Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Vytautas Šerys (1931 01 24-2006 10 07)*'

Gimė 1931 01 24 netoli Naujasodžio k., Anykščių r. Mirė 2006 m. spalio 7 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.
1956 m. baigė skulptūrą Valstybiniame dailės institute. 1964–1994 m. mokytojavo Vilniaus vaikų dailės mokykloje (dabar – J. Vienožinskio dailės mokykla). 1996–2001 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, mokė tapytojus skulptūros. Nuo 1991 m. buvo pirmosios nepriklausomos dailininkų grupės „24“ narys. Kūrė skulptūrą tapybą, monotipijas, piešinius, rašė eilėraščius ir esė. Vaidino Lietuvos kine: atliko vaidmenis A. Puipos, A. Dausos, G. Lukšo filmuose. Nuo 1957 m. dalyvavo daugiau nei 100 grupinių parodų Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Austrijoje, Anglijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Kinijoje. Surengė 26 personalines parodas Lietuvoje, Danijoje, Austrijoje, Šveicarijoje. 1995 m. paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija.
Dailėtyrininkų įžvalgos:
Daugiau nei trejetą dešimtmečių dailininkas Vytautas Šerys šalia skulptūrinių kompozicijų kuria unikalias tapybos monotipijas. Šio žanro pomėgis atspindi autoriaus polinkį eksperimentuoti, kita vertus – rodo plastinių uždavinių sprendimo nuoseklumą, kai tas pats motyvas varijuojamas tol, kol įgyja tobuliausią plastinę išraišką. Vytautui Šeriui Dievo (ir gamtos) suteikta absoliuti plastinė klausa atvėrė galimybes vienodai sėkmingai valdyti visiškai skirtingus meninės kalbos instrumentus: nuo skulptoriaus kalto ir tapytojo teptuko iki rafinuotos poeto plunksnos.
Šia prasme Vytautas Šerys galėtų būti priskirtas Renesanso kūrėjo tipui, kuriam kūryba – ne kokia nors romantiška misija, bet labai nuosekli, intensyvaus vidinio poreikio skatinama buvimo forma. Impulsų kūrybai dailininkas neieško praeities kultūrų tradicijose ar lietuvių liaudies mene, kaip kad buvo įprasta jo kartos atstovų.
Visos asociacijos, plastinės vizijos randasi čia pat. Jos gimsta tarsi iš paties kūrėjo vidinių gelmių, stebint paprasčiausią gimtinės medžio kontūrą ar skrendančio paukščio siluetą padangėje. Beje, motyvas Vytauto Šerio kūryboje niekur neįgyja realiai tikrovei artimų sukonkretintų formų. Rūta Pileckaitė, iš katalogo ,,Vytautas Šerys“, 1998 m.
Bibliografija:
Vytautas Šerys. Visa apie nieką. Poezija, piešiniai. (sud. A. A. Jonynas, I. Pleikienė). – Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, 2009.
Vytautas Šerys. Šviesos ir šešėlių medžioklė. Medinės skulptūros (sudarytoja I. Pleikienė). –
Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, 2010.
Internetinės nuorodos:
http://archyvas.7md.lt/lt/2011-10-21/daile_2/kuryba_kaip_nedaloma_visuma.html?print
http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&Sid=109&style=35&dis=
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2004-09-20-asmenybes-vytautas-serys-spalva-zodis-akmuo/6661
http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=367
 
Peizažas II. 1972, monotipija, 50 x 50
Priemiesčio peizažas. 1971, monotipija, 50,5 x 50,5