Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Valentinas Antanavičius *

Gimė 1936 05 02 Šakių r., Kušlikių kaime. Dailininkas, tapytojas, pedagogas.
1962 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. Dėstė M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje Vilniuje ir Vilniaus dailės akademijoje (1995 suteiktas docento pedagoginis laipsnis). Nuo 1964 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Grupės „24“ narys. Nuo 1962 m. dalyvauja parodose, surengė daugiau kaip 20 individualių, apie 130 bendrų parodų Lietuvoje ir užsienyje
Sukūrė tapybos paveikslų (kultūros veikėjų portretų ciklas), estampų, scenovaizdžių. V. Antanavičius – vienas žymiausių asambliažo kūrėjų Lietuvoje. Patyrė dadaizmo, siurrealizmo įtaką, naudoja klasikinės dailės kūrinių schemas. Kūrinių pagrindinis veikėjas – oksimorono principu sukonstruota žmogaus pavidalo figūra. Kūryba pasižymi alogiškais motyvų deriniais, šiurpoka fantazija, dideliu, kiek ironišku dramatizmu; kai kuriems kūriniams būdinga politinės aliuzijos. LDM saugomi dailininko kūriniai: „Vilnius. Tilto gatvė“ (1965, LDM), „Vilniaus motyvas“ (1965, LDM), „Dailininkė“ (1966, LDM), „Moters aktas“ (1966, LDM), „Kompozicija antikinės tragedijos motyvais“ (1970, LDM), „Jūros gyvūnas“ (1971) ir kt.
Parengta pagal LDM internetinės svetainės „Dailininkų duomenų bazė“ informaciją
http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/117.htm
Apdovanojimai:
1992 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija
2006m.ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius
Dailėtyrininkų įžvalgos:
Valentinas Antanavičius laikytinas vienu lietuvių dailininkų, kuris tvirtai rėmėsi tam tikrais 20 a. modernizmo principais ir suautentindamas negrąžinamai įvesdino juos į lietuvių kultūrą. Jis, eksploatuodamas vadinamąją „bjaurumo estetiką“, daug prisidėjo, kad žiūrovo sąmonėje atsiskirtų vaizduojamojo objekto ir paveikslo grožis. Jo rizikingi „žaidimai“ padėjo įveikti pernelyg sakralizuotą meno sampratą. Galiausiai šis dailininkas sugebėjo sukurti daugiasluoksnių paveikslų, kuriuose koegzistuoja aktualiosios, paviršinės ir giliosios, archetipinės prasmės.
Alfonsas Andriuškevičius
ArtNews.lt inf. http://www.artnews.lt/valentino-antanaviciaus-personaline-kurybos-paroda-%E2%80%9Etitanike%E2%80%9C-9671
Antanavičiaus kūryboje galima atsekti ekspresionizmo, siurrealizmo, dadaizmo, poparto ir lietuviško etnografinio meno bruožų. Jis anksti susipažino ir su kaimynų lenkų Tadeuszo Kantoro asambliažais, Władysławo Hasioro asambliažais, režisieriaus ir scenografo Józefo Szajnos spektakliais. Šis garsus trejetas jam buvo artimas teatrališkų radinių – rekvizitų – panaudojimu suteikiant šiems simbolines prasmes. Kantoro „degradavusi realybė“ – visuomenės šiukšlynas ir vadinamojo žemiausio rango kasdienio vartojimo skurdūs daiktai – Antanavičiaus asambliažuose atrodo ne taip asketiškai. Lietuviui artimesnė Hasioro tiršta ir spalvinga panaudotų daiktų sankaupa. Visų šių įtakų veikiamas Antanavičius galiausiai susiformavo savitą mišinį, kurį lėmė originali jo ikonografija, maitinama jo asmenine ir krašto naujosios istorijos patirtimi.
Raminta Jurėnaitė
MMC inf. http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&style=&dis=&Sid=7&cv=1
Taiklus ir skvarbus autoriaus žvilgsnis tarsi kiaurai skrodžia žiūrovą jo sukurtų vaizdinių įtaiga, nesvarbu, ar jie žiaurūs, grubūs, vulgarūs, ar ironiški, šmaikštūs, ar gašlūs ir erotiški – bet jie niekada nėra patogūs ir nepataikauja žiūrovui.
Nijolė Nevčesauskienė
LDM inf.http://www.ldm.lt/RRM/Antanav_anot.htm
Bibliografija:
Aida Dirsė. Psichoanalitiniai arimai: Valentinas Antanavičius//Šiaurės AtėnaiNr. 831, 2007-02-03;
Ludavičienė Jurgita, Tyliai rėžianti kalba//Literatūra ir menasNr. 3095, 2006-05-12;
Jurga Armanavičiūtė. Vyriška knyga//Šiaurės AtėnaiNr. 649, 2003-04-19;
Dovilė Tumpytė. Retro asambliažai//7 meno dienosNr. 525, 2002-06-07.
MMC inf.http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&style=&dis=&Sid=7&cv=1
Virtualios ekspozicijos:
Modernaus meno centro kolekcija http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&Sid=7&style=29&dis=
Galerijos „Lietuvos aidas“ kolekcija http://www.lagalerija.lt/dailininkai.php?full=1&lang=&artist=43
Valentino Antanavičiaus retrospektyvinė kūrybos paroda „Gyvenimas be parado“, LDM Radvilų rūmai, 2006 m. balandžio 25 d. – birželio 4 d.
http://www.ldm.lt/RRM/Antanav_par_fragmentai.htm
Vaizdo / garso įrašai internete:
MMC pristato: svečiuose pas Valentiną Antanavičių, 2010, trukmė – 9 min 17 s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WlMHPw33l4E
Dailininkas Valentinas Antanavičius. LRT Laidai „Kultūra“, 2006, trukmė – 17 min 20 s
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20176/dailininkas_valentinas_antanavicius._laidai_kultura_
Leidiniai:
Valentinas Antanavičius: albumas (sud. Valentinas Antanavičius,Eugenijus Karpavičius), Vilnius: Dailės leidybos ir informacijos centras, 2002.– 158 p.: iliustr.–ISBN 9986-716-24-1;
Gyvenimas be parado: menininko prisiminimai ir apmąstymai / Valentinas Antanavičius (sud. Valentinas Antanavičius, Danutė Zovienė), Vilnius: Artseria, 2011.– 103 p.: iliustr.–ISBN 978-9986-716-77-8.
 
Kauno ekslibrisas. 1969, litografija, 11 x 6,7