Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

G. Kalpokas

Gerutis Kalpokas gimė 1923

Grafikas, pedagogas.

Dailės parodose dalyvauja nuo

LDS narys nuo

Dirbo estampo, ekslibriso srityse, dažniausiai rinkosi linoraižinio ir medžio raižinio techniką. Sukūrė ekslibrisų, skirtų iškiliems Lietuvos menininkams: dailininkams, rašytojams, aktoriams (Algimantui Pakeliūnui, Aleksui Dabulskiui, 1992; Juozui Zikarui, 1991; Rūtai Staliliūnaitei, 1993 ir kt.)

Bibliografija:

Gerutis Kalpokas [parodos katalogas]. Kaunas: LTSR Dailininkų sąjungos Kauno skyrius, 1981.

Vida Godelienė. „Nuoširdžiai apie žemę ir žmogų“. Kauno tiesa, 1981 11 22, p. 4.

Antanaitis, A. „Muzika... raižiniuose“. Kauno tiesa, 1973 08 19.

Interneto nuorodos:

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6516

http://vaizdai.libis.lt/rodykle/asmenys/medis?id=12

 
P. Kalpoko 100-ioms gimimo metinėms. 1980, medžio raižinys, 50 x 33