Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Viktorija Daniliauskaitė *

Gimė 1951 04 23, Jakutske (Rusija). Gyvena ir kuria Vilniuje. Motina – liaudies dailininkė Julija Daniliauskienė.
1956 m. grįžo į Lietuvą. 1969–1974 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute dailės pedagogikos specialybę Parodose dalyvauja nuo 1977 m.
Nuo 1983 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Dailininkės kūrinius galima apibūdinti kaip asketišką grafiką. Jos mėgstama technika – linoraižiniai, kartais spalvoti. Formatas nedidelis, kūriniai monumentalūs, apibendrintų, išgrynintų formų. Juose nėra išorinio, kintančio gyvenimo, tai santūrūs, dvasingi estampai. Dailininkės vartojamos išraiškos priemonės labai taupios, erdvė konstruojama vos keliais įvairiakrypčiais štrichais. Spalviniai deriniai ramūs, prigesinti, kartais derinamos monochrominės plokštumos su tos pačios spalvos reljefu (pvz., juodas juodame ar baltas reljefas baltame fone). Kūrinių motyvai – dailininkės pamėgti apibendrinti simboliai, atėję iš liaudies meno ir architektūros. Tai paukščiai, žirgai, antkapiniai paminklai – krikštai arba ornamentika (ypač mėgstamas „eglutės“ motyvas), turinti sąsajų su senąja lietuvių tekstile.
Surengė beveik 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių dailės parodų Lietuvoje ir užsienyje, apdovanota įvairiais diplomais ir premijomis: diplomai Talino VI grafikos trienalėje (1983), Rygos mini grafikos trienalėje (1987), Lietuvos kultūros ministerijos premija (1989), XXVI-ojo Baltijos šalių knygos meno diplomas, tarptautinio ekslibrisų konkurso „Lietuviškai knygai 450“ I-oji premija (1997), G. Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premija (1999), VII-osios tarptautinės knygos meno parodos Vilniuje diplomas (2000) bei tarptautinės mažosios grafikos trienalės Vilniuje (2001) laureatė.
Kūrinių yra LDM, Nacionaliniame muziejuje, MKČDM, M. K. Čiurlionio dailės galerijoje Čikagoje (JAV), Lietuvių meno muziejuje Lemonte (JAV), Valstybinėje dailės galerijoje Banska Bistrica (Slovėnija), privačiose kolekcijose Lietuvoje, JAV, Norvegijoje, Rusijoje ir kt.
Bibliografija:
Penktoji tarptautinė mažosios grafikos trienalė, kat., įž. str. I. Pleikienės. Vilnius, 2004;
A.Nedzelskis, Po Dzūkijos dangumi, Literatūra ir menas, 2004 10 08;
Lietuvos grafika ’03, katalogas, sud. N. Šaltenytė. Vilnius, 2003;
72 lietuvių dailininkai apie dailę, sud. A. Andriuškevičius. Vilnius,1998, p. 66–68;
Tarptautinė mažosios grafikos bienalė „Vilnius ’98“, kat., įž. str. D. Zovienės. Vilnius, 1998;
D. M. Valančiūtė, Laisvos mintys Talino grafikos trienalės proga, Dailė. Vilnius, 1998, p.28;
Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Lietuviškai knygai – 450“, kat., įž. str. G. Jankevičiūtės. Vilnius, 1997;
A. Andriuškevičius, Laisvos mintys estampų parodos proga, in: Lietuvių dailė: 1975–1995. Vilnius, 1997, p. 114–118;
N. Šaltenytė: Grafika, Miniatiūros, estampai ir jų kelionės, Dailė ’97. Vilnius, 1997, p. 42;
1995: Lietuvos dailė, kat. Vilnius, 1995, p. 48–49;
R. Urbonienė, Santūrūs ir magiški knygos ženklai, Literatūra ir menas, 1995 12 02;
Viktorija Daniliauskaitė, Grafika, bukl., Vilnius, 1994;
A. Jablonskienė, Dvi grafikės ir dvi knygos: senųjų žodžių byla, Literatūra ir menas, 1994 02 19;
Lietuvos dailės muziejaus 1991–1993 m. įsigytų kūrinių paroda, Grafika, bukl., įž. str. R. Urbonienės, Vilnius, 1994;
XI- oji Tarptautinė ekslibrisų bienalė, kat. Vilnius, 1999;
E. Jaškūnienė, Vilniaus grafika ir akvarelė. Lemontas (JAV), 1992, p. 4,5;
I. Krutulytė, V. Daniliauskaitės miniatiūrų ruduo, Šiaurės Atėnai, 1992 07 17;
Norėčiau, kad pasaulis nesuirtų: Pokalbis su grafike V. Daniliauskaite, kalbėjosi I. Krutulytė, Šiaurės Atėnai, 1992 11 13;
Viktorija Daniliauskaitė (pokalbis su R. Rachlevičiūte), Dailė 30. Vilnius, 1991, p. 68–69;
Lietuvių ekslibrisas, įž. str. V. Kisarausko. Vilnius, 1991, p. 53, 233;
L. Petrusevičiūtė, Čia ir dabar: V. Daniliauskaitės grafika, Literatūra ir menas, 1988 11 26;
G. Kliaugienė, „Persitvarkiusi grafika?“, Literatūra ir menas, 1988 11 02;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1987, kat. Vilnius, 1988;
12-oji ekslibriso paroda, 1985, kat., įž. str. V. Kisarausko. Vilnius, 1988;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1986, kat., įž. str. K. Miklaševičiūtės. Vilnius, 1987;
Lietuvių grafika 1980–1985. Vilnius, 1987, p. 32-34;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1984, kat. Vilnius, 1986;
Pirmoji respublikinė dailės paroda „Žmogus ir aplinka“, 1986, kat. Vilnius, 1987;
VI-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė, kat. Vilnius, 1987;
Jubiliejinė respublikinė dailės paroda „Tarybų Lietuvai – 45“, kat. Vilnius, 1986;
11-oji respublikinė ekslibriso paroda, 1984, kat., įž. str. V. Kisarausko. Vilnius, 1985;
Dovana Čiurlionio galerijai: Paroda, kat. Chicago, 1991, p. 5;
J. Stauskaitė, Šviesą skleidžiančios vagos, Literatūra ir menas, 1983 04 28;
D. Zovienė, Dvi dailininkės – du pasauliai, Vakarinės naujienos, 1983 03 18;
V. Daniliauskaitė, J. Stauskaitė, Pasisvečiavus Norvegijoje: dailininkių įspūdžiai iš savo parodos, Literatūra ir menas, 1989 11 04;
V. Kisarauskas, Viktorijos Daniliauskaitės ekslibrisai, Naujos knygos, 1981, Nr. 11, p. 40, 41;
V. Liutkus, Kas atveria duris, Komjaunimo tiesa, 1981 03 06;
9-oji respublikinė ekslibriso paroda, kat., įž. str. V. Kisarausko. Vilnius, 1980;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1981, kat. Vilnius, 1982;
10-oji respublikinė ekslibriso paroda, kat., įž. str. V. Kisarausko. Vilnius,1982;
Respublikinės vaizduojamosios dailės parodos katalogas, sud. P. Valatka. Kaunas, 1983;
8- oji respublikinė ekslibrisų paroda, kat. Vilnius, 1977.
Internetinės nuorodos:
http://www.artistsassociation.lt/index.php?cid=111&client_id=471
http://lt.wikipedia.org/wiki/Viktorija_Daniliauskait%C4%97
http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&Sid=141&style=29&dis=
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-11-29-karolina-budraityte-v-daniliauskaites-kurybos-reminiscencijos/72862
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Svietimas.-Kultura/Viktorija-Daniliauskaite-nuo-liaudies-tradiciju-iki-modernizmo-paiesku
 
 
exlibris E. Kairiūkštytei
 
Naktis. 1982, linoraižinys, 18,2 x 12,8
Pėdsakai. 1982, linoraižinys, 18,2 x 13,3
Paukščiai virš jūros XII. 1984, linoraižinys
Paukščiai virš jūros IX. 1984, linoraižinys
Viena naktis virš žemės III. 1984, linoraižinys, 38 x 26
Triptikas „Atmintis“ I. 1986, sp. linoraižinys, 22,5 x 40,5
Keliaujančių ežerų krašte IV. 1986, sp. linoraižinys, 26 x 38
Pagal J. Strielkūno poeziją X. 1981, linoraižinys, 31 x 23
E. Kriaučiūnaitės ekslibrisas. 1982, sp. linoraižinys, 7 x 4,5
Bulviakasis I. 1986, sp. linoraižinys, 11,5 x 15,5
Bulviakasis II. 1986, sp. linoraižinys, 11,2 x 15,6
Dangaus auksinio atspalviai IV-VI. 1988, linoraižinys, 16,7 x 11
Erdvės atsidarymas I-IV. 1988, linoraižinys, 15,2 x 22,5
Keliaujančių ežerų krašte V. 1987, sp. litografija, 26 x 37,5
Keliaujančių ežerų krašte VI. 1987, sp. litografija, 26 x 37,5
Tėvo portretas II. 1983, ofortas
ekslibrisas Baltai IX. 1989, medžio raižinys, 7 x 10
ekslibrisas Baltai VIII. 1989, medžio raižinys, 7 x 10
ekslibrisas Baltai IV. 1989, medžio raižinys, 7 x 11
ekslibrisas Baltai III. 1989, medžio raižinys, 7 x 12