Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-07-21

LDS toliau aktyviai vykdo kampaniją dėl teisingo atlygio menininkams už parodas

Įgyvendinti du LDS 2017 m. Konferencijoje priimtos rezoliucijos punktai!
Jau nuo rugpjūčio 1 d. įsigalioja LR Seime priimta įstatymo pataisa, grąžinusi Sodros įmokų lengvatą menininkams (mokestis skaičiuojamas tik nuo pusės gautų pajamų). Taip pat kūrėjai, dirbantys pagal licencines sutartis, disponuos intelektiniu turtu, t. y. autoriaus teisėmis, nemokant už jį Sodros įmokų. To buvo siekta konferencijoje priimtomis rezoliucijomis!

Kaip jau žinote, metinėje LDS konferencijoje priimtos ir visoms atsakingoms institucijoms išsiųstos rezoliuzicijos dėl mokestinės sistemos jau davė vaisių. Intensyviai viešinta ir įvairiais sklaidos kanalais pristatyta atlygio vizualiesiems menininkams už parodinę veiklą koncepcija taip pat neliko nepastebėta. LDS pirmininkė Edita Utarienė šiuo klausimu buvo susitikusi su LR Seimo kultūros komiteto pirmininku Ramūnu Karbauskiu, palaikymą dėl problemos sprendimo išreiškė Gediminas Kirkilas. Naglis Puteikis skyrė laiko aptarti galimus tolesnius žingsnius tikslo link. LDS ir Seimo narys Arūnas Gelūnas, iš pradžių buvęs kiek skeptiškai nusiteikęs, vėliau, sužinojęs daugiau kontekstinės informacijos, kampaniją ėmė vertinti palankiau. LDS delegacija dalyvavo susitikime su Vytautu Kernagiu, kuris taip pat pritarė postūmiui esamos dailininkams nepalankios situacijos sprendimo link. Praėjusią savaitę LDS būstinėje lankęsis ir su LDS delegacija susitikęs Vytautas Juozapaitis taip pat palankiai įvertino LDS kaip kūrybinės organizacijos deklaruojamą strategiją bei siekį įteisinti atlygio dailininkams už parodas mechanizmą. Pabrėždamas, jog kelias to link nebus lengvas ir greitas, tačiau akcentuodamas, jog einame teisinga kryptimi.


Artimiausiu metu LDS atstovai ketina susitikti su kitais LR Seimo nariais bei LR Prezidentūra pristatyti šią kampaniją. Rudenį tikimės LR Seimo kultūros komiteto posėdžio, skirto šiai problemai nagrinėti. Jame dalyvauti pakvietėme ir atvykimo galimybes deriname su Švedijos dailininkų, amatininkų ir industrinio dizaino asociacijos (Konstnärernas Riksorganisation/KRO/KIF) pirmininke Katarina Jönsson Norling bei Švedijos menų tarybos (valstybinė institucija nacionalinės kultūros politikos plėtrai) atstove Bongi McDermott, kurios tiesiogiai dirbo būtent ties Švedijoje veikiančio MU susitarimo, pagal kurį vizualiesiems menininkams apmokama už parodas, įteisinimu ir procesų koordinavimu.
Sulaukus palaikymo iš gerb. Seimo narių, LDS tikisi suvienyti jėgas ir visoje dailininkų bendruomenėje, kad būtų lengviau siekti užsibrėžtų tikslų. Nes tik kartu mes galime daugiau!


Platesnę informaciją apie kampanijos vykdymo eigą sekite LDS tinklapyje www.ldsajunga.lt


LDS pirmininkė ir administracijos darbuotojai

 

 
Atgal