Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Domicelė Tarabildienė (1912 05 09-1985 09 08) *

Gimė 1912 05 09 Vilkmergės aps., Andrioniškyje.Grafikė, knygų iliustratorė, skulptorė, fotomenininkė.
Mirė 1985 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje, palaidota Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.
1929 m. įstojo į Kauno meno mokyklą. Tuo metu pasirodė pirmosios iliustracijos spaudoje. 1933 m. perėjo į šios mokyklos skulptūros studiją. 1934 m. iliustravo pirmąją knygą „Pasaka apie pelėdą“. Kartu su vyru dalyvavo ir laimėjo Pašto valdybos paskelbtą S. Dariaus ir S. Girėno atminimui skirto pašto ženklo sukūrimo konkursą (su lakūnų portretais išleisti 20 ir 60 centų vertės pašto ženklai). 1935 m. baigė Kauno meno mokykloje skulptūros specialybę. 1937 m. Pasaulinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje laimėjo aukso medalį už knygų iliustracijas, o už etnografines lėles – Garbės premiją.
1937-1939 m. studijavo Paryžiuje, Valstybinėje aukštojo dekoratyvinio meno mokykloje (dėstė O. Rodino mokinys profesorių Paulį-François Niclausse‘ą). 1938 m. I tarptautinėje dailiųjų amatų parodoje Berlyne už etnografines lėles apdovanota medaliu „Už išskirtinius laimėjimus“. 1940 m. už knygos „Šimtas liaudies baladžių“ iliustracijas apdovanota Valstybės taupomųjų kasų premija. 1971 m. už linoraižinių ciklą „Moterys ir jūra“ II Pabaltijo grafikos parodoje pelnė diplomą. 1962 m. suteiktas nusipelniusios meno veikėjos vardas. 1972 m. paskirta Valstybinė premija. 1974 m. suteiktas Lietuvos liaudies dailininkės vardas. 1982 m. apdovanota Tautų draugystės ordinu.
Gausi ir daugiabriaunė D. Tarabildienės kūryba apima įvairias dailės sritis: grafiką ir taikomąją grafiką, tapybą, skulptūrą ir fotografiją. Visur akivaizdus dailininkės talentas, gebėjimas kalbėti apie svarbiausius bendražmogiškus dalykus savita, atpažįstama plastine kalba. Dailininkės gyvenimo ir kūrybos laikas prabėgo komplikuotos epochos įvykių verpete, tačiau, nepaisydama sunkumų, menininkė išsaugojo gebėjimą dalintis, džiaugtis, puoselėti gėrį ir grožį. D. Tarabildienė įėjo į Lietuvos dailės istoriją kaip pirmoji Nepriklausomybės laikotarpio skulptorė-moteris. Pasižymėjusi daugybe talentų, kūryboje ji aprėpė ne vieną sritį. Visose ji buvo vertinama, tačiau ryškiausio pripažinimo menininkė sulaukė grafikoje. Puoselėdama liaudiškos meninės kūrybos tradicijas, dailininkė subtiliai įkūnijo lietuviškos pasaulėjautos dvasią, suteikė jai modernią raiškos formą. Dar gyvai esant, D. Tarabildienei prigijo lietuvių grafikos klasikės vardas. Meistriškai iliustruotos jos knygos priklauso lietuvių knygų grafikos aukso fondui. Lietuvišką knygą vaikams D. Tarabildienė praturtino savita plastine išraiška, harmoningai derindama auklėjamąjį, pažintinį ir estetinį pradą. Su dailininkės iliustruotais kūriniais užaugo ne viena skaitytojų karta. Jos apipavidalintos knygelės mėgstamos, saugomos, branginamos. D. Tarabildienė puikiai juto žanro specifiką. Jos pieštos vaikų ar gyvūnėlių figūros ypač gyvos, judrios, perteiktos patraukliu lengvai stilizuotu realistišku piešiniu. Dailininkės iliustruotų knygelių sėkmė glūdi piešinio paprastume, aiškume, atitinkančiame vaikišką mąstyseną ir jo pažintinius poreikius. Neseniai atrasta fotografija išryškino naujas, iki tol nepažintas dailininkės kūrybos ir asmenybės puses. Nūnai D. Tarabildienę suvokiame ne tik kaip klasikę, bet ir drąsią plačių pažiūrų menininkę, nebijančią eksperimentuoti dailininkę, modernistę ir novatorę.
Literatūra:
Ingrida Korsakaitė. Gyvybinga grafikos tradicija,Vilnius, Vaga, 1970, p. 29, 80, 84–85 ir kt.
Domicėlė Tarabildienė: monografija (sud. Zita Žemaitytė), Vilnius: Vaga, 1973
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas, Vilnius, Vaga, 1991
Domicelė Tarabildienė. Kūrybos versmės, kat., sudarytoja Regina Urbonienė, Vilnius, Lietuvos dailės muziejus, 2012
Internetinės nuorodos:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Domic%C4%97l%C4%97_Tarabildien%C4%97
http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=380
http://www.7md.lt/daile/2012-12-21/Paroda-Domicele-Tarabildiene-Kurybos-versmes
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-18-vilniaus-paveikslu-galerijoje-dailininkes-d-tarabildienes-100-uju-gimimo-metiniu-paroda/92464
http://lituania-bologna.eu/lt/582252
http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=211
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-02-08-aldona-zemaityte-harmoninga-domiceles-tarabildienes-kurybos-aura/95157
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-02-domiceles-tarabildienes-100-sioms-metinems-pamineti-fotografiju-paroda/81568
http://www.muziejai.lt/prev_vers/kaunas/KPG_tarabildiene.htm
http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20120615093615/http:/www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3381&kas=straipsnis&st_id=19770
 
 
Motinystė I. 1980, spalvotas linoraižinys, 30 x 24
 
Motinystė II. 1979, spalvotas linoraižinys, 30 x 24
 
Motinystė III. 1980, spalvotas linoraižinys, 30 x 24
 
Motinystė IV. 1979, spalvotas linoraižinys, 30 x 24
 
Čiūčia liūlia sūnaitėli. 1978, spalvotas linoraižinys, 51 x 33
 
Vilniaus motina. 1976, spalvotas linoraižinys, 32,5 x 26
 
Vilniaus motina. J. Čiurlionytė. 1973, spalvotas linoraižinys, 65 x 49
 
Vilniaus moterys. E. Šimkūnaitė. 1973, spalvotas linoraižinys, 67,5 x 60
 
Motina ir vaikas. 1976, spalvotas linoraižinys, 42,5 x 36,5
 
iš ciklo „B. Grincevičiūtė“. 1973, spalvotas linoraižinys, 65,5 x 48
Po darbo. 1978, spalvotas linoraižinys
 
Kompozicija II. 1976, spalvotas linoraižinys, 39 x 31
 
Motinystė II. 1978, spalvotas linoraižinys, 44,5 x 19
 
Trečias darbas motina. 1964, spalvotas linoraižinys, 36,5 x 31
 
L. Giros poezija. „Ne margi sakalai“. 1963, spalvotas linoraižinys, 15 x 35
 
I L. Giros poezija. „Ne margi sakalai“. 1963, spalvotas linoraižinys, 15 x 35
 
II L. Giros poezija. „Ne margi sakalai“. 1963, spalvotas linoraižinys, 15 x 35
 
III L. Giros poezija. „Ne margi sakalai“. 1963, spalvotas linoraižinys, 15 x 35
 
IV L. Giros poezija. „Ne margi sakalai“. 1963, spalvotas linoraižinys, 15 x 35
 
V L. Giros poezija. „Ne margi sakalai“. 1963, spalvotas linoraižinys, 15 x 35
 
VI L. Giros poezija. „Ne margi sakalai“. 1963, spalvotas linoraižinys, 15 x 35
 
VII L. Giros poezija. „Ne margi sakalai“. 1963, spalvotas linoraižinys, 15 x 35
 
Suvirintojai. 1964, spalvotas lino raižinys, 59 x 34,5
 
Lietuvių liaudies baladė. 1976, spalvotas linoraižinys, 47,5 x 38,5
 
ekslibrisas M. K. Čiurlionio muziejui. 1971, ofortas, 4 x 6
 
ekslibrisas A. Ž. 1961, linoraižinys, 12 x 7,5
 
ekslibrisas Kuprevičiui. 1971, litografija, 10,7 x 12,5
 
in memoriam A. Tarabildai. 1972, litografija, 12,3 x 10
 
Autorinis ekslibrisas. 1970, litografija, 13 x 11
 
 
 
Žalčio pasaka. 1983, popierius, pieštukas, 58 x 41
ekslibrisas M. K. Čiurlioniui. 1971, litografija, 4,5 x 6
ekslibrisas in memoriam A. Tarabildai. 1972, cinkografija, 6,5 x 5
ekslibrisas Kraštotyros draugijai. 1970, linoraižinys, 5,5 x 3,3
ekslibrisas Šiaulių viešajai bibliotekai. 1970, cinkografija, 7 x 7