Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Taibė Chait *

<p>Gimė 1949 04 04 Vilniuje. Gyvena ir kuria Vilniuje.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;1966-1973 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute, Grafikos fakultete Diplominio darbo vadovas &amp;amp;ndash; Vytautas Jurkūnas.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Nuo 1974 m. bendradarbiauja periodinėje spaudoje, nuo 1979 m. &amp;amp;ndash; &amp;amp;bdquo;Genio&amp;amp;ldquo; žurnalo meninė redaktorė. 1980-1982 m. žurnalo &amp;amp;bdquo;Girios&amp;amp;ldquo; meninė redaktorė.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Parodose dalyvauja nuo 1974 m. Nuo 1980 m. &amp;amp;ndash; Lietuvos dailininkų sąjungos narė.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Dailininkės estampai i&amp;amp;scaron;siskiria kruop&amp;amp;scaron;čiu, detalizuotu pie&amp;amp;scaron;iniu, kontrastinga &amp;amp;scaron;viesotamsa, meistri&amp;amp;scaron;kai įvaldyta oforto (kartais paspalvinto) technika. Jos kūriniuose sutinkama daug dekoratyvinio pie&amp;amp;scaron;inio elementų, stilizuotų formų, ornamentikos ir pan. Daugelyje raižinių dominuoja tamsūs tonai, o jų pustoniai kaitaliojami su smulkiais lokaliais baltais ir juodais plotais. Autorės meninė kalba sudėtinga, kupina vaizdinių ir plastinių metaforų. Ankstyvesniems kūriniams būdingas realisti&amp;amp;scaron;kesnis, labai kruop&amp;amp;scaron;tus pie&amp;amp;scaron;inys, vėlesniųjų ofortų plastinė kalba įmantresnė, komponavimas laisvesnis. Dažnai abstrahuotos formos susipina su negausiomis siužetinėmis užuominomis. Atsiranda daug paslaptingų metaforų, misti&amp;amp;scaron;kų ženklų, praeities epochų kultūros pėdsakų, susipinančios lietuvių ir žydų tautos istorijos atgarsių. Vienas pamėgtų dailininkės motyvų yra laikrodis &amp;amp;ndash; lyg prabėgančio laiko, istorijos tėkmės simbolis, dažnai sutinkami ir visatos, žvaigždynų ar Zodiako motyvai.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Dailininkė iliustruoja knygas, sukūrė daug iliustracijų periodinėje spaudoje.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Bibliografija:&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Liet. grafika 1975&amp;amp;ndash;1980. Vilnius, 1983, p.52;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Liet. grafika 1980&amp;amp;ndash;1985. Vilnius, 1987, p.78;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Lietuvos TSR valstybinio dailės instituto studentų darbų paroda, kat., įž. str. T. Adomonio. Vilnius, 1973;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda &amp;amp;bdquo;Mūsų kaimas&amp;amp;ldquo;, kat., įž. str. P. Gudyno. Vilnius, 1975;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;7- oji respublikinė ekslibrisų paroda, kat., įž. str. K. Ramono. Vilnius, 1975;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Respublikinė jubiliejinė 1977 m. dailės paroda, kat., įž. str. P. Gudyno. Vilnius, 1978;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;8- oji respublikinė ekslibrisų paroda, kat., įž. str. V. Kisarausko. Vilnius, 1977;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Vilniaus universitetas Lietuvos dailėje 1579&amp;amp;ndash;1979, kat., 1979;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1981, kat. Vilnius, 1982;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Respublikinės vaizduojamosios dailės parodos katalogas, sud. P. Valatka. Kaunas, 1983;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Jubiliejinė respublikinė dailės paroda &amp;amp;bdquo;Tarybų Lietuvai &amp;amp;ndash; 45&amp;amp;ldquo;, kat.,Vilnius, 1986;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda,1986, kat., įž. str. K. Mikla&amp;amp;scaron;evičiūtės. Vilnius, 1987;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1987, kat. Vilnius, 1988;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Lietuvos grafika&amp;amp;rsquo;03, kat., sud. N. &amp;amp;Scaron;altenytė. Vilnius, 2003;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Internetinės nuorodos:&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.graphic.lt/menininkai/taibe-chait&amp;quot;&amp;gt;http://www.graphic.lt/menininkai/taibe-chait&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.artistsassociation.lt/index.php?cid=111&amp;amp;amp;client_id=435&amp;quot;&amp;gt;http://www.artistsassociation.lt/index.php?cid=111&amp;amp;amp;client_id=435&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;Rytas. I&amp;amp;scaron; ciklo &amp;amp;bdquo;Laikas ir žmogus&amp;amp;ldquo;. 1981, ofortas, 34 x 50&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img border=&amp;quot;0&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; src=&amp;quot;/Files/Funds/25316.jpg&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;Cirkas. 1976, ofortas, 23,5 x 32&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img border=&amp;quot;0&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; src=&amp;quot;/Files/Funds/25317.jpg&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;Cirkas II&amp;amp;nbsp;1976, ofortas, 23,5 x 32&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img border=&amp;quot;0&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; src=&amp;quot;/Files/Funds/25318.jpg&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;Laikas ir žmogus. 1977, ofortas, 29 x 24,3&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img border=&amp;quot;0&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; src=&amp;quot;/Files/Funds/25319.jpg&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;Rekviem II. 1986, ofortas, 51 x 46&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>