Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė (1926 01 06-2010 05 14) *'

Gimė 1926 01 06 Biržuose. 1951 m. baigė grafiką Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Dailės parodose dalyvavo nuo 1954 m. Nuo 1954 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Grafikė, tekstilininkė. Apipavidalino knygų, sukūrė plakatų, estampų, ekslibrisų. Grafikoje ypač mėgo monotipijos techniką. Kūryboje dominuoja peizažas ir apibendrinto, stilizuoto piešinio dekoratyviai interpretuoti gamtos motyvai. B. Jokūbonienės sukurti gobelenai puošia vaistinę ir administracinius pastatus Vilniuje, Švenčionėlių kultūros namų sceną (uždanga), Mažeikių kultūros namų sceną (uždanga), Vytauto Didžiojo bažnyčią Kaune. Dailininkės B. Jokūbonienės sukurtą gobeleną „Prisikėlimas II“ tuometis Prezidentas padovanojo Lietuvoje viešėjusiam Popiežiui Jonui Pauliui II. Atskira autorės tekstilės dalis buvo gobelenai, kuriami muzikos ir muzikų tema. Autobiografinės knygos „Kūrybos kelyje“ autorė (išleido „Enciklopedijos“ leidykla). Lietuvos SSR nusipelniusi meno veikėja. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Mažeikių muziejuje, Tretjakovo galerijoje Maskvoje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.
Mirė 2010 m. gegužės 14 d. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Bibliografija:
Lietuvių tarybinė grafika 1940–1970. Katalogas (sud. J. Kuzminskis jaunesnysis ir V. Gasiūnas). Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1978, p. 317–321.
Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė. Gobelenai. Batika [parodos katalogas, įž. str. autorius Pranas Gudynas]. Vilnius: LDS, 1978.
Internetinės nuorodos:
http://www.mke.lt/Valantinait%C4%97_-_Jok%C5%ABbonien%C4%97_Bron%C4%97
http://www.rackauskas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=182%3Abron-valantinait-jokbonien&catid=20%3Amokyklos-garb&Itemid=42&lang=lt&afd21d36c1538aee9ed48e8fa5f15dfe=789e11c93abe97900825c94a1f1fd650
http://www.lrytas.lt/-12740903281274064216-mir%C4%97-dailinink%C4%97-b-valantinait%C4%97-jok%C5%ABbonien%C4%97.htm
Vaizdo /garso įrašai:
http://www.youtube.com/watch?v=LHoImj7-Qg4
 
Keturios seserys. 1964, linoraižinys, 43,5 x 35
Žydrasis balandis. 1966, monotipija, 34 x 40