Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Algirdas Steponavičius (1927 01 12-1996 10 21)

Algirdas Eugenijus Steponavičius gimė 1927 Kaune. Mirė 1996 Vilniuje.

1944–1950 studijavo VDI grafikos spec.

Dailės parodose dalyvavo nuo 1956.

LDS narys nuo 1959.

Dirbo knyginės ir lakštinės grafikos bei monumentaliosios tapybos srityse. Iliustravo knygų: rinkinį „Mįslės“ (1958.), Kazio Borutos „Jurgio Paketurio klajonės“ (1963), tautosakos rinkinį „Šepetys repetys“ (1965), Kosto Kubilinsko "Varlė karalienė" (1967), Petro Cvirkos „Nemuno šalies pasakos“ (1987) ir kt. 1964 m. su Birute Žilyte ir Laimučiu Ločeriu sukūrė sienų tapybą Vilniaus vaikų kavinei „Nykštukas“; 1969–1972 m. kartu su B. Žilyte sienų tapyba dekoravo Valkininkų vaikų sanatoriją „Pušelė“. Tai arti 50 metrų ilgio freska – vienas novatoriškiausių ir originaliausių 8-ojo dešimtmečio dailės kūrinių Lietuvos naujojoje architektūroje.

Apdovanojimai:

1965 už iliustracijas Kosto Kubilinsko knygai „Varlė karalienė“ apdovanotas tarptautinės Leipcigo knygų mugės aukso medaliu.

1967 laimėjo Bratislavos vaikų knygų iliustracijų bienalės (BIB) Aukso obuolio apdovanojimą.

1967 suteiktas LSSR nusipelnęs meno veikėjo vardas.

1968 pirmasis iš Sovietų Lietuvos dailininkų stažavosi Miuncheno vaikų bibliotekoje.

1981 laimėjo pirmąją premiją knygos meno trienalėje „Vilnius’81“.

1989 už iliustracijas lietuvių rašytojo Petro Cvirkos knygai „Nemuno šalies pasakos“ apdovanotas Lietuvos gražiausių knygų konkurso premija.

1989 m. laimėjo Ivano Fiodorovo diplomą (aukščiausią apdovanojimą) knygos meno konkurse Maskvoje.

pirmojo laipsnio diplomu ir medaliu XXI tarprespublikiniame knygos meno konkurse Rygoje (1989

1990 paskirta Lietuvos Respublikos nacionalinė kultūros ir meno premija.

Kūrėjas apie save:

Dailininkas man yra panašus į mitinę būtybę, keistuolį alchemiką, kuris tik jam žinomu būdu aktualizuoja savo dvasinę energiją ir kuria naują daiktą, jungiantį savyje įvairovės dosnumą ir ramybės pilnatvę, materiją ir dvasią, gyvenimo, tiesos ir Amžinybės elementus. Kūryba - tai pasaulio apsireiškimas, įvykstantis per individualią menininko būtį. Tai egzistavimo srovė, plaukianti per dvasios gelmę. Pasaulio mąstymas ir pasaulio darymas.

Piešdamas einu gilyn į būtį per savo sąžinę (su žinia), pasineriu į pačios esaties atsiradimo ir struktūrinio konstravimo stichiją. Stoju akistaton su pasauliu, jo tapsmu ir jį liudiju. Tai procesas, kuriame kaskart tarytum pats save konstruoju ir pats iš naujo atsirandu. Kūryba - tai paslaptingas būties švytėjimas, būties išgyvenimas, išpažinimas ir išsakymas. Slypi joje viltis išsiveržti iš pasaulio absurdo, pastangos vis iš naujo ir iš naujo statyti griūvantį tiltą į dieviškųjų prasmių amžinybę (Algirdas Steponavičius)

Iš dailėtyrininkų įžvalgų:

Algirdas Eugenijus Steponavičius buvo renesansiškos prigimties menininkas. Jo kūryba labai įvairiapusė ir drauge vienalytė. (...) Struktūrinio mąstymo ir komponavimo principas ypač akivaizdus Steponavičiaus estampuose. Formų junginiai įkūnija universalią ir kartu neaprėpiamą kosminę pasaulio sandarą, kurios paslaptis dailininkas siekė įminti.

Bibliografija:

Algirdas Steponavičius. Paslaptingas būties švytėjimas (Sud. Birutė Žilytė). Vilnius: R. Paknio leidykla, 2004.

100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė. Vilnius, R. Paknio leidykla, 2000, p. 154–155; 232.

Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas, Vilnius: Vaga, 1991.

Algirdas Steponavičius, in: Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, p. 103–104.

Lietuvių tarybinė grafika. 1940–1970. Katalogas (sud. V. Gasiūnas ir J. Kuzminskis (jaun.). Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1978, p. 277–288.

Ingrida Korsakaitė, Gyvybinga grafikos tradicija. Vilnius, Vaga, 1970, p. 31, 33, 110–111 ir kt.

Interneto nuorodos:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Steponavi%C4%8Dius_(1927)

http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&Sid=214&style=29&dis=

http://lituania-bologna.eu/lt/398137

 
Pilies skersgatvis. 1968, litografija, 19 x 30
 
Gaidys. 1962, litografija, 34 x 36