Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Vytautas Žilius (1944 11 07-2011 02 03)

Vladas Žilius gimė 1939 m. gegužės 13 d. Varsneliuose, Šilalės apskrityje. Mirė 2012 gegužės 28 d. Niujorke (JAV). Palaidotas Lietuvoje, Kaltinėnuose.

1964 Lietuvos dailės institute baigė grafikos studijas

Dailės parodose dalyvavo nuo 1964.

LDS narys nuo 

1974 apkaltintas formalizmu ir pašalintas iš LDS.

1976 emigravo į JAV, Niujorką.

Dirbo tapybos, grafikos, skulptūros, reklamos dizaino srityse. Sukūrė estampų ciklų („Vilniaus legendos“, Taikinys“), ekslibrisų, piešinių, tapybos kompozicijų, sukūrė iliustracijas Maironio, Just. Marcinkevičiaus, M. Martinaičio, J. Baltakio, V. Mozūriūno poezijos knygoms. Apipavidalino Almanto Grikevičiaus režisuotą  kino filmą „Jausmai" (1964) ir kt.

Iš dailėtyrininkų įžvalgų:

Stilistiškai V. Žiliaus kūryba yra įvairialypė – varijuojanti tarp abstrakcionizmo, dažnai biomorfinio, ir poparto, kartais pasitelkiant ir oparto efektus. Menininkas nevengė ryškių, sintetinių spalvų, svetimų tradicinei ekspresyvaus kolorizmo lietuviškai dailės tradicijai, dažnai naudojo ir blizgias spalvas, kūrė koliažus, erdvines struktūras, subtiliai ir ironiškai įpindavo kičo elementus. Jo meninė mąstysena savita, neturinti analogų lietuviškos dailės kontekste. V. Žilius tikrai ėjo savo autentišku, nepramintu kūrybos keliu.  (Simona Makselienė)

Kūrinių įsigiję:

Lietuvos dailės muziejus, Tretjakovo galerija Maskvoje, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, kiti Lietuvos muziejai, privatūs kolekcionieriai Lietuvoje ir užsienyje.

Interneto nuorodos:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-07-06-vladislovas-zilius-uzsispyres-talentingas-modernistas-nesitaikes-prie-sovietines-sistemos/85039/print

http://www.laiskailietuviams.lt/index.php/1977m-4-balandis/4453-vladas-zilius

http://www.kunstkamera.lt/images/File/KB_2013_2_m_46-48_web.pdf

http://www.nylithuanian.org/renginiai/vlado-%C5%BDiliaus-meno-darbu-paroda-pardavimas.html

http://archyvas.7md.lt//lt/2012-07-13/in_memoriam/vladislovas_zilius.html

http://www.kamane.lt/layout/set/print/Spaudos-atgarsiai/2013-metai/Kovas/Daile/NEABEJOTINA-LIETUVIU-TRADICIJOS-DALIS
 
Improvizacija Vilniaus tema. 1967, sausa adata, 50 x 32
M. Sluckio "Laiptai į dangų". 1967, mišri technika, 168 x 114
M. Sluckio "Laiptai į dangų". 1967, mišri technika, 173 x 167