Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Eduardas Jurėnas (1923 05 06-1993 05 30)

Dailininkas, grafikas. Gimė 1923 m. gegužės 6 d. Plundakuose (Kupiškio r.). Mirė 1993 m. gegužės 30 d. Vilniuje.

Dailėtyrininkės Ramintos Jurėnaitės tėvas. 1949 m. baigė Vilniaus dailės institutą, 1949–1966 m. dėstė jame (docentas – 1966). 1950–1960 m. dirbo Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje. Nuo 1950 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje; individualios Vilniuje (1966, 1973, 1983), Kaune (1973).

E. Jurėnas sukūrė estampų ciklų („Rankos“ – 1968, V. Borcherto raštų motyvais – 1972), iliustravo A. Vienuolio (1953), Žemaitės (1956), A. Čechovo (1960) raštus, B. Sruogos knygą „Dievų miškas“ (1960, LDM), J. Paukštelio „Kaimynus“ (abu 1959), A. Vienuolio „Paskenduolę“ (1982) ir kt.

Dailininkas taip pat sukūrė apie 100 portretų („Kompozitorius J. Švedas“ – 1950, „Maironis“ – 1956, „Dailininkas B. Uogintas“ – 1962 (LDM), portretų ciklų.

E. Jurėno darbuose ryšku politizuota socialinė kritika, būdinga energingas štrichas, apibendrintas piešinys.

 

Internetinės nuorodos:

Lietuvos dailės muziejus. „Lietuvos tarybinė grafika 1940–1970...

 

Bibliografija:

Aušra Jonušytė. „Menininkas, įamžinęs kupiškėnus grafikos lakštuose“ // Kupiškėnų mintys, 2013-02-09

Kupiškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje paroda „Tarp kalnalių ir upėlių…“ // 2013-05-12, Alkas.lt

 

Virtuali galerija:

Eduardas Jurenas  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

http://www.menorinka.lt/catalog.php?id=38&cid=2944

 

Leidiniai

Eduardas Jurėnas: grafikos paroda: katalogas. Vilnius, 1973. – 64 p.: iliustr.

Eduardas Jurėnas / Antanas Gedminas. Vilnius: Vaga, 1979. – 5 p.: iliustr.

 
J. Tamašauskas. 1975, mecotinta, 45 x 33
iš ciklo „Pergalė“. Tėvynei pašaukus. 1975, ksilografija, 40 x 40
Vyr. operatorius E.Krasiulis. 1986, linoraižinys, 45 x 50
Šlifuotojas V. Statkus. 1986, linoraižinys, 45 x 50
Šaltkalvis Drąsutis. 1986, linoraižinys, 50 x 45
A. Skairio portretas. 1989, mišritechnika, ofortas, 63 x 50
Vl. Statkaus portretas. 1986, litografija, 45 x 50
V. I. Leninas. 1969, ofortas, 49,5 x 48,1
Kličmuradoras. 1987, ofortas, 50 x 64
B. Vainoras. 1987, ofortas, 50 x 64
J. Gimbutis. 1987, ofortas, 50 x 64
iš ciklio „Kupiškiečiai“. Mažeikienė. 1974, litografija, 61 x 40
iš ciklo „Kupiškiečiai“. Gaidukienė. 1974, litografija, 61 x 48
iš ciklo „Kupiškiečiai“. Ragauskas. 1974, litografija, 61 x 48
iš ciklo „Kupiškiečiai“. Gaidukas. 1974, litografija, 61 x 48
Seni totoriai. 1978, litografija , 31 x 49
Kompozitorius A. Rekašius. 1967, mišri technika, raižinys, 42 x 37
Kompozitorius V. Klova. 1966, mišri technika, raižinys, 40,5 x 36,5
iš ciklo „Pergalė“. Amžina šlovė. 1980, ksilografija, 42 x 40
iš ciklo „Pergalė“. Liaudis pakyla. 1980, ksilografija, 42 x 40
Ventė. 1968, tempera, 44,5 x 40
Sena sodyba. 1972, ofortas, 48 x 31
Palangos parkas. 1974, akvarelė, 50 x 27
Palangos parke. 1974, akvarelė, 49 x 27
Kompozitorius J. Gruodis. 1966, lino raižinys, 39 x 36,5
Generolas P. Petronis. 1968, mišri technika, raižinys, 41 x 50
Eglutės portretas. 1966, mišri technika, raižinys, 32 x 25
Rašytojas J. Paukštelis. 1963, linoraižinys, 35 x 34
Motina. 1968, linoraižinys, 45 x 38
Kolūkietė Vaitukienė. 1965, linoraižinys, 41 x 34
Medis. Pirmas sniegas. 1978, ofortas , 49 x 35
Pamiškė. 1977, ofortas, 49 x 34,5
Žilvičiai prie kelio. 1978, ofortas, 31 x 49
Prie upės. 1978, ofortas, 50 x 35
A. Skeirio portretas. 1985, ofortas, 63 x 50
iliustracija žurn.Golovko. 1973, mišri technika, raižinys, 40 x 45,5
Poetas A. Matuzevičius. 1973, akvatinta, 38 x 40
Piršlys P. Zulonas. 1983, ofortas, 64 x 50
Karo veteranų eisena. 1969, ofortas, 49 x 47
Maironis. 1983, mišri technika, raižinys, 29 x 29
Pirmininkas A. Malinauskas. 1980, ofortas, 49 x 63
Komandormas J. Uborevičius. 1968, mišri technika, raižinys, 61 x 45
Aktorius S. Kosmauskas. 1974, ofortas, 64 x 49,5
Rašytojas A. Guzevičius. 1968, ksilografija, 45 x 40
Jie kovojo už tarybų valdžią. 1967, ksilografija, 45 x 40
A. Baranauskas. 1967, ksilografija, 45 x 40