Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Virginija Kalinauskaitė *

Gimė 1957 01 27 Panevėžio r., Dobrovolės kaime. Grafikė.
1977-1983 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute, įgijo grafikės specialybę
Dirba kūrybinį darbą, bendradarbiauja su įvairiomis leidyklomis, apipavidalina, iliustruoja knygas.
Dailės parodose dalyvauja nuo 1984 m. Nuo 1988 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 2000-2002 m. Lietuvos dailininkų sąjungos grafikos sekcijos pirmininkė. 2001-2005 m. Vilniaus grafikos meno centro direktorė.
Dirba estampo, miniatiūros, ekslibriso ir knygos iliustracijos srityse. Dailininkė raižo linoleumą, lieja akvareles, pirmenybę teikdama oforto ir akvatintos technikoms bei paspalvintam ofortui. Ji ištobulino savitą, žaismingą estampų stilių su linksmais, kartais groteskiškais personažais, keliaujančiais iš vieno raižinio į kitą. Jie laisvai paberiami lape, o kartais sukomponuojami į griežtas geometrines struktūras (stačiakampius, ovalus, apskritimus ir kt.). Lietuvių grafikoje jos linoraižiniai išsiskiria neįtikėtinai laisva raižymo maniera, o ofortai – charakteringu virtuozišku piešiniu, subtiliais pustonių niuansai.
Kūrinių yra LDM, VU grafikos kabinete, M. K. Čiurlionio dailės galerijoje Čikagoje, privačiose kolekcijose Lietuvoje, Norvegijoje, Olandijoje, Japonijoje, Italijoje ir kt.
Bibliografija:
Lietuvių ekslibrisas, įž. str. V. Kisarausko, Vilnius, 1991, p.110;
R. Jurėnaitė, Naujas jaunųjų tradicionalizmas, Dailė, 1989, Nr. 28, p. 50-51;
L. Laučkaitė, Apie jaunųjų vertybes, Dailė, 1992, Nr. 29, p. 50–51;
H. Šabasevičius, Lietuvių grafikai IX Sarselio graviūros bienalėje, Krantai, 1999, Nr.2, p.12-13;
11- oji ekslibriso paroda, 1984, kat., įž. str. V. Kisarausko, Vilnius, 1985;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1984, kat., Vilnius, 1986;
Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda.1986, kat., įž. str. K. Miklaševičiūtės, Vilnius, 1987;
Jubiliejinė respublikinė dailės paroda „Tarybų Lietuvai – 45“, kat., Vilnius, 1986;
Pirmoji respublikinė dailės paroda „Žmogus ir aplinka“. 1986, kat., Vilnius, 1987.
LDM 1991–1993 metais įsigytų kūrinių paroda, Grafika, bukl., įž. str. R. Urbonienės, Vilnius, 1994;
Pirmasis Lietuvos moterų menininkių festivalis 1994 m. balandžio 19–23 d., bukl., V., 1994;
Estampas’95, bukl., įž. str. E. Vilkienės, V.,1995.
Internetinės nuorodos:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Virginija_Kalinauskait%C4%97
http://www.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&Sid=127&style=29&dis
http://www.vtdko.lt/df-taryba/266-virginija-kalinauskaite
 
Trys natiurmortai. 1985, spalvotas linoraižinys
Ovalas. 1986, ofortas, 45 x 10
Atspindys. 1984, spalvotas linoraižinys, 47 x 74
Peizažas su šieno kaugėm. 1986, spalvotas linoraižinys, 50 x 65
Obelis. 1985, spalvotas linoraižinys, 49 x 69
Vitražas. 1988, ofortas, 49 x 59
Žaidimai. 1987, ofortas, 49 x 64
Vaizdeliai II. 1987, ofortas, 50 x 65
Vaizdeliai I. 1986, ofortas, 50 x 32
Žaidimas. 1986, ofortas, 50 x 64,5
Vaizdeliai. 1986, ofortas, 50 x 64,5