Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė *

Alfreda Gintalienė [Venslovaitė] gimė 1949 04 16 Dusetose, Zarasų rajone. Grafikė.

Dailės parodose dalyvauja nuo 1973.

LDS narė nuo 1981.

 

Bibliografija:

Respublikinė jaunųjų dailininkų paroda: katalogas. Kaunas: Kauno valst. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1976.

Lietuvių grafika 1971–1974, parengė Rimtas Tarabilda, Vilnius: Vaga, 1976, il. 112–113: Medžiai ir paukščiai; Skulptoriaus portretas;

Lietuvių grafika 1975–1980, parengė Rimtas Tarabilda, Vilnius: Vaga, 1983, il. 142–144: iš ciklo Civilizacijos metamorfozės II–IV, 1980;

Lietuvių grafika 1980–1985, parengė Jolita Petkevičiūtė, Vilnius: Vaga, 1987, il. 115–116: Mėginimas pakilti, 1981; iš ciklo Paukščiai žiūri į dangų, 1983.

Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas,  Vilnius: Vaga, 1991.

Alfredos VenslovaitėsGintalienės lunapoliai, in: Moteriška savastis dailėje. Acta academiae Artium Vilnensis. Vilnius, 2011. t. 62, p. 137‒160.

Interneto nuorodos:

http://leidykla.vda.lt//Files/file/Acta_62/acta62_R_Rachleviciute_135ir158psl.pdf

http://www.graphic.lt/parodos/kunas-lietuviu-grafika-1980-2013/5714

http://www.kamane.lt/layout/set/print/Spaudos-atgarsiai/2013-metai/Geguze/Daile/Apie-dienos-svajas-ir-nakties-kosmarus

http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kultura/siurrealistines-lietuvos-dailininku-svajos-ir-kosmarai-uzliejo-titanika.htm

 
 
Mėginimas pakilti III. 1981, ofortas
Peizažas. Diena I. 1977, ofortas, 16 x 11,7
Mėginimas pakilti II. 1981, ofortas, 31,5 x 24
Mėginimas pakilti IV. 1981, ofortas, 31,5 x 24
Mėginimas pakilti I. 1981, ofortas, 31,5 x 24
Civilizacijos metamorfozės. 1980, litografija, 42 x 31
Civilizacijos metamorfozės II. 1980, litografija, 42 x 31
Karo baisumai. 1985, ofortas, 37,3 x 32,4
Paukštis sukūryje. 1985, ofortas, 37 x 32,5
Naktį. 1976, litografija, 28 x 36
Kalvė. 1978, litografija, 29 x 29
Pamiršti piešiniai Nr. 5. 1989, ofortas, 11 x 11
Užutėkis. 1987, ofortas, 25 x 32
Pirčiupis. 1985, ofortas, 7,6 x 6
 
Pamiršti piešiniai Nr. 5. 1989, ofortas, 11 x 11
Pamiršti piešiniai Nr. 8. 1989, ofortas, 11 x 11
Skulptoriaus A. Zokaičio portretas. 1970, ofortas, 33 x 26,5