Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Aspazija Daina Zieduonė Surgailienė (1928 05 05-2011 11 03) *'

Gimė 1928 05 05 Tauragėje. 1949–1957 m. studijavo Valstybiniame dailės institute grafiką. Dailės parodose dalyvavo nuo 1957 m. Nuo 1961 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Grafikė, knygų iliustruotoja. Daugiausia kūrė spalvotų ir spalvintų linoraižinių technika, tapė guašu. Apipavidalino daugiau nei 70 knygų, daugiausiai vaikams. 1961 m. Maskvos liaudies ūkio pasiekimų parodoje A. Surgailienė apdovanota bronzos medaliu už mažo formato dvylikos knygučių rinkinį „Pasakų skrynelė“ (Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961).
Dailininkės estampuose ir iliustracijose dominuoja tautosakos temos, savitai interpretuojamos lietuvių liaudies meno tradicijos. Tai dekoratyvūs, lakoniški, apibendrinto piešinio ryškiaspalviai kūriniai.
Dailininkė mirė 2011 m. lapkričio 3 d. Vilniuje, palaidota Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Bibliografija:
Ingrida Korsakaitė, Gyvybinga grafikos tradicija. Vilnius: Vaga, 1970, p. 127, 132–135, 143 ir kt.
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas. Vilnius: Vaga, 1991.
Aspazija Surgailienė. Estampai. Knygų iliustracijos. Vilnius, 1983.
Auksė Žukienė. Aspazija Surgailienė. Vilnius: Vaga, 1981.
Internetinės nuorodos:
http://archyvas.7md.lt/lt/2011-11-18/in_memoriam/in_memoriam_aspazija_surgailiene.html
http://lituania-bologna.eu/lt/433835
http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030716/susi.html
http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/411.htm
 
 
Senovės daina II. 1983, linoraižinys, 35 x 30
 
Senovės daina II. 1983, linoraižinys, 35 x 30
 
Šienapjūtės daina I. 1973, linoraižinys, 40 x 30
 
Šienapjūtės daina II. 1973, linoraižinys, 39,5 x 36,5
 
Šienapjūtės daina III. 1973, linoraižinys, 40 x 30
 
Naktis. 1981, linoraižinys, 34 x 29,5
 
Ne mergelė būčiau. 1983, linoraižinys, 38,5 x 26
 
Labas vakaras, mergele. 1965, linoraižinys, 39,5 x 27,5
 
Alenėlė graži pana. 1965, linoraižinys, 39,5 x 27,5
 
Saulele motule. 1965, linoraižinys, 37,5 x 25,5
 
Močiute širdele. 1965, linoraižinys, 38,5 x 26,5
 
Vai ir atlėkė trys karveliai. 1969, linoraižinys, 39 x 27,5
 
Vilniuj buvo žalios bromos. 1969, linoraižinys, 38,5 x 27
 
Oi, teka bėga vakarinė žvaigždė. 1969, linoraižinys, 40 x 28
Vai atbėga baikštus elnelis. 1969, linoraižinys, 39 x 26,5
 
Kirto rentė bernelis klevelį. 1969, linoraižinys, 39 x 26,5
 
Ralio karvute, ralio I. 1975, linoraižinys, 35 x 30
 
Ralio karvute, ralio II. 1975, linoraižinys, 35 x 30
 
Ralio karvute, ralio III. 1975, linoraižinys, 35 x 30
 
Galvijų augintoja. 1974, linoraižinys, 30 x 40
 
Paukštininkė. 1974, linoraižinys, 30 x 40
 
Arklininkas. 1974, linoraižinys, 30 x 40
 
Mergele, labas vakaras. 1973, linoraižinys, 39 x 27,5
Mėnuo saulutę vedė. 1973, linoraižinys, 36,5 x 27,5
 
Ne mergelė... 1963, linoraižinys, 38 x 25,5
Mano tėvelis buvo kalvelis. 1975, linoraižinys, 20,5 x 16,5
 
Šienapjūtė II. 1973, linoraižinys, 40 x 30
Ralio karvelė. 1975, linoraižinys, 35 x 30
Ilgai po langeliu sėdėjau. 1985, linoraižinys, 39 x 24
 
Baikštus elniukas atbėga. 1985, linoraižinys, 32 x 24
Vakarinė žvaigždelė. 1969, linoraižinys, 39 x 28
 
Ralio karvute, ralio I. 1975, linoraižinys, 35 x 30
ekslibrisas Ašot. 1967, linoraižinys, 6 x 6