Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Monika Urmanavičiūtė

Monika Jonaitienė [Urmanavičiūtė] gimė 1935 m. liepos 26 d. Stakliškėse. Mirė 1999 m. gruodžio 16 d. Palaidota Antakalnio kapinėse.

Studijavo Stepo Žuko vardo dailės technikume tekstilę ir VDI grafikos katedroje.

Dailės parodose dalyvavo nuo

LDS narė nuo

Dirbo estampo, tekstilės ir heraldikos srityse (Molėtų herbo autorė, 1997). Dalyvavo daugelyje grupinių parodų Lietuvoje ir už jos ribų: Maskvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir kt.

Estampuose rinkosi oforto, ypač mėgo linoraižinio techniką. Ja sukurtas reikšmingiausias jos grafinių darbų ciklas „Lino darbai senojoje Dzūkijoje“ (1966), kuriame per etnografinę darbo temą moderniai interpretuojamos liaudies meno tradicijos. Dailininkė įtaigiai sujungia itin apibendrintą piešinį ir dekoratyvią ornamentišką suplokštinto vaizdo traktuotę. Paskutiniais kūrybos dešimtmečiais menininkė grįžo prie batikos, daug kūrė pastele. Kūriniuose dominuoja gamtos motyvai (vanduo, ežerai), atgyja kelionių įspūdžiai (Jugoslavijos kalnų vaizdai) ir pan.

Iš kolegų prisiminimų:

Ilgą laiką buvo vedančioji Lietuvos grafikė. Surengė 7 parodas – Vilniuje, Biržuose, Trakų Vokėje, Prienuose: 1997 ir 2000 m. Sūnaus Kęstučio ir vyro Prano dėka surengta paroda 2000-aisias, kai Monikos jau nebebuvo. Monika buvo nepaprastai šiltas, mielas, šviesus žmogus. Monika pelnė žmonių, žiūrovų simpatijas, pagarbą. Jos nuopelnų kraitėje labai daug apdovanojimų – diplomai, premijos, pagyrimo raštai. Jos paveikslai, kaip ir ji pati – šilti, mieli, suprantami kiekvienam žmogui: pastelė, tapyba, grafika, batika (Prienų muziejaus vadovė, įkūrėja Antanina Aleknavičienė).

Bibliografija:

Ingrida Korsakaitė, Gyvybinga grafikos tradicija. Vilnius, Vaga, 1970, p.166–167.

Interneto nuorodos:

http://prieniskis.balsas.lt/naujienos/naujienos_/--dailininke-monika-jonaitiene--nustebina-savo-darbais/

http://lt.wikipedia.org/wiki/Mol%C4%97t%C5%B3_herbas

http://www.ldm.lt/VPG/Herbai_Lietuvoje.htm

http://www.limis.lt/personaliju-zodyno-detali-paieska/-/personDetailedSearch/view/3971481

 
Lionas. 1967, linoraižinys, 50 x 29,5
Motina. 1968, linoraižinys, 38,5 x 33,5
Šienapjūtė. 1974, linoraižinys, 37 x 47,5
 
Linų darbai senoj Dzūkijoj. 1966, linoraižinys, 44,5 x 50,5