Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Irena Žemaitytė - Geniušienė *'

Gimė 1932 06 09 Kaune. 1950–1956 m. studijavo grafiką Valstybiniame dailės institute (dėstytojai – A. Kučas, V. Jurkūnas). Diplominio darbo vadovas J. Kuzminskis (iliustracijos lietuvių liaudies pasakų rinkiniui „Sigutė“). Dailės parodose dalyvauja nuo 1956 m. Nuo 1957 – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1987 dirba tik kūrybinį darbą. Kūriniams – daugiausia vaikų knygų iliustracijoms – būdingas lyrizmas, atidumas vaiko išgyvenimams, kompozicijos dinamika, gyvos, ryškios, spalvos. Piešinius komponuoja laisvai, siekia gyvybingumo, judrumo, dažnai renkasi diagonalinę kompoziciją. Iliustracijose stengiasi neatitrūkti nuo rašytojo sukurtų situacijų, praturtindama jas giedria vaikiško pasaulio nuotaika, įnešdama lengvo jumoro dozę. Tai – linksmi, nuotaikingi kūrinėliai, nupiešti lanksčia, gyvybinga linija, nuspalvinti sodrių, skambių spalvų deriniais. Estampuose didelis dėmesys skiriamas linijai, jos dinamikai, faktūrų įvairovei, tonų ir pustonių žaismui. Mėgiamiausia jos technika – ofortas. Ekslibrisus kurti pradėjo nuo 1958 m. , yra sukūrusi jų per 50, daugiausia oforto technika. Jie – lakoniški, charakterizuojantys savininką su lengvu jumoro atspalviu. Nuo 1955 m. dailininkė bendradarbiauja periodinėje spaudoje: kuria iliustracijas, rašo knygų apipavidalinimo, aktualiais dailės ir kultūros klausimais. Parašė straipsnių apie dailininkę B. Žilytę – „Pasaulis mažiems ir dideliems” (Pergalė, 1980, Nr. 6, p. 1985- 186), apie dail. Petrą Tarabildą – „Petras Tarabilda” (Dailė, 1977, kn.19, p. 29- 31), apie Domicelę Tarabildienę – „Talentu ir motinos širdimi…“ (Literatūra ir menas, 1972 06 17, p. 11), apie Aldoną Skirutytę – „Didelio polėkio menas”(Pergalė, 1970, Nr.9, p. 102-105; įvairių parodų recenzijų: „Vilnius dailininkų akimis” (Pergalė, 1969, Nr. 3, p. 151- 154), „IV sąjunginė estampo paroda” (Pergalė, 1970, Nr. 1, p. 33- 36), „Trečioji knygos meno trienalė”( Dailė, 1992, kn. 29, p.41), straipsnių, nagrinėjančių vaikiškos literatūros iliustracijų problemas: „Vaiką pirmiausia patraukia knygos išorė” (Literatūra ir menas, 1959 08 29), „Tegul būna „Kodėl?” (Literatūra ir menas, 1970 08 01), „Dailininkai- mūsų mažiesiems“ (Literatūra ir menas, 1972 08 26), „Margas knygos rūbas“ (Literatūra ir menas, 1974 05 01), parašė įžangų knygos meno bei personalinių parodų katalogams.
Bibliografija:
Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t.1, V., 1966,p. 469
Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 3, V., 1971, p.887
XX a. liet. dailės istorija, t.3, V., 1990, p.274, 275, 304, 305, 434, 525
Lietuvių ekslibrisas, V., 1991, p. 73, 74
Grafika 1940- 1960, V., 1960, p.127, 128
Liet. grafika 1968, 1969, 1970, p. 59- 60
Liet. grafika 1971–1974, p. 86, 87
Liet. grafika 1975–1980, p. 34, 35
Liet. tarybinė grafika 1940- 1970, p. 336- 339
Knyga ir dailininkas, sud. A. Gedminas, R. Gibavičius, V., 1966, il. 564–566
A. Drilinga, Nugali talentas ir darbas, Komjaunimo tiesa, 1958 10 01
Irena Žemaitytė-Geniušienė, (apie ją), Knyga ir dailininkas, V., 1966, p.124
I. Geniušienė, Ieškau prieštaravimų, kelių vieno reiškinio pusių…, Kultūros barai, 1982, Nr. 5, p. 47- 50
R. Skučaitė, Pats tikriausias susitikimas, Pergalė, 1982, Nr. 6, p. 160- 162
 
Tolimos upės krantai. 1980, ofortas, 53 x 48
 
Repeticija I. 1969, ofortas, 31 x 25
 
Repeticija II
 
Tolimos upės krantai. 1985, ofortas, 53 x 43
 
 
I Amūro ir Kamčiatkos vaizdai. 1984, ofortas, 55 x 43
 
II Amūro ir Kamčiatkos vaizdai. 1984, ofortas, 55 x 43
 
III Amūro ir Kamčiatkos vaizdai. 1984, ofortas, 55 x 43
 
Geniušo ekslibrisas. 1969, ofortas, 11,5 x 5,5
 
R. Geniušo ekslibrisas. 1971, ofortas, 6,5 x 11
 
ekslibrisas „Operos teatro biblioteka“. 1972, ofortas, 9,5 x 6,5
 
Profesoriaus Žemaičio ekslibrisas. 1968, ofortas, 11 x 9,3