Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-08-11

Atspindžių paroda "IMAGINARIUM: kitapus regimybės"

Parodos pristatymas - rugsėjo 8 d., 18 val., LDS Pamėnkalnio galerijoje
Meno kūrinio prasmė glaudžiai siejasi su kūrėjo pasąmoninių turinių ir kolektyvinės atminties raiška. Vizualų kūrinį įvardijame ekranu – terpe, kurioje pateikiamas turinys. Atminties turiniai gali būti transliuojami tik išoriškai juos fiksuojant – verbalizuojant, užrašant, medijuojant, perteikiant įvairiomis meno formomis ir pan. Kitaip tariant, išorėje juos atspindime, reflektuojame.

Kasdienis atspindžio matymas yra įprastas reiškinys, o savo paties atvaizdo reprezentacija meno kūrinyje įgauna estetinio patyrimo pamatą ir kvestionuoja „aš-kitas-aš“, „aš-ne-aš“ sampratą. Šios parodos kūriniai konceptualizuojami pasitelkiant tam tikrus reflektuojančius paviršius ir šviesą: taip sukuriami vizualūs atminties transliavimo ekranai, kuriuose (ne)tiesiogiai dalyvauja ir žiūrovas. Pasąmoniniai kūrėjo ir suvokėjo procesai tampa kūrybiniu katalizatoriumi, o atmintis veikia kaip talpykla, kurioje glūdintys ir nuolat besikeičiantys turiniai formuoja meno kūrinio suvokimą.

 

Ši paroda remiasi Villem Flusser, Maurice Merleau-Ponty ir Jacques Lacan fenomenologija, pamatinėmis ir prasminėmis atspindžio mene funkcijomis. Instaliacijos, atitinkančios fenomenologijos principus, egzistuoja ne kaip fiziniai objektai, bet labiau kaip grynos sensorinės žmogaus suvokimo reakcijos.


DALYVIAI:
Julija Pociūtė
Dainius Trumpis
Gintarė Stašaitytė
Lukas Šiupšinskas
Neringa Vasiliauskaitė
Povilas Ramanauskas

 


Šiandieninėje ekraninėje visuomenėje, kurioje dominuoja atvaizdas, laiko ir erdvės sąvokos tampa pernelyg reliatyvios. Lokacija nebėra konkreti horizonto riba, o veikiau tinklinė terpė įvairioms jungtims ir sąveikoms rastis. Atspindys egzistuoja ties riba, jungiančia ekrano paviršių ir tai, kas yra už matomo. Kadangi negalime pažvelgti anapus atspindžio / regimybės, ta numanoma plotmė virsta mistifikuota atminties ir įsivaizdavimo erdve - imaginariumu , kurią savo kūriniais autoriai mėgina priartinti prie žiūrovo.


 

 

Parodos kuratorė: Evelina Januškaitė-Krupavičė, tel. nr. +370 687 83715.

 

Parodos atidarymas – 2017 m. rugpjūčio 17 d., ketvirtadienį, 18 val.,


pristatymo / uždarymo renginys – 2017 rugsėjo 8 d., penktadienį, 18 val.

 

Paroda yra yra Dailininkų sąjungos galerijos projekto „Rytojaus horizontai“, skirto palaikyti ir skleisti jauną profesionalią kūrybą Lietuvoje, dalis.

 

Parodą remia: Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, Elska Coffee.

 

Paroda veiks iki rugsėjo 9 d.

LDS Pamėnkalnio galerija, Pamėnkalnio g. 1, Vilnius
2017 08 18 – 2017 09 09
 
Atgal