Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Mūsų istorija

1935 m. rugsėjo 19 d. Kaune įkuriama Lietuvos dailininkų sąjunga.
1938 m. prijungiama Lietuvos dailininkų draugija.
1940-1941 m. vadinama Lietuvos dailininkų profesine sąjunga.
1941-1944 m. vadinama Lietuvos dailininkų sąjunga.
1944 m. performuojama į LSSR dailininkų sąjungą ir įteisinamas jos pavaldumas SSRS dailininkų sąjungai Maskvoje.
1944–1994 m. veikia Lietuvos dailės fondas.
1989 m. išstoja iš SSRS dailininkų sąjungos, įkuriama savarankiška Lietuvos dailininkų sąjunga – meno kūrėjų organizacija, kuri tęsia 1935 m. įkurtos Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybinę ir visuomeninę veiklą.
1990 m. Vilniuje įkuriama Arkos dailės galerija.
1991 m. Vilniuje įkuriama Šv. Jono gatvės galerija (buvusi „Medalių galerija“).
1993 m. Vilniuje įkuriama Dailininkų sąjungos galerija (buvęs Vilniaus salonas ir Taikomosios dailės galerija).
1993 m. Panevėžyje įkuriama „Galerija XX“.
1995 m. įkuriamas Vilniaus grafikų centras, kuris 2000 m. įregistruojamas kaip Vilniaus grafikos meno centras ir įkuriama galerija „Kairė – Dešinė“.
1997 m. Kaune įkuriama galerija „Meno parkas“.
1997 m. įsteigiamas Dailės leidybos ir informacijos centras, kuris 2003 m. performuojamas į Dailininkų sąjungos leidyklą, kurioje spaudai rengiami dailės albumai, knygų serija Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai, žurnalas Dailė.
1998 m. įkuriama „Klaipėdos galerija“.
1998–2006 m. leidžiamas informacinis leidinys Mėnraštis. Nuo 2007 m. balandžio mėn. rengiamas informacinis leidinys Dailėraštis, kuris spausdinamas ir platinamas kaip savaitraščio „Literatūra ir menas“ priedas.

2019 m. LDS Šiaulių skyrius įsigijo naujas patalpas ir įkūrė Meno projektų erdvę, kurioje organizuoja parodas ir kitas kultūrines veiklas.

Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkai

 

Justinas Vienožinskis (pirmininkavo 1935–1936 m.)
Viktoras Vizgirda (pirmininkavo 1936–1938 m.)
Antanas Smetona (pirmininkavo 1938–1940 m.)
Antanas Žmuidzinavičius (pirmininkavo 1940 m.)
Mečislovas Bulaka, Stepas Žukas (abu pirmininkavo 1940–1941 m.)
Adalbertas Staneika (pirmininkavo 1942–1944 m.)
Liuda Vaineikytė (pirmininkavo 1944–1956 m.)
Vytautas Mackevičius (pirmininkavo 1956–1958 m.)
Jonas Kuzminskis (pirmininkavo 1958–1982 m.)
Konstantinas Bogdanas (pirmininkavo 1982–1987 m.)
Bronius Leonavičius (pirmininkavo 1987–1992 m.)
Algimantas Biguzas (pirmininkavo 1992–1994 m.)
Gvidas Raudonius (pirmininkavo 1994–1998 m.)
Vaclovas Krutinis (pirmininkavo 1998–2008 m.)
Eugenijus Nalevaika (pirmininkavo 2008–2012 m.)
Edita Utarienė (pirmininkavo 2012–2020 m.)

Eglė Ganda Bogdanienė (pirmininkauja nuo 2020 m.)