Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Zofija Vasilenkaitė-Vainilaitienė

Zofija Vainilaitienė gimė 1928 10 28 Bikavienų kaime, Šilutės rajone.

1951–1957 studijavo VDI tekstilę. Jai dėstė J. Balčikonis, S. Veiverytė ir kt.

Dailės parodose dalyvauja nuo 1957.

LDS narė nuo 1960.

Dirba tekstilės ir grafikos srityse, iliustruoja knygas, daugiausia vaikams. Yra apipavidalinusi per 20 M. Vainilaičio, E, Mieželaičio, P. Cvirkos, J. Degutytės, M. Sluckio ir kt. autorių kūrinių. Kūriniuose menininkė remiasi lietuvių liaudies kultūriniu palikimu, žavisi liaudies tekstilės ir grafikos komponavimo principais, spalvine gama. Tekstilės srityje ištobulino savitą autorinę reljefinę techniką, kuria dirba nuo 1971 metų. Tai iškilaus reljefo, santūraus ir subtilaus spalvinio sprendimo, apibendrinto lakoniško piešinio gobelenai („Pegasas“, 1974;, „Poezija“, 1980 ir kt.)

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, , Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Mažeikių santuokos rūmuose, privačiuose interjeruose ir kt.

Bibliografija:

Sofija Vainilaitienė. Kilimai. 1971-1997. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998

Zofija Vasilenkaitė-Vainilaitienė. Parodos katalogas. Įžanginio straipsnio autorė Lina Grabauskaitė-Šaknienė. Vilnius: LTSR dailės muziejus, 1979.

http://www.tdaile.lt/AUTORIAI/S_Vainilaitiene/S_Vainilaitiene.htm

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4442&p_d=2266&p_k=1

http://literaturairmenas.lt/2013-01-25-nr-3411/501-chrono/767-sofija-vainilaitiene-ezio-dvare-tarp-pauksci-bals

http://lituania-bologna.eu/lt/246389

 
iliustracija E. Mieželaičio „Neringa“, 1979, popierius, guašas, 24,5 x 19,5