Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-06-14

Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ex Libris. Atkurtai Lietuvai – 100“

Ekslibrisus konkursui galima siųsti iki 2017 m. gruodžio 15 d.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka, siekdama pažymėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, skelbia tarptautinį ekslibrisų konkursą ir parodą „Ex libris. Lietuvos valstybės atkūrimui – 100“. Konkurso tikslas – įprasminti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, pagerbti su tuo susijusias iškilias asmenybes.

"Šiauliai nuo seno žinomi kaip vienas iš pagrindinių Lietuvos ekslibriso centrų. Čia surengtas ne vienas tarptautinis knygos ženklo konkursas, organizuojamos ekslibrisui skirtos konferencijos, seminarai, diskusijos. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka užsiima aktyvia ekslibriso puoselėjimo ir populiarinimo veikla. 2003 m. bibliotekoje buvo įkurtas Ekslibriso muziejus, kuris 2014 m. reorganizuotas į Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą. Fondas kaupia informaciją apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuoja parodas ir įvairius edukacinius renginius, supažindina visuomenę su knygos nuosavybės ženklais ir jų kūrėjais, kaupia dailininkų dovanotas ekslibrisų kolekcijas.

Esame įsitikinę, kad ir šis konkursas svariai prisidės prie knygos ženklo meno puoselėjimo ir populiarinimo, suteiks naujų kūrybinių impulsų ir įkvėpimo, paskatins aktyvesnį Lietuvos ir užsienio mažosios grafikos kūrėjų bendradarbiavimą. Viliamės, kad organizuojamas konkursas prisidės ir prie teigiamo požiūrio į nacionalinę istoriją ir kultūrą formavimo, tautinių vertybių puoselėjimo, piliečių intelektinių ir kultūrinių poreikių tenkinimo, išplės jų kultūrinį ir istorinį akiratį. Konkursas pasitarnaus Lietuvos, kaip modernios ir kūrybingos valstybės, įvaizdžio kūrimui Europoje ir visame pasaulyje.

Tarptautinė komisija, įvertinusi gautus darbus, išrinks konkurso nugalėtojus, kurie bus apdovanoti premijomis ir prizais. Konkursui pasibaigus, bus organizuota kilnojamoji paroda „EX LIBRIS. ATKURTAI LIETUVAI – 100“, kuri apkeliaus visą Lietuvą, bus pristatoma ir eksponuojama Lietuvos apskričių viešosiose bibliotekose ir kitose viešosiose erdvėse. Konkursas turės svarbią išliekamąją vertę – išleistas parodos darbų albumas-katalogas bus platinamas Lietuvoje ir užsienyje.

Sveikiname tarptautinio ekslibrisų konkurso „EX LIBRIS. ATKURTAI LIETUVAI – 100“ dalyvius, kviečiame patirti kūrybos džiaugsmą ir laukiame Jūsų sukurtų ekslibrisų!"

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius dr. Bronius Maskuliūnas

 

SĄLYGOS. Kviečiame pasaulio dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus sukurti ekslibrisų, skirtų Lietuvos Respublikai, jos iškiliems žmonėms, valstybės institucijoms. Ekslibrisai gali būti skirti konkretiems asmenims ar institucijoms (iš pateikiamo sąrašo). Kiekviename ekslibrise turi būti įrašas „Ex libris. ATKURTAI LIETUVAI – 100“ ir pasirinkto asmens vardas, pavardė ar Lietuvos institucijos, kuriai skiriamas knygos ženklas, pavadinimas. Ekslibrisai be būtino įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo į konkursą ir parodą nebus priimami. Ekslibriso ilgiausia konkursinio darbo kraštinė gali būti 150 milimetrų. Ekslibrisai turi būti sukurti viena iš pasirinktų grafikos technikų.

Konkursui reikia pateikti:

 • po 3 kiekvieno išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. Kitoje knygos ženklo pusėje privalo būti užrašyta autoriaus pavardė, vardas, gyvenamosios vietos adresas;
 • kūrinio duomenis: ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis.

  Ekslibrisus konkursui galima siųsti iki 2017 m. gruodžio 15 d. adresu:
  Tarptautiniam ekslibrisų konkursui
  Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka
  Aušros alėja 62
  LT-76235 Šiauliai, Lietuva

Vertinimas. Tarptautinis žiuri vertins kiekvieną konkursui pateiktą ekslibrisą, o parodai ir apdovanojimams atrinks konkurso nuostatus atitinkančius ekslibrisus. Konkurso nugalėtojams bus skiriamos šios premijos:
Didysis prizas (Grand Prix) – 1 000 Eur,
I premija – 700 Eur,
II premija – 500 Eur,
III premija – 300 Eur.

Kitų meniškų ekslibrisų autoriai žiuri sprendimu gali būti apdovanoti organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais, vertingomis dovanomis ir diplomais. Parodos dalyviai nemokamai gaus katalogą. Ekslibrisai lieka konkurso organizatorei – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti gautus konkursui ekslibrisus, juos panaudoti reklamoje ir leidyboje, nemokėdami už tai autoriams honoraro.

Konkursinių darbų paroda bus surengta 2018 m. pab. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Konkurso organizatorius: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Konkurso kuratoriai:
dr. Bronius Maskuliūnas, el. p. bronius.maskuliunas@savb.lt, tel. +370 41 523750
Jonas Nekrašius, el. p. jonas.nekrasius@kava.lt, tel.+370 698 27342
Konkurso sekretorė Asta Kaktytė, el. p. menocentras@savb.lt, tel. +370 41 523753

 

Daugiau informacijos ir konkurso nuostatai čia arba https://savblt.wixsite.com/exlibris

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, Aušros alėja 62, Šiauliai
2017 12 15
 
Atgal