Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Vytautas Jurkūnas (1910 06 01-1993 10 05) *

Dailininkas, grafikas. Gimė 1910 m. birželio 1 d. Vindeikiuose (Ukmergės apskr.). Mirė 1993 m. spalio 5 d. Vilniuje.

Dailininko Vytauto Jurkūno tėvas. 1929–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje (mokytojai: Mstislavas Dobužinskis, Adomas Galdikas, Kajetonas Sklėrius ir kt.), 1940–1941 m. dėstė joje. 1937–1940 m. mokytojavo Palangoje ir Aukštadvaryje. 1942–1943 m. dalyvavo Antrajame pasauliniame kare. 1945–1975 m. dėstė Lietuvos dailės akademijoje, 1945–1952 m. buvo direktorius, 1968–1975 m. – Grafikos katedros vedėjas (profesorius – 1960 m.). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose; individualios Vilniuje, Maskvoje, Taline (1960–1963), po mirties (1994) Vilniuje. Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Jau ankstyvuosiuose raižiniuose susiformavo savitas braižas: stambaus plano, kartais diagonali kompozicija, apibendrintas realistinis piešinys, linijų ir formų ekspresyvumas, dinamiškas štrichas. Karo metais sukūrė dramatiškų, ekspresyvių kompozicijų. Po karo kūrė  monumentalius, dekoratyvius estampus. Šiam 1aikotarpiui būdinga socialinė tematika.

Labiausiai išgarsėjo kaip knygų iliustratorius. Linoraižinio technika sukūrė iliustracijas D. Poškos poemai „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“ (1947, LDM), medžio raižinio – K. Donelaičio poemai „Metai“ (1956, LDM; LSSR valstybinė premija 1957), Žemaitės apsakymų rinkiniui „Rudens vakaras“ (1958–1959, išleista 1960), T. Tilvyčio poemai „Artojėliai“ (1965), M. Valančiaus apysakai „Palangos Juzė“ (1969, išleista 1977), A. Baranausko poemai „Anykščių šilelis“ (1977). Iliustracijoms būdinga prasminis ryšys su tekstu, ekspresyvus, grubokas štrichas, ryški veikėjų charakteristika, vaizdo dekoratyvumo ir buitinio konkretumo darna.

 

Internetinės nuorodos:

Vytautas Jurkūnas – portretinės foto- epaveldas.lt

Lietuvos dailės muziejus. „Lietuvos tarybinė grafika 1940–1970 ...

 

Virtuali galerija:

 

Kristijono Donelaičio kūrinių iliustracijos

Eksponatų, kitų vertybių sąrašas LIMIS

Vilniaus universitetas dailėje Lietuvos dailės muziejus

 

Leidiniai:

L. Jasiulis. Vytautas Jurkūnas. Vilnius, 1969.

 
Vakaras. 1979, spalvotas linoraižinys, 35 x 46
Vidurdienis. 1979, spalvotas linoraižinys, 35 x 46
Rytas. 1979, spalvotas linoraižinys, 35 x 46
Laive. 1978, šilkografija, 20 x 39
Žvilgsnis. 1984, šilkografija, 28,6 x 33,2
Mikalojus rauna plaukus. 1980, šilkografija, 35 x 31
Dvejonės. 1980, šilkografija
Jonas su pilnu glėbiu laimės. 1980, spalvotas linoraižinys, 36,5 x 32
Šiandien sukaltos 59 vinys. 1980, spalvotas linoraižinys, 17 x 21
LDS grafikos meistras S. Katkus. 1979, spalvotas linoraižinys, 38 x 27,5
Moteris su vyru ir vaikais. 1980, spalvotas linoraižinys, 35,5 x 43
Žmonės pajūryje. 1980, spalvotas linoraižinys, 31 x 42
ekslibrisas J. Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo metas“. 1971, linoraižinys, 13 x 15
Didžiulė, didelė, vidutinė žuvis. 1971, linoraižinys, 15 x 12,5
iš ciklo „Metų laikai“ . 1974, spalvotas linoraižinys, 14 x 13,5
Portretas I. 1972, spalvotas linoraižinys, 70 x 50
iliustracija A. Baranausko „Anykščių šilelis“. 1984, popierius, guašas, 16 x 13 x 32
Neringoje. 1962, linoraižinys, 31 x 48
Krabų gaudytojas. 1938, linoraižinys, 34 x 24
Būsiu melžėja. 1960, linoraižinys, 32 x 40,5
Ornamentas. 1969, monotipija, 60 x 40,5
Gėlininkė. 1967, monotipija, 57 x 47
Nereikia karo. 1983, spalvotas linoraižinys
Agronomė. 1973, spalvotas linoraižinys
Antras – moteris. 1966, spalvotas linoraižinys, 57,5 x 38,5
ekslibrisas „Mano knyga“. 1969, medžio raižinys, 5 x 3,7
 
Višta. 1987, linoraižinys, 68 x 46
Septynios dešimtys. 1987, linoraižinys, 69,5 x 45,5
V. Leninas. 1982, linoraižinys, 54,5 x 40