Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Danutė Žalnieriūtė *

Gimė 1950 07 21 Kaune.
1968-1973 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute Dailės pedagogikos katedros grafikos skyriuje. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedros docentė, dėsto tapybą.
Dailės parodose dalyvauja nuo 1974 m. Nuo 1983 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Kuria estampus, objektus, ekslibrisus, dažniausiai oforto ir mišria technika. Vyrauja realistinis piešinys, subtilus niuansuotas šviesos tamsos modeliavimas.
Bibliografija:
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas, Vilnius: Vaga, 1991
Internetinės nuorodos:
http://biblioteka.lt/galerija/lt/daile/grafika?start=12
http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20111219122823/http:/www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3049&kas=straipsnis&st_id=6845
http://zalnieriute.lt/
http://www.ldm.lt/LDM/PDF/Metrastis_14/Jokubaviciene_Zalnieriute_paroda.pdf
http://www.kulturpolis.lt/main.php/id/3263/lang/1/nID/5631/page/34
http://www.vda.lt/popup.php?image=http://www.vda.lt/page/upload/modtext_4c4e84e2ec532_b1.jpg&title=Danut%C4%97+%C5%BDalnieri%C5%ABtC4%97
http://www.gis.klaipeda.lt/kis/default.asp?veiksmas=men&id=20012
 
ekslibrisas K. Donelaičio vid. mokyklai. 1985, ofortas, 10,5 x 7
 
ekslibrisas K. Donelaičio muziejui. 1988, linoraižinys, 12 x 8,5
ekslibrisas K. Donelaičio vid. mokyklai. 1988, ofortas, 10,5 x 5,5
Obuoliai. 1987, ofortas, 10,5 x 14,5
Mažas natiurmortas. 1987, ofortas, 10,5 x 14,5
Parke I. 1987, ofortas, 10,5 x 14,5
Parke I. 1987, ofortas, 10,5 x 14,5
Pajūris. 1982, ofortas, 40,5 x 40
Užuovėja parke. 1989, ofortas, 32,5 x 39,5