Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Petras Tarabilda (1905 06 29-1977 03 05)

Petras Tarabilda gimė 1905 m. birželio 29 d. Jočiūnuose, Raguvos valsčiuje. Mirė 1977 m. kovo 5 d. Vilniuje.

1924–1931 mokėsi Kauno meno mokykloje, grafikos studijoje.

Dailės parodose dalyvavo nuo 1928.

LDS narys nuo 19.

Nuo 1929 dirbo Kauno gimnazijose dailės mokytoju. P. Tarabilda –vienas Nikolajaus Rericho draugijos Lietuvoje įkūrėjų (1935), valdybos narys, dalyvavo leidžiant draugijos žurnalą „Naujoji sąmonė“. Jis sukūrė ir draugijos emblemą, plakatą. 1937–1939 gilino žinias Paryžiaus dailės akademijoje ir privačioje P. Koleno mokykloje. 1939–1946 dėstė dailę Ukmergės mokytojų seminarijoje. P. Tarabilda – Ukmergės miesto muziejaus (1944) įkūrėjas ir pirmasis muziejaus vadovas. 1946 pradėjo dėstyti Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute Kaune, 1949 tapo docentu. 1950 už N. Rericho idėjų skleidimą pašalintas iš dėstytojo pareigų. Apie 1929 m. įvairiose Lietuvos vietose pagal jo projektus pastatyta puošnių kryžių, koplytėlių, skirtų Nepriklausomybės dešimtmečiui įamžinti; Vytauto paminklo Perlojoje projekto autorius.

Estampuose įamžino garsius Lietuvos kultūros ir meno veikėjus. Linoraižinio technika, laisva ekspresyvia raižysena sukūrė  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Antano Žmuidzinavičiaus, Vlado Kuzmos ir kt. portretus, kūrė ciklą „Lituanica vicit Atlanticum“, skirtą Dariaus ir Girėno žygdarbiui įamžinti.

Bibliografija:

Ingrida Korsakaitė. Gyvybinga grafikos tradicija. Vilnius, Vaga, 1970, p. 88.

Lietuvių tarybinė grafika. 1940–1970. Katalogas (sud. V. Gasiūnas ir J. Kuzminskis (jaun.). Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1978, p. 302–306.

Lietuvių ekslibrisas (sud. V. Kisarauskas). Vilnius: Vaga, 1991.

Interneto nuorodos:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Tarabilda

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1216

http://nekrologai.lt/?cid=14&aprasas=Petras+Tarabilda&vardas=Petras+Tarabilda

http://www.penki.lt/Smutkelio-vekseliai-brDail-Petras-Tarabilda-1905-1977-1932-brDrobe-aliejus-71-91-cm.media?id=75695

http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/ukmerges-rajone/kulturiniai-objektai-12/muziejai-13

https://sites.google.com/site/lietuvosmedaliai/grafika

http://lietuvai.lt/wiki/Petras_Tarabilda

http://www.kpd.lt/lt/node/612

 
M. K. Čiurlionis. 1973, linoraižinys, 44 x 34
 
N. K. Rericho portretas. 1974, linoraižinys, 33 x 36