Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Jaronimas Kastytis Juodikaitis (1932 02 01 - 2000 04 01) *

Gimė 1932 02 01 Ukmergės rajone, Degučių kaime.
Mirė 2000 m. balandžio 1 d. Grigiškėse.
1953-1960 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute grafikos specialybę, dėstė
A. Kučas, V. Jurkūnas, V. Valius ir kt. 1961-1961 m. Kauno valstybinės pedagoginės leidyklos „Šviesa“ meninis redaktorius, nuo 1961 m. dirbo vien kūrybinį darbą.
Dailės parodose dalyvavo nuo 1960 m.
Dirbo lakštinės, knygų grafikos ir ekslibriso srityse, daugiausia kūrė medžio ir linoraižinio technika. Sukūrė estampų ciklą „Ratas“ (1969). Iliustravo Justo Paleckio „Gyvenimo vardu“ (1961; geriausių SSSR knygų konkurso bronzos medalis – 1962), Valerijos Valkiūnienės „Žemė audžia pavasario dainą“ (1962), Justino Marcinkevičiaus „Kraujas ir pelenai“ (1963, raižiniai išleisti atskiru aplanku), Jono Biliūno „Laimės žiburys“ (1965) bei „Apsakymai“ (1984), Mykolo Sluckio „Aš vėl matau vėliavą“ (1966), Ievos Simonaitytės „Vilius Karalius“ bei lietuvių poezijos rinkinį „Laisvės daina“ (abi 1967), Teofilio Tilvyčio „Pradalgės“ (1968), lietuvių liaudies mįslių knygą „Menu menu mįslę“ (1970), Vytauto Petkevičiaus „Sieksnis – Sprindžio vaikas“ (1975) bei „Didysis medžiotojas Mikas Pupkus“ (1979) ir kt. Apipavidalino vadovėlių mokykloms, pelnė apdovanojimų: už rusų k. vadovėlį V kl. (1965) – Visasąjunginės Liaudies ūkio pasiekimų parodos sidabro medalis, už rusų k. vadovėlį III kl. (1968) – tarptautinės Leipcigo knygų mugės diplomą (1968) bei tarprespublikinio Pabaltijo knygų konkurso diplomą (1969). Respublikinės komjaunimo premijos laureatas (1976).
Kūriniams būdinga ekspresija, dekoratyvumas, apibendrintas, kiek suplokštintas vaizdas, konstruktyvi raižysena. Vaikiškų knygų iliustracijos pasižymi dinamika, individualiu stiliumi, originalia plastika, knygos maketo vientisumu, teksto ir iliustracijų ansambliškumu.
Ekslibrisus kūrė nuo 1956 m., sukūrė jų arti 100: J. Vaičiūnaitės, A. Skliutauskaitės, V. Jurkūno (abu 1962 m.), T. ir V. Bufų (1965 m.), V. Bložės (1968 m.), J. Čekio (1969 m.) ir kt. Jie konstruktyvaus, sudėtingo, kartais kiek perkrauto vaizdo, nepriekaištingos, smulkios, meistriškos raižysenos.
Bibliografija:
K. Juodikaitis, Ekslibrisai, Vilnius, 1963;
Lietuvių tarybinė grafika, kat., sud. V. Gasiūnas, J. Kuzminskis, Vilnius, 1973, p. 71–78;
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas, Vilnius, 1991, p. 104, 105, 235;
Respublikinė knygos meno paroda 1945–1978, kat., Vilnius, 1978;
K. Juodikaitis: Mus supanti aplinka... (dailininko mintys), Naujos knygos, 1973, Nr. 1, p. 32–33;
Roma Sirvydaitė, Diena veja dieną, Komjaunimo tiesa, 1976 04 16;
Algirdas Savickas, Kuklumas ir saikas, Literatūra ir menas, 1981 06 06;
Vyt. Petkevičius, Ir mažiems, ir dideliems, Naujos knygos, 1981, Nr. 10, p. 10–13;
Irena Geniušienė, „Teko girdėti...“, Kultūros barai, 1982, Nr. 2, p. 73;
K. Juodikaitis, Poezija grafiki, Knižnoje obozrenije, 1977, 15 aprelia, s.11 (rusų k.).
Internetinės nuorodos:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jaronimas_Kastytis_Juodikaitis
http://lituania-bologna.eu/lt/195761
 
iš ciklo „Ratas“. 1969, medžio raižinys, 50 x 46,5
ekslibrisas Adomavičiui. 1969, linoraižinys, 9,8 x 5,2
 
ekslibrisas Juodikaičiui. 1968, linoraižinys, 11 x 6,5