Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-06-14

PRATĘSIMAS: Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ex Libris. Atkurtai Lietuvai – 100“

Ekslibrisus konkursui galima siųsti iki 2018 m. sausio 31 d.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka, siekdama pažymėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, skelbia tarptautinį ekslibrisų konkursą ir parodą „Ex libris. Lietuvos valstybės atkūrimui – 100“. Konkurso tikslas – įprasminti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, pagerbti su tuo susijusias iškilias asmenybes.

KVIEČIAME JUS DALYVAUTI TARPTAUTINIAME EKSLIBRISŲ KONKURSE!

 

2018 m. Lietuva minės ypatingą datą – Valstybės atkūrimo 100-metį. 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje buvo pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė.


Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, kurioje jau du dešimtmečius aktyviai puoselėjami ir populiarinami ekslibrisai, siekdama įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir pagerbti su tuo susijusias iškilias asmenybes, skelbia tarptautinį ekslibrisų konkursą ir parodą „EX LIBRIS. ATKURTAI LIETUVAI – 100“.


Kviečiame pasaulio ir Lietuvos dailininkus sukurti ekslibrisų, skirtų Lietuvos Respublikai, jos iškiliems žmonėms, valstybės institucijoms.


Konkurso nuostatai tinklaraštyje interneto adresu: https://savblt.wixsite.com/exlibris arba https://issuu.com/savbbiblioteka/docs/vis__inskio_biblioteka_galutinis

 

Konkursui prašome pateikti po 3 kiekvieno išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus ir siųsti juos iki 2018 m. sausio 31 d. adresu:

Tarptautiniam ekslibrisų konkursui
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Aušros alėja 62
LT-76235 Šiauliai, Lietuva

 

Ekslibrisus konkursui atrinks ir vertins tarptautinis žiuri. Konkurso nugalėtojams apdovanoti skirtos premijos, organizatorių ir rėmėjų įsteigti prizai, vertingos dovanos ir diplomai. Konkurso dalyviai nemokamai gaus katalogą.

 

SĄLYGOS. Kviečiame pasaulio dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus sukurti ekslibrisų, skirtų Lietuvos Respublikai, jos iškiliems žmonėms, valstybės institucijoms. Ekslibrisai gali būti skirti konkretiems asmenims ar institucijoms (iš pateikiamo sąrašo). Kiekviename ekslibrise turi būti įrašas „Ex libris. ATKURTAI LIETUVAI – 100“ ir pasirinkto asmens vardas, pavardė ar Lietuvos institucijos, kuriai skiriamas knygos ženklas, pavadinimas. Ekslibrisai be būtino įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo į konkursą ir parodą nebus priimami. Ekslibriso ilgiausia konkursinio darbo kraštinė gali būti 150 milimetrų. Ekslibrisai turi būti sukurti viena iš pasirinktų grafikos technikų.

Konkursui reikia pateikti:

 • po 3 kiekvieno išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. Kitoje knygos ženklo pusėje privalo būti užrašyta autoriaus pavardė, vardas, gyvenamosios vietos adresas;
 • kūrinio duomenis: ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis.

  Ekslibrisus konkursui galima siųsti iki 2018 m. sausio 31 d. adresu:
  Tarptautiniam ekslibrisų konkursui
  Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka
  Aušros alėja 62
  LT-76235 Šiauliai, Lietuva

Vertinimas. Tarptautinis žiuri vertins kiekvieną konkursui pateiktą ekslibrisą, o parodai ir apdovanojimams atrinks konkurso nuostatus atitinkančius ekslibrisus. Konkurso nugalėtojams bus skiriamos šios premijos:
Didysis prizas (Grand Prix) – 1 000 Eur,
I premija – 700 Eur,
II premija – 500 Eur,
III premija – 300 Eur.

Kitų meniškų ekslibrisų autoriai žiuri sprendimu gali būti apdovanoti organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais, vertingomis dovanomis ir diplomais. Parodos dalyviai nemokamai gaus katalogą. Ekslibrisai lieka konkurso organizatorei – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti gautus konkursui ekslibrisus, juos panaudoti reklamoje ir leidyboje, nemokėdami už tai autoriams honoraro.

Konkursinių darbų paroda bus surengta 2018 m. pab. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Konkurso organizatorius: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Konkurso kuratoriai:
dr. Bronius Maskuliūnas, el. p. bronius.maskuliunas@savb.lt, tel. +370 41 523750
Jonas Nekrašius, el. p. jonas.nekrasius@kava.lt, tel.+370 698 27342
Konkurso sekretorė Asta Kaktytė, el. p. menocentras@savb.lt, tel. +370 41 523753

 

Daugiau informacijos ir konkurso nuostatai čia arba https://savblt.wixsite.com/exlibris

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, Aušros alėja 62, Šiauliai
2018 03 31
 
Atgal