Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Kęstutis Gvalda (1927 04 24-2011 03 01) *

Gimė 1927 04 24 Radviliškio r., Vaiduloniuose.
Mirė 2011 m. kovo 1 d., palaidotas Vilniuje.
1964 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute įgijo knygos apipavidalinimo ir iliustracijos specialybę. Nuo 1966 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Grafikas, kurio kūryba formavo profesionaliąją Lietuvos taikomąją grafiką. Plakato žanro meistras, prekinių ženklų ir logotipų kūrėjas, Varėnos ir Kybartų miestų herbų etalono autorius. Daugelio pastelių, akvarelių, piešinių, iliustracijų, miniatiūrų, taip pat 50 ženklų, patvirtintų valstybinių patentų ir išradimų komitete autorius, per 50 ekslibrisų, daugiau kaip 100 plakatų autorius. Žymiausi plakatai, išleisti dideliu tiražu ir įvertinti premijomis. Iš viso dalyvavo apie 30 nacionalinių ir tarptautinių parodų ir konkursų Baltarusijoje, Belgijoje, Čekoslovakijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, Kuboje, Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje.
Leidiniai:
Kas yra kas Lietuvoje 97/98. Kaunas: Neolitas, 1998, p. 269. ISBN 9986-709-03-2.
Internetinės nuorodos
http://fotikas.wordpress.com/2011/10/12/vdk-kestucio-gvaldos-plakatu-paroda-ir-konferencija-apie-sovietines-ideologijos-raiska-dizaine/
http://www.ldm.lt/VPG/Herbu_kurejai.htm
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20130205_113104-96425
http://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C4%97nos_herbas
 
ekslibrisas Baginskams. 1984, cinkografija, 17 x 16