Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Gražina Didelytė (1938 10 02-2007 01 02) *

Gimė 1938 10 02 Kaune. Grafikė.
Mirė 2007 m. sausio 2 d., palaidota Rasų kapinėse Vilniuje.
1961-1967 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute, įgijo grafikės specialybę.
Dailės parodose dalyvavo nuo 1970 m. Surengė apie 30 individualių parodų Lietuvoje. Nuo 1971 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Kūryboje vyrauja metaforiški žmogaus būties ir vidinių būsenų vaizdai, lietuvių mitologijos ir etnografijos tematika. Vėlyvojoje kūryboje daug dėmesio skyrė tremties ir rezistencijos temoms. 2003 m. už nacionalinės dailės tradicijų puoselėjimą paskirta G.Kazokienės Vaizduojamojo meno fondo premija.
Leidiniai:
Gražina Didelytė mūsų atminty, sud. Vygandas Čaplikas, Vilnius: Petro ofsetas, 2008
Gražinos Didelytės Lietuva, sud. Vygandas Čaplikas, Vilnius:s Petro ofsetas, 2011
Gražina Didelytė. S. Daukanto tako eskizai. Vilnius: Edukologija, 2012
Internetinės nuorodos:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BEina_Didelyt%C4%97
http://www.respublikosvertybes.lt/lt/articles-item/id.33
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-22-regina-jasukaitiene-grazinos-didelytes-lietuva/74148
http://www.visikeliai.com/component/content/article/228-grazina-didelyte-daukanto-tako-eskizai.html
http://www.balsas.lt/naujiena/4924/mire-dailininke-grazina-didelyte
http://www.palangostiltas.lt/palangiskiams+pristatyta+grazinos+didelytes+lietuva,7,2,2913.html
http://www.kamane.lt/Naujienos/2012-metai/Spalis/Daile/GRAZINOS-DIDELYTES-PARODA-BET-AMZIAI-BEGA
http://nemunas.net/archive/2011_03_nr_9-10_(327-328-768-769)/7_1psl.php
http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20111128032136/http:/www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3125&kas=straipsnis&st_id=10057
 
Du etiudai. 1980, popierius, guašas, 42 x 29,5
 
 Audroje. 1980, ofortas, 12 x 14,5
 
Ištrūko žirgai. 1980, ofortas, 12 x 14,5
 
Iš ciklo „Kaimo miniatiūros“. 1974, ofortas, 7,1 x 6,7
 
D. Katkus. 1982, ofortas
 
F. Bajoras. 1982, ofortas
 
T. Sakalauskas. 1982, ofortas
 
Impr. J. Strielkūno „Vid. Bal.“ I. 1981, ofortas,  34,5 x 24,5
 
Impr. J. Strielkūno „Vid. Bal.“ II. 1981, ofortas, 34,5 x 24,5
 
Giesmė apie medį. 1971, ofortas, 38 x 32
 
Žemaitijos baladė. 1972, ofortas, 23 x 40
 
J. Marcinkevičius „O, Tėviške“ VII. 1976, ofortas, 28,5 x 15,5
 
J. Marcinkevičius „O, Tėviške“ II. 1976, ofortas, 28,5 x 15,5
 
J. Marcinkevičius „O, Tėviške“ III. 1976, ofortas, 28,5 x 15,5
 
iliustracija „Namų eilėraštis“ IV. 1973, ofortas, 11 x 7
 
iliustracija „Namų eilėraštis“ III. 1973, ofortas, 11 x 7
 
iliustracija „Namų eilėraštis“ II. 1973, ofortas, 11 x 7
 
iliustracija „Namų eilėraštis“ I. 1973, ofortas, 11 x 7
 
Trys atminimai Čiurlioniui I. Raigardas. 1975, ofortas, 22,5 x 16
 
Trys atminimai Čiurlioniui II. Kalnai. 1975, ofortas, 22,5 x 23
 
Svirskio Lietuva I. 1975, ofortas, 29,5 x 20,5
 
I V. Mykolaičiui Putinui atminti. 1978, ofortas, 22 x 17
 
II V. Mykolaičiui Putinui atminti. 1978, ofortas, 22 x 17
 
III V. Mykolaičiui Putinui atminti. 1978, ofortas, 22 x 17
 
Iš vasaros kelionių. Vakaras II. 1984, ofortas
 
J. Kuso ekslibrisas. 1969, ofortas, 7,5 x 5,5
 
Dainos Raudos. 1971, ofortas, 7 x 4,5
 
J. Miltinio ekslibrisas. 1971, ofortas, 10,5 x 7,3
 
Tremtis II. 1988, ofortas, 10 x 25
 
Tremtis I. 1988, ofortas, 10 x 25
 
A. Nedzelskio portretas. 1984, tušas, 40,5 x 28
 
Žemaitė. 1985, tušas, 40,5 x 28
 
I J. Strielkūno iliustracija. 1987, ofortas, 15 x 8,5
 
II J. Strielkūno iliustracija. 1987, ofortas, 15 x 8,5
 
III J. Strielkūno iliustracija. 1987, ofortas, 15 x 8,5
 
IV J. Strielkūno iliustracija. 1987, ofortas, 15 x 8,5
 
V J. Strielkūno iliustracija. 1987, ofortas, 15 x 8,5
 
IV J. Strielkūno iliustracija. 1987, ofortas, 15 x 8,5
 
VII J. Strielkūno iliustracija. 1987, ofortas, 15 x 8,5
 
VIII J. Strielkūno iliustracija. 1987, ofortas, 15 x 8,5
 
In memoriam Vydūnui. 1988, ofortas, 8,5 x 8
 
In memoriam O. Milošiui. 1988, ofortas, 8,5 x 8
 
In memoriam Basanavičiui. 1988, ofortas, 8,5 x 8
 
 I iliustracija J. Marcinkevičiaus „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“. 1977, ofortas, 10 x 11
 
 II iliustracija J. Marcinkevičiaus „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“. 1977, ofortas, 10 x 11
 
 III iliustracija J. Marcinkevičiaus „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“. 1977, ofortas, 10 x 11
 
 IV iliustracija J. Marcinkevičiaus „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“. 1977, ofortas, 10 x 11
 
 V iliustracija J. Marcinkevičiaus „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“. 1977, ofortas, 10 x 11
 
 VI iliustracija J. Marcinkevičiaus „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“. 1977, ofortas, 10 x 11
 
Vytautas. 1974, ofortas, 33 x 24,5
 
Paukščiai. 1973, ofortas, 41,5 x 31,5