Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Petras Repšys *'

Gimė 1940 09 26 Šiauliuose. Grafikas, tapytojas-monumentalistas, skulptorius. 1960–1967 m. studijavo Valstybiniame dailės institute grafiką.
1973–1989 m. mokytojavo Vilniaus vaikų dailės mokykloje, 1989–2008 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje. Dailės parodose dalyvauja nuo 1967 m. Nuo 1971 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirba lakštinės, knygų, taikomosios grafikos, ekslibriso, molbertinės tapybos, freskos, skulptūros, medalistikos srityse.
„Nūdienos žmogui P. Repšio kūriniai yra įdomūs savotišku nostalgijos ir optimizmo, dramatiškumo ir pokšto, liaudiško šiurkštumo ir profesionalaus rafinuotumo deriniu.“ (Alfonsas Andriuškevičius). Sukūrė estampų ciklus „Eglė Žalčių karalienė“ (1967), „Mano tėvynė“ (1971), „Senasis Vilnius“ (1987) ir kt. 1973–1978 m. apipavidalino Vilniaus knygyno „Versmė“ eksterjerą ir interjerą, 1984 m. baigė freskų ciklą „Metų laikai“ Vilniaus universiteto lituanistikos centre. Iliustravo S. Gedos „Strazdas“ (1967), „Užmigę žirgeliai“ (1970), „Skrynelė dvasioms pagauti“ (1998), lietuvių liaudies pasaką „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“ (1971), J. Jankaus „Severiukas“ (2000) ir kt.; sukūrė medalių: „Vilniaus universiteto kiemo teatras“ (1971), medalių ciklus „Lietuvos panteonas“, „Lietuvos ginklo pergalės“, „Lemtingi Lietuvos tūkstantmečio įvykiai“, „Lietuvos nepriklausomybės šventės ir tragedijos“.
Vaizdo / garso įrašai:
1993 m. Vytautas V. Landsbergis sukūrė dokumentinį filmą „Petras Repšys“.
Svarbiausi apdovanojimai:
1985 LSSR valstybinė premija.
1997 Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
2000 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius
2011 Vilniaus miesto apdovanojimas – Šv. Kristoforo statulėlė
2011 LR kultūros ministerijos žvaigždė „Nešk savo šviesą ir tikėk“
Bibliografija:
Petras Repšys (sud. Laima Kanopkienė, Eugenijus Karpavičius). Vilnius: Sapnų sala, 2006.
100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000, p. 132–133; 228.
Alfonsas Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975–1995. Vilnius, 1997, p. 257–259.
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas. Vilnius: Vaga, 1991.
Petras Repšys (sud. Alfonsas Andriuškevičius). Vilnius: Vaga, 1982.
Internetinės svetainės:

 

 
 
Kompozitorius. 1987, ofortas, 10 x 6,2
kompozicija "Oratorius". 1988, ofortas, 7,5 x 11,2
Skulptoriaus galvos kompozicija. 1987, ofortas, 7,5 x 7,5
ekslibrisas D. Budriui. 1972, litografija, 8 x 6
kompozicija "Pranas". 1988, ofortas, 6,8 x 10,3
kompozicija "Dvi figūros". 1988, ofortas, 6,6 x 6,5
kompozicija "Šuolis 87". 1987, ofortas, 7,3 x 7,5
kompozicija "Valerijonas ir objektas". 1987, ofortas, 6,3 x 12