Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Algis Kliševičius (1950 01 01-2008 06 06) *

Gimė 1950 01 01 Švenčionių r., Romonūnų kaime. Grafikas, kaligrafijos meistras, kaligrafijos parodų ir leidinių Lietuvoje iniciatorius.
Mirė 2008 m. birželio 6 d., palaidotas Klaipėdoje, Lėbartų kapinėse.
1968–1973 m. studijavo Valstybinio dailės instituto Dailės pedagogikos fakultete, pasirinkta specializacija – šriftas. Parodose pradėjo dalyvauti 1973 m., per ilgą ir intensyvų kūrybinį gyvenimą surengė 32 personalines parodas, dalyvavo apžvalginėse, grupinėse ekslibrisų, grafikos, kaligrafijos parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1980 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Įgijęs dailininko pedagogo kvalifikaciją dirbo Pedagogikos mokslinio tyrimo institute Vilniuje, bendradarbiavo su plokštelių įrašų studija. 1974 m. dailininkas buvo pakviestas į Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus organizuoti dailininkų apipavidalintojų sekciją, kuri laikui bėgant išaugo į Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualiojo dizaino katedrą. Katedroje dėstė iki mirties. 1997-2008 m. dailininkas dirbo Klaipėdos universiteto leidyklos dailininku, apipavidalino per penkis šimtus įvairių leidinių. 1992 m. jam buvo suteiktas docento, o 2007 m. profesoriaus pedagoginis vardas. 2003 m. dailininkui buvo suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas, 2005 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus apdovanojimas „Jūrų žvaigždė“.
A. Kliševičius dirbo ekslibriso, estampo, knygų iliustracijos, knygų dizaino, plakato ir kaligrafijos srityse, kūrė firminius ženklus, reklaminius spaudinius, heraldikos objektus. Pradėjęs nuo linoleumo raižinio, šilkografijos technikų, palaipsniui perėjo prie kompiuterinės grafikos, nuo 1990-ųjų dailininkas ypač aktyviai darbavosi kaligrafijos srityje. Jis buvo trijų Lietuvos šrifto ir kaligrafijos parodų Rašto menas (Klaipėda, 1992, 1999, 2004) iniciatorius ir kuratorius, dalyvavo ir rengė grupines ir personalines kaligrafijos parodas šalyje ir užsienyje.
Kolegų prisiminimai:
Ryškaus individualumo ženklu pažymėtai A. Kliševičiaus kūrybai būdinga emocionali raiška, preciziška linija, prasmingas vaizdo ir teksto santykis. Lakoniškas, minimalistinis dailininko kūrybos stilius patraukia veržlia, spontaniška energija. Kaligrafiškai rašydamas frazę, komponuodamas motyvus estampuose, grafikas kūrė metaforiškas, asociacijų ir užuominų prisodrintas harmoningas erdves, individualias būties ir jos prasmės versijas.
A. Kliševičius buvo nuolat ieškantis, eksperimentuojantis kūrėjas, o idėjų, sumanymų, kuriuos įgyvendino ar planavo būtų užtekę keliems gyvenimams. Tai buvo neeilinė, charizmatiška asmenybė, nepaprastai darbštus ir išmintingas žmogus, eruditas, turėjęs retą humoro jausmą ir gilias įžvalgas meno ir gyvenimo srityse.
Leidiniai:
K. Jakubavičienė. „Tarp atėjimo ir išėjimo. Algis Kliševičius“, Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 149
A. Kliševičius „Kaligrafija iš Lietuvos pajūrio“, Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 60
„Kaligrafijos sąsiuviniai“, Klaipėdos universiteto leidykla, 2006-2008 (tai – pirmieji Lietuvoje tęstiniai leidiniai, skirtą kaligrafijai) pagerbdami mokytojo atminimą, leidybą tęsia dailininko kolegos ir mokiniai)
Internetinės nuorodos:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Algis_Kli%C5%A1evi%C4%8Dius
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/uzgeso-algis-klisevicius/
http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20100207190905/http:/www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3270&kas=spaudai&st_id=16031
http://biblioteka.lt/galerija/lt/daile/grafika/149-algis-klieviius
http://www.balsas.lt/naujiena/372027/klaipedoje-retrospektyvine-algio-kliseviciaus-paroda
 
Skrydis. 1985, spalvota litografija, 30 x 35,5
Baleikos portretas. 1980, spalvota šilkografija, 35 x 30
Kosmosas II. 1982, spalvota šilkografija, 27 x 27
Lietus. 1980, spalvota šilkografija, 28 x 36
Skrydis. 1979, spalvota šilkografija, 35 x 38
Langas. 1981, spalvota šilkografija, 29 x 40,5
Darbininkas. 1980, spalvota šilkografija, 35 x 36
Pajūrio legenda II. 1980, spalvota šilkografija, 24,5 x 36,5
Rytas. 1980, spalvota šilkografija, 36,5 x 46
 
ekslibrisas Vincui K. 1985, šilkografija, 10 x 13
Kosmosas III. 1982, šilkografija, 27 x 27