Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Vincas Kisarauskas (1934 03 01-1988 10 27) *

ekslibrisas E. Gaputytei. 1984, ofortas, 10,5 x 4
ekslibrisas In memoriam K.T. Valaitis. 1984, ofortas, 6,3 x 8,5
ekslibrisas Aušrai. 1966, ofortas, 5,5 x 4
ekslibrisas Gediminui. 1966, ofortas, 5 x 5,3
ekslibrisas Ritai ir Antanui. 1966, ofortas, 5 x 4,5
ekslibrisas Juciui. 1966, ofortas, 3,6 x 2,7
ekslibrisas Ritai. 1966, ofortas, 5,5 x 3,7
ekslibrisas R. Antanavičienei. 1967, ofortas, 8,5 x 8,2
 
ekslibrisas A. Tornau. 1967, linoraižinys, 6,7 x 6,9
ekslibrisas XII kongresui. 1968, linoraižinys, 7,5 x 7
 
ekslibrisas A. Tornau. 1969, ofortas, 8,5 x 7,5
ekslibrisas K. Šešelgiui. 1971, linoraižinys, 5 x 10,2
ekslibrisas P. Krivaičiui. 1971, linoraižinys, 8,5 x 6
ekslibrisas M. Čepauskienei. 1972, ofortas, 14 x 4,4
Besibaigianti savaitė. 1980, linoraižinys, 8,5 x 10,5
Nerimas. 1980, linoraižinys, 8,8 x 8,5
Siūbuojanti erdvė. 1980, linoraižinys, 9,5 x 9,7
ekslibrisas Edvardui Vanauskui. 1977, linoraižinys, 5,4 x 7,6
ekslibrisas A. Pusarauskui. 1974, ofortas, 12,5 x 5,4
ekslibrisas Montero. 1974, mišri technika, 10,5 x 4,5
ekslibrisas T. Daržinskaitei. 1983, ofortas, 6,8 x 5,4
ekslibrisas V. Vizgirdai. 1974, ofortas, 13,5 x 12,2
ekslibrisas Br. Riškai. 1976, lino raižinys, 6,7 x 5,5
ekslibrisas XIV internacionalui. 1972, mišri technika, 7,7 x 7,7
ekslibrisas R. Plioplytei. 1983, mišri technika, 9,9 x 9,1
ekslibrisas Peteriui Upyčiui. 1975, linoraižinys, 6,8 x 4,9