Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Rima Gaižauskaitė *'

Gimė 1954 08 07 Vilniuje. 1973–1979 m. studijavo grafiką Valstybiniame dailės institute (dėstytojai – A. Kučas, R. Gibavičius). Diplominis darbas – knygos iliustracijos P. Cvirkos apsakymams (linoraižiniai, vadovas – Vytautas Jurkūnas). Dailės parodose dalyvauja nuo 1980 m. Nuo 1999 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Kuria estampus, ekslibrisus, iliustruoja knygas. Bendradarbiauja su „Vagos“, „Vyturio“, „Šviesos“ ir kt. leidyklomis. Sukūrė iliustracijas: A. Zurbos „Neišduok daigo“ (1979), I. Simonaitytės „Pikčiurnienė“ (1980)”, A. Bubnio „Žaltvykslės“, K. Paustovskio „Ištvinusios upės“ (abi 1981), V. Krapivino „Rasos stotelės raiteliai“ (1982), P. Mašioto „Kiškis vagilis“ (1983), J. Baltušio „Sakmė apie Juzą“ (1984), D. Kazragytės „Tiltas be turėklų“ (1986), R. Žitkovo „Jūros istorijos“, S. Anglickio „Žodis auga iš žemės“ (abi 1987), J. Baltušio „Sakmė apie Juzą“ (1989, Kijevas, Ukraina) ir kt. Iliustravo ir apipavidalino apie 20 vadovėlių mokykloms. Knygų iliustracijoms būdingas laisvas, gyvybingas realistinis piešinys, dėmesys detalėms, pastelinių spalvų deriniai.
Estampus kuria linoraižinio technika. Mėgiamas peizažo žanras, transformuotos gamtos įkvėptos abstrahuotos formos, išraižytos lanksčia, vingria linija, kupinos išieškotos muzikalios kompozicijos ritmikos. Dailininkė – ekslibriso puoselėtoja ir entuziastė, yra sukūrusi jų arti 50, daugiausia linoraižinio technika. Jie puošnūs, „barokiški“, detalaus piešinio, sudėtingos kompozicinės struktūros.
Bibliografija:
Rima Gaižauskaitė, Grafika, bukl., įž. str. D. Zovienės, V., 1995;
Alf. Čepauskas, Ekslibrisai apie Lietuvos sportą, Lietuvos aidas, 1995 07 26;
A. Jablonskienė, Šimtas baltų dramblių, Respublika, 1995 11 04.
Internetinės nuorodos:
http://www.artistsassociation.lt/index.php?cid=111&client_id=565
http://www.lmb.lt/index.php?-329842542
 
 
Šeima. 1986, linoraižinys, 41 x 51
 
Sėdintis žmogus. 1984, sp. šilkografija, 32,5 x 39,5
 
Trise. 1983, pop., pieštukas, 36 x 38