Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Bronius Uogintas (1946 04 02-2013 02 19)

Gimė 1946 04 02 Vilniuje. 1971 m. baigė monumentaliosios tapybos studijas Valstybiniame dailės institute ir menotyrininko Vlado Drėmos buvo pakviestas restauruoti senąsias Lietuvos bažnyčių freskas. Nuo 1974 m. – Lietuvos

dailininkų sąjungos narys. Per devynerius metus dailininkui teko restauruoti freską Kauno katedroje, Piaseckų koplyčią Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje, Pažaislio vienuolyno barokines freskas, Vilniaus universiteto kiemo freskas. Br. Uogintas buvo siunčiamas į stažuotes Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Čekijoje, dirbo atkuriant sakralines  Andrejaus Rubliovo freskas Vladimiro sobore. B. Uoginto vardas siejamas ir su scenografija – dailininkas sukūrė ir teatro dekoracijų spektakliams Gogolio „Revizoriui“ (rež. J. Miltinis) ir Šatrijos Raganos „Sename dvare“ (rež. K. Kymantaitė). Jis žinomas  kaip knygos dailininkas, apipavidalinęs per dvidešimt knygų (tarp kurių -  V. Zaborskaitė „Eilėraščio menas“, E.Hemingvėjus „Atsisveikinimas su ginklais“, Šatrijos Ragana „Sename dvare“ ir „Irkos tragedija“). Tapybos parodose Br. Uogintas dalyvavo nuo 1971 m.,  surengdamas personalines parodas Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Japonijoje. Br. Uoginto tapyboje svarbi vieta atiteko Lietuvos senajai architektūrai, Vilniaus senamiesčio vaizdams,  pajūrio gamtos peizažams. Dailininkas nemažai nutapė ir portretų (pvz., J. Miltinio, G. Kaukaitės, A. Žukausko, A. Dvarionaitės), kuriuose, su reta išimtimi, žmogus buvo neatskiriamas nuo architektūrinės aplinkos.

Menininko kūrinių įsigijo Lietuvos dailės, M.K. Čiurlionio dailės muziejai, Tretjakovo galerija, privatūs kolekcininkai Lietuvoje, JAV, Vokietijoje, Izraelyje, Rusijoje ir Lenkijoje. 

Mirė 2013 m. vasario 19 d.

 

Iš menininko pasisakymo:

Ne tiek parodoms tapau, kiek tam, kad save pasitikrinčiau: ar kažką duodu žmonėms, ar neduodu, ar kažką įnešu. Juk norisi, kad žmonės būtų laimingi, šypsotųsi.

 

Bibliografija:

Bronius Uogintas: apie tapybą, senąją architektūrą ir gėles. Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos, 2012.05.28

http://www.snaujienos.lt/naujienos/zmons/23308-bronius-uogintas-apie-tapyb-senj-architektr-ir-gles

 

Leidiniai

Sugrįžtantys laike (parodos katalogas), sud. Rūta Jakštonienė, įv. teksto autorė Nijolė Tumėnienė. Palanga: VšĮ „Ramybės galerija“, 2013, p. 47

 

 

 

 
ekslibrisas R. Tonkūnui. 1968, linoraižinys, 5,4 x 4,3