Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish
Valdas Pumputis (1950 - 2017)
Alfonsas Šuliauskas (1938 - 2017)
Genovaitė Stasė Kariniauskaitė (1934 - 2017)
Danelija Ūsaitė Vanagienė (1928 - 2017)
Dalia Makaraitienė (1946 - 2017)
Gintautas Švedas (1945 - 2017)
Andrius Deltuva (1936 - 2017)
Gintaras Martinionis (1956 - 2017)
Algimantas Ričardas Paulavičius (1942 - 2017)
Rimantas Dūda (1953 - 2017)
Algirdas Taurinskas (1941 - 2017)
Marta Valaikienė (1942 - 2017)
Romualdas Aleliūnas (1960 - 2016)
Romualdas Lukšas (1927 - 2016)
Gintarė Uogintaitė - Bielskienė (1955 - 2016)
Vida Janina Jovaišienė (1943 - 2016)
Valerijonas Vytautas Jucys (1930 - 2016)
Zofija Savulionienė (1929 - 2016)
Leopoldas Surgailis (1928 - 2016)
Jonas Vasilevičius (1920 - 2016)
Algirdas Antanas Zokaitis (1944 - 2016)
Irena Lipienė (1939 - 2016)
Genovaitė Jacėnaitė (1933 - 2016)
Marija Matušakaitė (1924 - 2016)
Juozapas Miliūnas (1933 - 2016)
Birutė Kasperavičienė (1941 - 2016)
Angelė Elena Dauknienė (1931 - 2016)
Juozas Burneika (1929 - 2016)
Vytautas Nasvytis (1928 - 2016)
Vytautas Giraitis (1941 - 2016)
Vladimiras Panaskovas (1941 - 2016)
Alfonsas Vilpišauskas (1945 - 2015)
Kazys Kasperavičius (1941 - 2015)
Marija Aldona Baltuškienė (1928 - 2015)
Raimonda Bateikaitė (1959 - 2015)
Marius Mindaugas Danys (1961 - 2015)
Ona Ramanauskienė (1932 - 2015)
Sigita (Kišonaitė) Auželienė (1948-2015)
Ąžuolas Leonas Vaitukaitis (1952-2015)
Bronius Vyšniauskas (1923-2015)
Romualdas Andrijauskas (1953-2015)
Regimantas Midvikis (1947-2015)
Algirdas Dovydėnas (1944-2015)
Donatas S. Lukoševičius (1935-2015)
Ona Gražina Kamblevičiūtė (1951-2015)
Tomas Sakalauskas (1932-2015)
Albina Vanda Vertulienė (1937-2015)
Algirdas Šakalys (1943-2015)