Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Albertas Gurskas *

Gimė 1935 01 20 Ukmergės r., Gintarų kaime. Grafikas, plakatistas, kaligrafijos meistras, lietuviškosios kaligrafijos mokyklos kūrėjas. 1962-1968 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute grafikos specialybę. Jo mokytojais buvo A. Kučas, J. Kuzminskis, J. Galkus ir kt.
1961-1966 m. – Radijo ir televizijos komiteto prie LTSR ministrų tarybos dailininkas-šriftistas; 1966-1969 m. dirbo Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute vyresniuoju inžinieriumi-dailininku. Nuo 1969 m. – VDI (dabar – Vilniaus dailės akademija) Dailės pedagogikos katedros vyr. dėstytojas, nuo 1981 m. – vedėjas, docentas (nuo 1987 m.), Grafikos katedros vedėjas (1993-2003 m.), profesorius (nuo 1993 m.). Nuo 1970 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Nuo 1987 m. – Lietuvos prezidentūros heraldikos komisijos narys, sukūrė Širvintų ir Užpalių herbus. Nuo 1989 m. – Lietuvos banko pinigų projektavimo ir gamybos komisijos ekspertas, dalyvauja kuriant monetas (litą, eurą), yra 40 proginių monetų autorius. 2005 m. sukūrė šriftą „Palemonas“. 2006 metais išleido knygą „Kaligrafijos ir šrifto pagrindai“. Nuo 2009 m. Europos humanitariniame universitete Vilniuje dėsto kaligrafiją. Nusipelnęs meno veikėjas (1985).
Visai A. Gursko kūrybai būdinga atlikimo precizija ir išbaigtumas, išradinga, apgalvota kompozicija, nepriekaištingas meninis skonis bei laisvas, virtuoziškas braižas. Apipavidalino beveik 40 mokslo, meno, politinės ir pedagoginės literatūros leidinių (už J. Marcinkevičiaus poemos „Siena“ apipavidalinimą (1968 m.) pelnė SSRS ministrų tarybos Spaudos komiteto diplomą).
Ekslibrisus A. Gurskas kuria nuo 1965 m., yra sukūręs jų daugiau nei 30, linoraižinio ir šilkografijos technika. Jie daugiausia šriftiniai, lakoniški, aiškios subalansuotos kompozicijos.
Nuo 1968 m. menininkas dalyvauja dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. A. Gurskas – aktyvus šrifto meno propaguotojas Lietuvoje bei užsienyje (skaitė paskaitas Izraelio bei Vokietijos aukštosiose dailės mokyklose). Jis laikytinas lietuvių kaligrafijos mokyklos pradininku, išugdęs būrį mokinių – šrifto meno propaguotojų (A. Kliševičius, R. Kepežinskas, A. Lisauskienė ir kt.). A. Gursko iniciatyva Lietuvoje surengtos pirmosios meninio šrifto parodos: I – 1992 m., II– 1997 m. (abi Klaipėdoje ir Vilniuje).
Bibliografija:
Lietuvos ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas. Vilnius, 1991, p. 88-89;
8-oji ekslibrisų paroda. kat. Vilnius, 1977;
A. Gedminas, J. Galkus, Lietuvos plakatas. Vilnius, 1971;
Jubiliejinė dailės paroda LTSR Valstybiniam dailės institutui-25, kat., sud. K. Bogdanas ir S. Jakštas. Vilnius, 1965.
Internetinės nuorodos:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Albertas_Gurskas
http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Asmenys/gurskas.lt.htm
http://leidykla.vda.lt/autoriai/albertas-gurskas
 
 
ekslibrisas V. Kisarauskui, 1985, cinkografija, 8 x 9
 
ekslibrisas L. Digriui, 1972, cinkografija, 2,5 x 5,7