Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-06-26

Tarptautinis ekslibrisų konkursas “Ex Libris. Vilhelmui Storostai-Vydūnui – 150”

Ekslibrisus siųsti iki rugsėjo 15 d.
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vydūno draugija, 2017 metais rengia tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex Libris. Vilhelmui Storostai-Vydūnui – 150“ ir kviečia Lietuvos bei užsienio šalių dailininkus sukurti ekslibrisus, įprasminančius Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) asmenybės ir kūrėjo fenomeną, įtaigiai atskleidžiančius mąstytojo įtaką lietuvių tautai ir raštijai, pasakojančius apie Lietuvos kultūrą, istoriją, dabartį.

KONKURSO TIKSLAS – naujai įvertinti ir interpretuoti Lietuvos kultūrai, istorijai nusipelniusio filosofo, rašytojo, dramaturgo, publicisto ir kultūros veikėjo Vydūno gyvenimą bei kūrybinį palikimą, aktualizuoti ir įprasminti jo filosofines bei humanistines mintis profesionalioje kultūroje, atspindėti istorinę aplinką, asmenybes, reiškinius Vydūno gyvenimo ir veiklos kontekste.

 

DALYVIAI: Lietuvos ir užsienio šalių dailininkai.

 

VIETA IR LAIKAS: konkurso laikas - iki rugsėjo 15 d. Konkurso paroda ir apdovanojimai vyks Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 2017 m. IV ketvirtį. Kuratorės – Nijolė Budreckienė, tel. (8 441) 78 214, el. p. nijole.budreckiene@silutevb.lt, Dalia Pupšytė, tel. (8 441) 78216, el. p. dalia.pupsyte@silutevb.lt.


DALYVAVIMO SĄLYGOS: dalyvio mokesčio nėra. Kiekvienas dalyvis gali siųsti ne daugiau kaip 4 kūrinius, kiekvieno – po 3 privalomus autografuotus atspaudus. Priimamos visos grafikos technikos, įskaitant ir skaitmeninę spaudą. Nebus priimami piešiniai, monotipijos kūriniai. Ilgesnioji ekslibriso kraštinė neturi viršyti 13 cm. Maksimalus popieriaus dydis – 15x11 cm.


Būtini įrašai: ex libris; Vydūnui – 150; asmuo ar institucija, kuriam skiriamas knygos ženklas.


Antroje kūrinio pusėje įskaitomai turi būti parašytas autoriaus vardas ir pavardė bei šalis. Siunčiant ekslibrisus pridėti užpildytą kataloginių duomenų anketą. Atlikimo techniką žymėti tarptautiniais kodais. Ekslibrisai negrąžinami – visi atsiųsti kūriniai lieka Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai, už atsiųstus ir už publikuotus darbus neapmokama. Po parodos Viešojoje bibliotekoje, sukurti darbai bus eksponuojami kituose Lietuvos miestuose ir užsienio šalyse.


PRIZAI IR VERTINIMO KOMISIJA: sudaryta komisija vertins kiekvieną pateiktą ekslibrisą. Eksponuoti ir apdovanoti bus pateikti tik nuostatus atitinkantys ekslibrisai. Meniškiausių ekslibrisų autoriai bus apdovanoti premijomis, diplomais, padėkos raštais ir kt. Visi tarptautinio ekslibrisų konkurso dalyviai nemokamai gaus parodos katalogą.


RĖMĖJAI: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Šilutės rajono savivaldybė.


PASTABA: pateikdami ekslibrisus visi jų autoriai be atskirų sutarčių neatšaukiamai ir neribojamam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę šį kūrinį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, platinti, skelbti bei pripažįsta viso kūrinio autorinių turtinių teisių perleidimą Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas konkursui.


Apie filosofą, rašytoją, dramaturgą, publicistą ir kultūros veikėją Vydūną galite daugiau sužinoti apsilankę Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.silutevb.lt ir Vydūno draugijos svetainėje www.vydunodraugija.lt.


Konkurso nuostatus ir dalyvio anketą rasite čia.


Ekslibrisus siųsti iki rugsėjo 15 d. pagal pašto žymą šiuo adresu:

Tarptautiniam ekslibrisų konkursui,

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka,

Tilžės g. 10, LT-99172 Šilutė, Lietuva

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Tilžės g. 10, Šilutė
2017 09 15
 
Atgal