Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Antanas Gedminas (1927 07 08-1978 12 21) *

Gimė 1927 07 08 Jurbarko r., Pabebirvio kaime.
Mirė 1978 12 21 Florencijoje. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.
Grafikas, dailėtyrininkas. 1952 m. baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą, Monumentaliosios tapybos fakultetą, freskos-mozaikos specialybę. 1953-1957 m. – LKP CK darbuotojas, 1957-1969 m. – „Minties“ leidyklos vyr. dailininkas, 1969-1978 m. – LKP CK darbuotojas (nuo 1974 m. – Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas). LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1977).
Dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje dalyvavo nuo 1952 m. Nuo 1964 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
1967 m. surengė individualią ekslibrisų parodą „Siurprizas“, 1980 m. surengta pomirtinė kūrybos paroda (abi Vilniuje). Apipavidalino apie 300 mokslinės, politinės literatūros, dailės leidinių. Už jų apipavidalinimą yra gavęs VLŪP parodos sidabro medalį, apdovanotas respublikinių gražiausios knygos konkursų diplomais. Nutapė peizažų ir natiurmortų. Ekslibrisus pradėjo kurti 1960 m., ekslibriso sekcijos narys nuo 1966 m., aktyvus respublikinių ekslibriso parodų organizatorius ir dalyvis. Sukūrė beveik 100 ekslibrisų, daugiausia linoraižinių ir cinkografijos technika. Jiems būdingas raiškus lakoniškas piešinys, juodų ir baltų plotų kontrastai, organiškas šrifto ir vaizduojamų elementų ryšys, tiksli, originali savininko charakteristika
Sudarė albumus: „Knyga ir dailininkas“ (su R. Gibavičiumi, 1966), „Lietuvos plakatas“ (su J. Galkumi, 1971), parengė monografijas iš serijos „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ (J. Galkaus, 1974; E. Jurėno, 1979). Parašė knygas: „Antanas Kučas“ (1971), „Jonas Kuzminskis. Ekslibrisai“ (Vilnius, 1976), „Antanas Kučas. Ekslibrisai“ (Vilnius, 1978), publikavo daugybę straipsnių apie lietuvių dailę – knygas, plakatus, ekslibrisus.
Bibliografija:
Antanas Gedminas. Ekslibrisai, sudarė V. Kisarauskas. Vilnius, 1981;
Antanas Gedminas: straipsniai, atsiminimai, Ona Gedminienė. Vilnius: Vaga, 1984;
Lietuvos ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas. Vilnius, 1991, p. 71–72.
Internetinė nuoroda:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Gedminas
 
     
Lino G. ekslibrisas. 1967, linoraižinys, 6 x 2,7
 
Stravinskio ekslibrisas. 1968, šilkografija, 5,3 x 6,7
 
A. Jakaičio ekslibrisas. 1969, linoraižinys, 4,8 x 6
 
ekslibrisas V. Lansbergio Čiurlionada. 1971, šilkografija, 7,3 x 7,5
 
Nomedos ekslibrisas. 1970, šilkografija, 6,2 x 4,2