Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Violeta Gaidamavičiūtė Kisielienė *

Violeta Gaidamavičiūtė Kisielienė
 

Gimė 1951 02 10 Radviliškyje. 1969-1974 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute grafikos specialybę. Dėstė, R.Gibavičius, V.Gurskas, V.Kaušinis, diplominio darbo vadovas – E.Jurėnas. Nuo 1980 m.–Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo1974m. aktyviai dalyvauja Lietuvos bei užsienio parodose. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Kuria lakštinę grafiką, daugiausia oforto, šilkografijos technika. Estampai didelio formato, pasižymi vidinių nuotaikų interpretacijomis, ekspresyvia linija, spalvinių dėmių kompoziciniu ritmu. Kūriniams būdingas intymumas, kameriškumas, detalių, faktūros išryškinimas, ofortams – preciziškas atlikimas, skaidrus, sidabriškas štrichų virpėjimas. Šilkografijų vaizdai abstrahuoti, raiškių spalvinių derinių, laisvų linijų  Svarbesni kūriniai: „Aguonos“ (1976 m.), „Žydinti obelis lietui lyjant“ (1977 m.), „Motinystė“, „Preliudija“ (abu 1978), „Improvizacija Ž. M. Žaro muzikos motyvais“, ,,Šokis naktį“ (1980), „Supančiotas žirgas“ (1981), ciklas „Vasara“ (1982), „Kompozicija su gamtos motyvu“ (1983), „Pakrantė“ (1984), „Skruzdėlynas“ (1985), „Žuvėdra“ (1988), ciklas „Vilnius“ (1990–91), „Jazminai“ (1993), „Kompozicija“ (1995), „Moteris, besimaudanti po kriokliu“ (1996), „Rytas“, „Vidudienis“ (abu 1997), „Žiogas ir tulpė“ (1999), „Adomas ir leva“, (2000), ,,LR Prezidentūra“2002m, ,,Moteris- sraigė“ (2003 m.),ir kt Dailininkė neapsiriboja vien grafikos lakštų spausdinimu. Nuo 2006 m. sukūrė monumentaliosios dailės kūrinių visuomeninių pastatų interjeruose ir eksterjeruose. Kūriniai atlikti nestandartinėmis technologijomis, pasižymi dideliais gabaritais, individualia menine raiška, stipria emocine energija, harmoningai užpildo stambias architektūrines erdves bei aplinkas: Šv. Mergelės. Marijos atvaizdas –koplyčios pano sausio 13-tosios memoriale prie LR Seimo -skaidri šilkografija ant stiklo, 5x6m, 2007m. Dekoratyvinis pano ,,Džiunglės‘‘-Druskininkų vandens parkas, šilkografija ant stiklo, 3x50m, 2006m.  ,,Egle+’’ Druskininkuose baseino pano, šilkografija ant stiklo, 2009. Dekoratyviniai pano ir lauko sienelė apartamentų komplekse  M. Putino g. Vilniuje 2007m..    2010-2014m.-technologijų ir medžiagiškumo paieškos. Tapyba ant šilko:,,Varlė-karalienė“, ,,Amarilis“. Stiklo kompozicijos iš stiklo objektų. Darbai atlikti aliejumi ant drobės:,,Debesų avinukai,“ ,,Tango“, ,,Šermukšnis“.

Parodose dalyvauja nuo 1974. Surengė personalines parodas: 1992, 1993, 2002, 2008, 2013 Vilniuje, 1992 Radviliškyje ir Panevėžyje, 1993 Maskvoje, 1994 Druskininkuose, 1995 Dilingene (Vokietija), 1996 Kolumbijoje(Pietų Karolina, JAV), Niujorke(JAV), Čikagoje(JAV),  Lunde(Švedija), 2002 Londone(Jungtinė Karalystė), Panevėžyje, 2003 Paryžiuje(Prancuzija), Baon mieste(Prancuzija), Ames,Iowa(JAV). 2004,,2011 Klaipėdoje. Dalyvavo arti 100 grupinių parodų:1976 sąjunginėje parodoje „Šalies jaunystė“ Maskvoje, 1979 Pabaltijo dailininkų vaizduojamosios dailės trienalėje Vilniuje (diplomas), 1977 Talino grafikos trienalėje (diplomas), 1981 tarptaut. jaunųjų dailininkų parodoje „Jaunimas ‘81“ (V. Vokietija), 1981–82 lietuvių grafikų parodose, Suomijoje, Prancūzijoje, Airijoje, 1987 Maskvoje, Vengrijoje. .1988, 1991, Lenkijoje, 1988 sąjunginėje estampo parodoje Tbilisyje,1986,1989,1992 -Talino grafikos trienalėjėse, 1991 II tarptaut. šiuol. meno parodoje „Art of Today“ Budapešte ir tarptaut. grafikos parodoje „Intergrafia 91“ Katovicuose (Lenkija), 1992 X grafikos trienalėje Švedijoje, 1997 VII grafikos trienaleje Nju Delyje (Indija), 2000 Lvove(Ukrina), beveik visose respublikinėse vaizduojamosios dailės, estampo,  piešinio parodose kt.

Kūrinių yra:

Lietuvos Dailės muziejuje(Vilnius),Nac. M.K.Čiurlionio Dailės muziejuje(Kaunas), M.K.Čiurlionio dailės galerijoje Čikagoje(JAV), Tretjakovo dailės galerijoje Maskvoje (Rusija) ,Maskvos dailės fonde(Rusija),Lietuvos prezidentūroje ir Seimo rūmuose, Lietuvos mokslų akademijoje, Lietuvos Respublikos ambasadoje Maskvoje bei Londone  Amerikos ambasadoje Lietuvoje, Lietuvos banke, Vilniaus banke, „Hansa–LTB“, Europos plėtros ir rekonstrukcijos banke, Lietuvos apaštalinėje nunsiatūroje, Lieuvos telekome, Panevėžio miesto savivaldybėje, viešbučiuose:,,Centrum, ,,Stikliai“,Policijos akademijoje Vilniuje, Katalikiškajame suaugusiųjų mokymo centre Dilingene (Vokietija), ,,Berlaymont“- Europos Komisijos būstinėje Briuselyje, privačiose kolekcijose Lietuvoje, Švedijoje, Vengrijoje, JAV ir kt.

Pelniusi apdovanojimus: IV Talino grafikos trienalėje(Estija), I Pabaltijo jaunųjų dailininkų parodoje(Lietuva)

Laidos apie menininkę:

1992 m. LRT parengė ir transliavo 15 min. videofilmą apie dailininkę.

2002 m. Lietuvos TV laidoje „Stilius“ parengtas 15 min. reportažas apie dailininkę

Bibliografija:                                                                                                                               Violeta Gaidamavičiūte-Kisielienė. Grafika, kat., įž. aut. A.Andriuškevičius, V.,1992                    Violeta Gaidamavičiūte-Kisielienė. Grafika, kat., įž. aut. K.Miklaševičiūtė, V.,2002.

 

Lit. ir menas, 1981 07 18. – Lit. ir menas,1992.09.12 – Dailė, kn. 26, 1986, p. 17. – Dailė, kn. 27, 1988, p. 23. – G.Kliaugienė, „Persitvarkiusi“ grafika?. Lit. ir menas, 1988 11 02. – A. Andriuškevičius, Suskaičiavusi žuvėdros plunksnas, Š. Atėnai, 1992 02 07. – H. Šabasevičius, Atspindys, kurį reikia atrasti, Respublika, 1992 03 07. – E. Grigoravičienė, Šįsyk vyrauja grafika, Liet. aidas, 1992 02 19. – Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė, Krantai, 1992, bal./geg./birž., p. 84–85. – I. Kazlauskaitė, Paroda – visą mėnesį, Radvilaitė, 1992, nr. 7.  –Kazys Naruševičius ,,Svečiuose grafikė kraštietė, “Panevėžio balsas“1992.11.28. – I. Stukiene, Gal šitaip gimsta mecenatai, Liet. aidas, 1993 02 25. – K. Miklaševičiūtė, Melancholiška ofortų nuotaika, Respublika, 1993 11 10. – Kęstutis Andriulevičius ,,Dailininkės darbus kritikavo biologas“,,Panevėžio balsas“2002.08.31.Nr.199. – Kristina Aleknaitė ,,Paryžius  susipažino su Lietuvos grafika“ Lietuvosžinios,2003.07.03Nr153  – Vincas Būda,,Jowa pristato dailininkę iš Lietuvos“Amerikos lietuvis“2003.08.16.JAV. –J.Bullock,,Lietuvos ir Jowa(Ajova) menas eksponuojamas

,,OKTAGON“ meno centre“, ,,The Tribune“2003.08.27.Jowa,JAV. – Nijolė Tumėnienė ,Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė,,Vilniaus nuotaikos.“ K. Aleknaitė  ,, Paryžius susipažino su Lietuvos grafika“ ,,Lietuvos žinios,2003.07.03. Kęstutis Andriulevičius ,,Dailininkės darbus kritikavo biologas“,, Panevėžio balsas“2002.08.31. Nr.199. - Įtaigūs vaizdai ,aktualios temos Raminta Jurėnaitė,,Tiesa“1977.10.15.NR.242. Wieslawa Wierzchowska,,, Grafikos meno susitikimai Taline“,,, Projekt“, 1“78/122.  - ,,Jauni Tarybų sąjungos dailininkai“, alb., Maskva ,,vaizd. meno leidykla, 1979,.,p.141.  - IV Talino grafikos trienalė repr. alb.,1979m.p.6. - Kokie tie jaunieji?, A, Švėgžda ,Literatūra ir menas“, 1979.07.21. Originalumas ar išraiškingumas?“, Eligija Volodkevičiūtė ,,Literatūra ir menas 1980.0517.p.8. Poezijos pavasaris“,kn.1981,Vilnius,

vaga1981m.p.39.-  ,,Kur tarpsta talentai“ Alfonsas Andriuškevičius, ,, Nemunas“ 1981/6p.5.  - ,,Siekiant brandos ir įvairovės“ViktorasJonušas,Švyturys“žur.,1985/23.  - ,,Piešinio pamokos“, Vytautas Valius, ,,Literatūra ir menas“, 1985,08.17. - .,,Į būrį susibūrė kraštietės“ ,,Panevėžio tiesa“,1987.04.11.Nr.72(10293).,,Laisvos mintys estampų parodos proga, “A.Andriuškevičius, ,,Kultūros barai“,1989/6,p.30.    ,,1985m.Respublikinės dailės parodos apžvalga“ A.Andriuškevičius, ,,Kultūros barai“1986Nr.1,p.31.    ,,Kai pasiduodama  vidutiniškumui“ A. Andriuškevičius ,,Kultūros barai“ 1978 Nr.9, p.43    ,,Ką praranda ir kuo praturtėja grafika“, R. Jurėnaitė ,,Kultūros barai“1979Nr.11,p.50.   ,,Kultūros barai“,1992Nr.4,IVviršelis.    Andrius Brazys, ,,Erdvės prie kurių nepriprantama“ Vilniaus laikraštis1992.02.14.Nr.21(81).,,Estampo šventė“ Elena Vilkienė, ,,Lietuvos aidas“,.1992.02.22. p.9.  - ,,Spalvota grafika“, Danas Lapkus, ,,Draugas“(Čikaga),1992.07.18.Nr.140(29)p.4.  - ,,Prie to paties lango,“Raimonda Karnackaitė ,,,Lietuvos aidas“1995.12.19.Nr.254. - ,,Lietuvos dailininkai Romoje“, E.Keliuotytė, ,,Literatūra ir menas“,1993.06.05.  - .,,Su klasikos ženklu‘‘, D.Zovienė  ,,Dailė“,1995.04.

,,Grafikos darbuose nuotaikų interpretacijos“,,,Lietuvos rytas“,2002.04.04,.Nr.76.    –V. Liutkus.Breaking the barriers:Art under the Pressure of Soviet Ideology from World War II to Glasnost,in:Alla Rosenfeld and Norton T.Dodge,Art of Baltic,by Rutgers.The State University of New Jersey,2002,p.322. -  Vika Ryžovaitė, ,,Žiemos meilės sodai“, ,,Literatūra  ir menas“, 2004.03.05.Nr.2991. - Welcome to Lithuania ,Lietuvos turizmofondo žurnalas, 2006-2009. - ,,Lietuvos rytas“, ,,Stilius“,2002.04.19. Nr.16(226) p.18.,,Ekstra“žurn.,2003.09.15p.4. - ,,Dailė, kn.“2009/2p.172. ,,Dailė“2002/1p.104. Berlaymont  Summa Artis II,,kn.,2014m.,p.44, Briuselis

Liet. Grafika,kn., 1975–80, p. 83, 84. – Liet. Grafika,kn., 1980–85, p. 148, 149.                                                1975. VII Respublikinė ekslibrisų paroda,,p.46.     1976 m. resp. jaunųjų dailininkų kūrybos paroda,  kat., V. 1978,p.81.     1976., Tarybų Lietuvos moterys dailininkės, p.13.     1976  III Respublikinė Jaunųjų dailininkų  paroda,p.10.     1976  ,Šalies jaunystė ,Maskva, p.47.     1977  IV grafikos trienalė,.kat.p.4.    1978. – Jaunųjų dailininkų darbų resp. parodos, skirtos VLKJS 60-čiui, katalogas, K. . įž. aut. S. Jusionis, 1978.     1979  Pirmoji Pabaltijo jaunųjų dailininkų vaizduojamosios dailės paroda.,,Jaunystė”p.31.     1982 – Antroji Pabaltijo jaunųjų dailininkų vaizduojamosios dailės paroda „Jaunyste 82“kat., s, V., 1982,p.95.     1986 Resp. vaizduojamosios dailės paroda 1982, kat., V., 1986.     1986  VII Talino grafikos trienalė.p14     1987,,Art of today”,Vengrija,p.235.    1987Lietuvos dailė.(Maskva).p.17.    1987Resp. jaunųjų dailininkų kūrinių paroda, skirta Lietuvos LKJS XXIsuvaž.,p3.   1986 VII Talino grafikos trienalė p14.   1988,Lietuvos grafika,kat.,p.2.    1989  VIII grafikos trienale,p.54.     1991m.   Lietuvių grafika 91,”Lenkija.,p.31.   1991 Intergrafija”91,p100/101,Lenkija.    1991 Dovana Čiurlionio galerijai,kat.JAV,p.14.     1992 IX Talino grafikos trienalė,p.53.   1992  Xgrafikos trienalė.Švedija,p.86.     Lietuvos dailės muziejaus 1991–1993 metais įsigytų kūrinių parodos, bukl., įž. str. R. Urbonienės. Vilnius, 1994.  1995  KEB GALERIE, Vokietija.     1995.. – Estampas ʼ95, kat., įž.  aut. E. Vilkienė, V.1995.     1997   Tradicija ir eksperimentas, kat.p.24.     2000  Estampas 2000kat.VGMC.    2000 Tradicija ir ateitis kat.,2000,p.24.      2002 Estampas 2002,VGMC.     2003  Chemin de peintres(plateau de Maulnes-Villon,p.20-21.   2003   Lietuvos grafika,03,kat.p.27    2011  Lietuvos sakmė,kat.p.45.  2009,2014 Berlaymont Summa Artis I,II,Briuselis,p.44.

Internetinės nuorodosInternetinės nuorodos:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Violeta_Gaidamavi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97-Kisielien%C4%97

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.229522283766049.65156.128941827157429&type=3

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/krastotyra/38-krastotyra/g/243-gaidamaviciute-kisieliene-violeta

 

 
 
 
Miškas. 1986, ofortas, 57 x 86
 
Motinystė. 1978, ofortas, 65 x 69
Aktas. 1987, popierius, anglis, 60 x 90