Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Egidijus Rudinskas *'

Gimė 1962 03 15 Kupiškio r., Maskvyčių k. 1980–1986 m. studijavo Valstybiniame dailės institute grafiką. Dailės parodose dalyvauja nuo 1986 m. Nuo 1988 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirba estampo, iliustracijos, plakato, meninės fotografijos srityse. Dailininko kūrinių įsigiję: Lietuvos dailės muziejus, Walker Art Centre, Mineapolis, JAV; FOGG Meno muziejus, Harvardo universitetas, JAV; Centre For Innovative Print and Paper, Rutgers universitetas, New Brunswick, JAV; ADOGI muziejus, Barselona, Ispanija.
Dailėtyrininko įžvalgos:
Ne kartą apibūdintas kaip tradicinių vertybių puoselėtojas, ištikimas klasikinės grafikos formai ir turiniui, archajiniams minties ir vaizdinių toliams, be kita ko, atkakliai lietuviškas savo lyriniais nacionalinės dvasios modeliais, Rudinskas kartu yra ir laikmečiui jautrus – naujųjų laikų kūrėjas. Be išlygų savito, organiškai su asmenybe sulieto pasaulėvaizdžio ir privataus stiliaus (dėl šio nepakartojamo „aš“ įpuolančio į klasikinio modernizmo liniją) autoriaus kūryba veriasi autentiška įsivaizduojama tikrove, kurioje savitu kampu perteikiami universalūs archetipai, fundamentali mitologija ir tradicinė kultūra, kosminė logika ir egzistencinis simbolizmas, įvaizdinti šiuolaikinio skonio siurrealistiniais principais. O eksperimentiniai skirtingų meno žanrų ir sričių deriniai, naujoviškos klasikinių technikų jungtys, kartotinės fragmentų variacijos ir savotiškas jų tiražavimas, šmaikštus ir refleksyvus santykis su aplinka pastarųjų metų autoriaus darbuose operuoja šiuolaikiniam menui priskiriamos kalbinės stilistikos žodynu.
Jūratė Tutlytė
Apdovanojimai:
1997 – Lietuvos dailininkų sąjungos prizas ir tarptautinės knygos meno trienalės premija už iliustracijas H. L. Hixo poezijos knygai „Paskutinė valanda“.
2000 – I premija Tarptautinėje grafikos bienalėje, Frankavila al Mare, Italija.
2000 – Prizas 20-oje tarptautinėje mažosios grafikos parodoje „Mini print Cadaques“, Barselona, Ispanija.
2001 – Diplomas IV tarptautinėje mažosios grafikos trienalėje, Vilnius.
2003 – Lietuvos dailininkų sąjungos prizas parodoje „Geriausias metų kūrinys“, Kaunas.
2006 – Lietuvos dailininkų sąjungos diplomas respublikinėje apžvalginėje parodoje „Erdvė, plokštuma, kūnas. Grafika, skulptūra“, Vilnius.
2006 – diplomas tarptautinėje fotografijos parodoje „Gamta – visų namai“, Kaunas.
2006 – diplomas 12-oje Azijos meno bienalėje, Bangladešas.
2007 – apdovanojimas už dalyvavimą projekte „Now Art Now Future. Present time“, Kaunas.
2008 – Kauno mero ir komisijos diplomai parodoje „Geriausias metų kūrinys“, Kaunas.
2008 – Diplomas tarptautinėje grafikos trienalėje „Tiltai tarp Viduržemio ir Baltijos jūrų“, Tesalonikai, Graikija.
2008 – apdovanotas Lietuvos dailininkų sąjungos auksinis ženklelis už surengtas personalines kūrybos parodas Hamburge ir Kaune, už pripažinimą „Geriausias metų kūrinys“
Kaune.
Dailininko kūrinių įsigiję: Lietuvos dailės muziejus, Walker Art Centre, Mineapolis, JAV; FOGG Meno muziejus, Harvardo universitetas, JAV; Centre For Innovative Print and Paper, Rutgers universitetas, New Brunswick, JAV; ADOGI muziejus, Barselona, Ispanija.
Bibliografija:
Egidijus Rudinskas (įž. teksto autorė Jūratė Tutlytė). Vilnius: LDS leidykla artseria, 2008.
Internetinės nuorodos:
http://www.kamane.lt/Kurejai/Personalijos/Egidijus-Rudinskas-grafikas
http://www.culture.lt/ArtDB/Rudinskas.htm
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-01-12-egidijus-rudinskas-svarbu-kad-kurinys-nestu-tam-tikra-zinia-butu-aktualus/38331
http://birdsgallery.com.au/?page_id=84
http://alkas.lt/2012/04/09/egidijaus-rudinsko-grafikos-parodoje-zmogaus-jungtis-su-pasauliu/
 
Amžinas gyvenimo medis III. 1986, ofortas, 49 x 45
 
Amžinas gyvenimas I. 1986, ofortas, 49 x 45
 
Miegas I. 1987, ofortas, 42 x 21
 
Miegas II. 1987, ofortas, 42 x 21
 
Žemės pakalbinimas I. 1987, ofortas, 43,5 x 24,5
Žemės pakalbinimas II. 1987, ofortas, 43,5 x 25
Žemės pakalbinimas III. 1987, ofortas, 43,5 x 24,5