Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Grupė "Individualistai"

Kūrybinės grupės "Individualistai" pirmininkas
Algimantas Stanislovas Kliauga
Tel. Nr.: 8 650 51252
El. p.: algimantaskliauga@gmail.com


Grupė "Individualistai" - profesionalių Lietuvos dailininkų grupė, 1993 m. subūrusi įvairaus braižo, skirtingų kartų menininkus, neabejingus savo krašto kultūrai, istorijai, jaučiančius prigimtinį ryšį su etninėmis šaknimis ir ieškančius kelių, kaip moderniai integruoti paveldėtas tradicijas į šiuolaikinės dailės raidą. Pagarbą kultūros tęstinumui liudija ir grupės pavadinimas, perimtas iš 1939 m. Lietuvoje veikusios Individualistų sekcijos, vienijusios žymius to meto dailininkus, kurių nemaža dalis - arsininkai, bei jų pasekėjai, padėję modernizmo pagrindus nacionalinei Lietuvos dailei.

 

INDIVIDUALISTAI tęsia jų idėjas bei prieškary suformuotos ekspresyvios lietuviškos tapybos tradiciją, siekia atgaivinti menininko savitumo ir išskirtinumo reikšmę, plastinio kūrybos pasaulio svarbą. Individualiai interpretuodami moderniąją tapybą, sekdami pasaulinės dailės tendencijas, jie stengiasi neprarasti sąsajų su mūsų mažos šalies tautiniu identitetu, neištirpti globalizuotoje, nuolat kintančių meno procesų erdvėje.