Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Taibė Chait *

Gimė 1940 04 04 Vilniuje. Gyvena ir kuria Vilniuje.
1966-1973 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute, Grafikos fakultete Diplominio darbo vadovas – Vytautas Jurkūnas.
Nuo 1974 m. bendradarbiauja periodinėje spaudoje, nuo 1979 m. – „Genio“ žurnalo meninė redaktorė. 1980-1982 m. žurnalo „Girios“ meninė redaktorė.
Parodose dalyvauja nuo 1974 m. Nuo 1980 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Dailininkės estampai išsiskiria kruopščiu, detalizuotu piešiniu, kontrastinga šviesotamsa, meistriškai įvaldyta oforto (kartais paspalvinto) technika. Jos kūriniuose sutinkama daug dekoratyvinio piešinio elementų, stilizuotų formų, ornamentikos ir pan. Daugelyje raižinių dominuoja tamsūs tonai, o jų pustoniai kaitaliojami su smulkiais lokaliais baltais ir juodais plotais. Autorės meninė kalba sudėtinga, kupina vaizdinių ir plastinių metaforų. Ankstyvesniems kūriniams būdingas realistiškesnis, labai kruopštus piešinys, vėlesniųjų ofortų plastinė kalba įmantresnė, komponavimas laisvesnis. Dažnai abstrahuotos formos susipina su negausiomis siužetinėmis užuominomis. Atsiranda daug paslaptingų metaforų, mistiškų ženklų, praeities epochų kultūros pėdsakų, susipinančios lietuvių ir žydų tautos istorijos atgarsių. Vienas pamėgtų dailininkės motyvų yra laikrodis – lyg prabėgančio laiko, istorijos tėkmės simbolis, dažnai sutinkami ir visatos, žvaigždynų ar Zodiako motyvai.
Dailininkė iliustruoja knygas, sukūrė daug iliustracijų periodinėje spaudoje.
Bibliografija:
Liet. grafika 1975–1980. Vilnius, 1983, p.52;
Liet. grafika 1980–1985. Vilnius, 1987, p.78;
Lietuvos TSR valstybinio dailės instituto studentų darbų paroda, kat., įž. str. T. Adomonio. Vilnius, 1973;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda „Mūsų kaimas“, kat., įž. str. P. Gudyno. Vilnius, 1975;
7- oji respublikinė ekslibrisų paroda, kat., įž. str. K. Ramono. Vilnius, 1975;
Respublikinė jubiliejinė 1977 m. dailės paroda, kat., įž. str. P. Gudyno. Vilnius, 1978;
8- oji respublikinė ekslibrisų paroda, kat., įž. str. V. Kisarausko. Vilnius, 1977;
Vilniaus universitetas Lietuvos dailėje 1579–1979, kat., 1979;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1981, kat. Vilnius, 1982;
Respublikinės vaizduojamosios dailės parodos katalogas, sud. P. Valatka. Kaunas, 1983;
Jubiliejinė respublikinė dailės paroda „Tarybų Lietuvai – 45“, kat.,Vilnius, 1986;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda,1986, kat., įž. str. K. Miklaševičiūtės. Vilnius, 1987;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1987, kat. Vilnius, 1988;
Lietuvos grafika’03, kat., sud. N. Šaltenytė. Vilnius, 2003;
Internetinės nuorodos:
http://www.graphic.lt/menininkai/taibe-chait
http://www.artistsassociation.lt/index.php?cid=111&client_id=435
 
Rytas. Iš ciklo „Laikas ir žmogus“. 1981, ofortas, 34 x 50
 
Cirkas. 1976, ofortas, 23,5 x 32
 
Cirkas II 1976, ofortas, 23,5 x 32
 
Laikas ir žmogus. 1977, ofortas, 29 x 24,3
 
Rekviem II. 1986, ofortas, 51 x 46