972 studijavo VDI grafiką.

Dailės parodose dalyvauja nuo 1972.

LDS narė nuo 1980.

Kuria estampus, taikomąją grafiką, ekslibrisus. Menininkė žavisi alpinizmu, kuria eiles.

Grafikoje mėgsta monotipiją, piešia pastele, bet dažniausiai renkasi ofortą.

Dailėtyrininkų įžvalgos:

Lietuvos istorija, kultūros paveldas, lietuvių liaudies kūrybos – tautosakos, mitologijos, meno klodai – sudaro O.Šimaitytės-Račkauskienės kūrinių idėjinį ir vaizdinį pagrindą. Jos grafikos motyvai paprasti: paukštis, medis, lizdas, knyga, liaudiška skulptūrėlė, pamario krikštas, kelias... Tradicinis motyvas grafikės kūriniuose kūrybiškai interpretuojamas, o jo paprastume regime iš tėvų gautą, iš tėviškės laukų atsineštą ir miesto civilizacijos apsuptyje išlaikytą esminių vertybių suvokimą. Emocionaliems O.Šimaitytės-Račkauskienės kūriniams būdinga subtili tonų gradacija, smulkus štrichas, netikėti rakursai ir sugretinimai, juose atsiskleidžia ir kūrėjos asmenybė, ir laikotarpio meniniai siekiai“ (Kristina Jokubavičienė)

Apie save:

Su grafikos pradmenimis mane Dailės institute supažindino puikūs mokytojai, garsūs grafikai Vytautas Jurkūnas, Vytautas Vaitkus, Stasys Krasauskas, Juozas Galkus. Tad svarbiausi mano kūriniai sukurti oforto technika. Ji suteikia neribotas galimybes ieškant išraiškos, perteikiant mintį prasmingai bei su emocionaliu atspalviu. Kūriniuose išliko tėviškės motyvai, nors jau užvertos gimtųjų namų langinės. Savo ilgesį kaimui išreiškiu piešdama rievėtą seną pakelės medį, šieno kupetą, lauko gėlę, paukštį, užžėlusį takelį, žvakelės šviesą, angelėlį... Visa tai atsinešiau iš tėviškės laukų, tai atgimsta estampuose bei ekslibrisuose. Esu sukūrusi ir spalvotų monotipijų seriją, skirtą kalnams. Mano kūryboje kalnų tema pasirodė tik apie 2 000-uosius, kai prisiminimai ir įspūdžiai susigulėjo. Iš pokalbio su Romualda Laimiene)

L.:

Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas,  Vilnius: Vaga, 1991.

Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai. Parodos katalogas (Sudarytoja Kristina Jakubavičienė). Klaipėda: Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija, 2004.

Interneto nuorodos:

http://www.klaipeda.lt/lit/Jubiliejine-Onos-SimaitytesRackauskienes-grafikos-paroda-Anksciau---dabar/1925

http://biblioteka.lt/galerija/lt/daile/grafika/141-ona-imaityt-rakauskien

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klaipedieciai/ona-simaityte---rackauskiene-gulbes-giesmei-dar-ne-metas/

http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/osimaitytes-rackauskienes-paroda-klaipedos-galerijoje-ves-grafikes-kurybos-keliu-413481

http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Ona_%C5%A0imaityt%C4%97-Ra%C4%8Dkauskien%C4%97

 
 
 
In memoriam Dionizui Poškai. 1988, ofortas, 7,5 x 5
 
In memoriam Zigmui Gėlei. 1988, ofortas, 6,5 x 6
Arkliaganis. 1973, ofortas, 24 x 22
Lieptas į jūrą. 1987, ofortas, 14 x 10
Kalnai ir žmonės. 1987, ofortas, 15 x 10