Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Virginija Kalinauskaitė

KALINAUSKAITĖ Virginija, gimė 1957 01 27 Panevėžio rajone, Dobrovolės kaime. Grafikė.

 

1977–1983 m. studijavo VDI, įgijo grafikės diplomą.

Dirba kūrybinį darbą, bendradarbiauja su įvairiomis leidyklomis, apipavidalina, iliustruoja knygas.

Dailės parodose dalyvauja nuo 1984 m.

LDS narė nuo 1988 m. 2000–2002 m. LDS grafikos sekcijos pirmininkė. 2001–2005 m. VGMC direktorė.

Dailininkė raižo linoleumą, lieja akvareles, pirmenybę teikdama oforto ir akvatintos technikoms bei paspalvintam ofortui. Ji ištobulino savitą, žaismingą estampų stilių su linksmais, kartais groteskiškais personažais, keliaujančiais iš vieno raižinio į kitą.

Jie laisvai paberiami lape, o kartais sukomponuojami į griežtas geometrines struktūras (stačiakampius, ovalus, apskritimus ir kt.). Lietuvių grafikoje jos linoraižiniai išsiskiria neįtikėtinai laisva raižymo maniera, o ofortai – charakteringu virtuozišku piešiniu, subtiliais pustonių niuansais („Lietus“, „Čigonė“ (abu 1984), „Šventė“, „Trys moterys“, „Obelis“, „Miestas“ (visi 1985), „Ežeras“, „Vaizdeliai“ I, II, „Peizažas su šieno kauge“, „Paveikslėliai“ (visi 1986), „Rožės“ (1988), „Vitražas“ I, II, „Kelionė“, „Apskritimai“ (visi 1989), „Vaizdeliai iš Mongolijos“ (1990), „Moterys“ (1994), „Du raiteliai“ (1999) ir kt.

Kūrinių yra LDM, VU grafikos kabinete, M. K. Čiurlionio dailės galerijoje Čikagoje, privačiose kolekcijose Lietuvoje, Norvegijoje, Olandijoje, Japonijoje, Italijoje ir kt.

 

Bibliografija:

Lietuvių ekslibrisas, įž. str. V. Kisarausko, Vilnius, 1991, p.110;

R.  Jurėnaitė, Naujas jaunųjų tradicionalizmas, Dailė, 1989, Nr. 28, p. 50–51;

L. Laučkaitė, Apie jaunųjų vertybes, Dailė, 1992, Nr. 29, p. 50–51;

H. Šabasevičius, Lietuvių grafikai IX Sarselio graviūros bienalėje, Krantai, 1999, Nr.2, p.12–13;

11- oji ekslibriso paroda, 1984, kat., įž. str. V. Kisarausko, Vilnius, 1985;

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1984, kat., Vilnius, 1986;

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda.1986, kat., įž. str. K. Miklaševičiūtės, Vilnius, 1987;

Jubiliejinė respublikinė dailės paroda „Tarybų Lietuvai – 45“, kat., Vilnius, 1986;

Pirmoji respublikinė dailės paroda „Žmogus ir aplinka“. 1986, kat., Vilnius, 1987.

LDM 1991–1993 metais įsigytų kūrinių paroda, Grafika, bukl., įž. str. R. Urbonienės, Vilnius, 1994;

Pirmasis Lietuvos moterų menininkių festivalis 1994 m. balandžio 19–23 d., bukl., V., 1994;

Estampas’95, bukl., įž. str. E. Vilkienės, V.,1995.

 

Internetinės nuorodos:

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Virginija_Kalinauskait%C4%97

http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&Sid=127&style=29&dis=

http://www.vtdko.lt/df-taryba/266-virginija-kalinauskaite

 

 
Trys natiurmortai. 1985, spalvotas linoraižinys
Ovalas. 1986, ofortas, 45 x 10
 
Atspindys. 1984, spalvotas linoraižinys, 47 x 74
 
Peizažas su šieno kaugėm. 1986, spalvotas linoraižinys, 50 x 65
Obelis. 1985, spalvotas linoraižinys, 49 x 69
Vitražas. 1988, ofortas, 49 x 59
Žaidimai. 1987, ofortas, 49 x 64
Vaizdeliai II. 1987, ofortas, 50 x 65
Vaizdeliai I. 1986, ofortas, 50 x 32
Žaidimas. 1986, ofortas, 50 x 64,5
Vaizdeliai. 1986, ofortas, 50 x 64,5